EN | NL
MENU
EMI has a network of bright minds
May you live in interesting times

Online Portfolio, studenten presenteren oplossingen voor praktijkvraagstukken

Afstuderen

Monument Van Waning, Feijenoord

Studenten nemen de rol van onderzoeks- en adviesbureau aan voor het opstellen van een gebiedsontwikkelingvisie en ondersteunend herbestemmingstraject

Project

Stad als Leefomgeving

Advies update wijkvisie Feijenoord voor wooncorporatie Woonstad Rotterdam.

Onderzoek

The Smart Walker

Een slimme rollator met sensoren en GPS-module maakt ouderen langer zelfredzaam en mobieler. Dit kan de kans op eenzaamheid verkleinen.