EN | NL
MENU

Citybranding

Citybranding

In de minor Citybranding leer je hoe vrije tijd kan bijdragen aan de economie van de stad. Daarvoor bekijk je een stad of gebied vanuit toeristisch-recreatief oogpunt. Je leert kritisch kijken naar ontwikkelingen. Waarom is een gebied of plaats wel of niet succesvol?

Vanuit het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie aan de Hogeschool Rotterdam is de opdracht geformuleerd om de citybranding, citymarketingbeleid en het toerisme wijken in Rotterdam Zuid te analyseren. Twee groepen gingen voor deze minor Zuid in: een groep onderzocht de wijk Feijenoord, de andere groep Oud Charlois. In de onderzoeksrapporten is het citymarketingbeleid onder de loep genomen en kritisch geanalyseerd. Het onderzoek is vertaald naar een strategisch marketingplan en een campagne-idee. In het strategisch marketingplan worden op tactisch, strategisch en operationeel niveau geanalyseerd.


FF BAKKIE DOEN
Door: groep Groos in Oud Charlois

PROBLEEMSCHETS
Het deelgebied Oud-Charlois is een uniek gebied in de stad Rotterdam. Omdat Charlois in het verleden een op zichzelf staand dorp was, vertoont Oud-Charlois nog veel dorpse kenmerken. Er zijn veel historische gebouwen te vinden. Bijzonder in een stad als Rotterdam, welke vrijwel volledig is gebombardeerd in tweede wereldoorlog. Oud-Charlois straalt veel gezelligheid en een echte dorpssfeer uit. De kracht van Oud-Charlois zit in de karaktervolle en groene omgeving én in de bevlogen bewoners. Tegenwoordig is de wijk de woonplaats voor meer dan 150 kunstenaars en creatieve ondernemers. De wijk telt veel actieve bewonersgroepen die zich inzetten voor hun medebewoners en voor verbeteringen in de wijk. Oud Charlois is een plek waar van alles te vinden is. Van wonen en werken tot recreëren. (Rotterdam, z.d.) Wat Oud-Charlois in tegenstelling tot de binnenstad van Rotterdam mist, zijn de bezoekers. Oud-Charlois is bij bezoekers van Rotterdam niet bekend of wel bekend maar niet aantrekkelijk/interessant genoeg om te bezoeken. De unieke plekjes in Oud-Charlois zijn momenteel nog niet toegankelijk genoeg voor de toeristen. Dit komt mede door de beperkte openingstijden en zichtbaarheid. Wanneer je door de wijk loopt heb je niet het gevoel dat het een kunstzinnige wijk is. Het speerpunt van Oud-Charlois ligt dan ook bij het aantrekken van meer toeristen, maar vooral bij het zichtbaar maken van de parels. Immers is Oud-Charlois toch een uniek plekje in Rotterdam (Bongers, Inleiding Oud Chalois en Feyenoord, 2014). 

Tijdens dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal:
‘Op welke manieren kan Oud-Charlois haar USP’S inzetten om de toestroom van toeristen uit de binnenstad van Rotterdam te bevorderen?’

DOELSTELLING
Het doel van het onderzoeksrapport is om de unieke aspecten van Oud-Charlois te ontdekken. Ook wel de parels genoemd. Deze unieke aspecten zullen worden ingezet om ervoor te zorgen dat er meer toeristen naar Oud-Charlois komen. 

ONDERZOEK
Naar aanleiding van de resultaten vanuit het onderzoeksrapport Oud-Charlois heeft projectgroep Groos dit strategisch marketingplan ontwikkeld. Naar aanleiding van het onderzoek heeft projectgroep Groos een visie geformuleerd met betrekking tot de toestroom van toeristen in Oud-Charlois. Uit de visie komt naar voren dat Oud-Charlois zich in eerste instantie moet richten op de bewoners van de wijk. Zij moeten zich eerst met de wijk kunnen identificeren voordat de stap wordt gezet om bezoekers te werven.

MARKETINGPLAN
In het strategisch marketingplan wordt de gestelde visie uitgewerkt in een strategie en een bijbehorend operationeel plan. Om tot een strategie te komen heeft projectgroep Groos een  externe en interne analyse uitgevoerd. De externe analyse bestaat uit een macro en meso analyse. In de macro analyse worden de factoren behandeld waarop Oud-Charlois weinig tot een invloed heeft, de meso analyse heeft betrekking tot de factoren waar Oud-Charlois indirect op in kan spelen.De interne analyse bestaat uit alle factoren waar Oud-Charlois wel invloed op heeft zoals de organisatie cultuur. Hierop wordt de SWOT en bijbehorende confrontatiematrix uitgewerkt. 

CAMPAGNE IDEE
“FF bakkie doen bij…”.

De campagne doet het dorpse gevoel herleven dat ooit kenmerkend was voor Oud-Charlois (Rotterdam, 2015). Deze gedachte haalt dus het historische gedachtegoed van de wijk naar boven bij bewoners. Kunstenaars zullen elke eerste woensdag van de maand hun deuren openstellen voor een groot publiek. Iedereen is van harte welkom een kijkje te nemen in de verschillende ateliers onder het genot van een bakje koffie. Het gewenste resultaat van deze campagne is dat bewoners de wijk op een nieuwe manier leren kennen. Warme citymarketing dus. Wat er achter de deuren gebeurt, wordt nu toonbaar en hierdoor komt kunst en cultuur zeer dichtbij. Uiteindelijk zullen bewoners een gevoel van trotsheid ervaren op hun wijk en dit overdragen op anderen. Hierdoor zullen de eerste toeristen aangetrokken worden tot Oud-Charlois.

PROMOTIEFILMPJE 

Contact info

Wilt u contact opnemen met EMI?

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946