EN | NL
MENU
EMI thinks actively
Itís impossible to learn less

Online Portfolio, studenten presenteren oplossingen voor praktijkvraagstukken

Project

De Afrikaanderwijk

Tweedejaars studenten onderzoeken een wijk in Rotterdam-Zuid om een beleidsadvies te formuleren en uit te voeren, in opdracht van het NPRZ.

Project

Bordspel 'Katendrecht in Beeld'

Minor+studenten Talentscout ontwikkelen een bordspel en een lessenserie om de woordenschat te versterken van basisschoolleerlingen in Katendrecht.

Project

charloisaanhetwater.nl

Transformatie van een binnenstedelijk ondergewaardeerde locatie aan de Maashaven naar een semipublieke tuin voor wijkbewoners