De wijken in

Bij EMI kon ik zelfstandig aan het werk, met een eigen werkplek en veel ruimte om mijn onderzoek in te richten en uit te voeren”, blikt Gido terug. Gido’s onderzoek draaide om volkshuisvesting en bestond uit drie verschillende fases, legt hij uit: Met een mediascan heb ik in kaart gebracht wat de huidige situatie is en waar problemen zitten. Daarna heb ik een tijdlijn gemaakt met daarin de beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied van de afgelopen honderd jaar. Dat hielp om de geschiedenis van het onderwerp inzichtelijk te maken. Tijdens zijn stageperiode ging Gido vaak met programmaleider Arjen van Susteren mee naar vergaderingen en bijeenkomsten, onder andere van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Gido: “Uit zo’n bijeenkomst kon dan weer een heel nieuw vraagstuk komen waar we mee aan de slag gingen.” Zo’n vraagstuk werd ook de aanleiding voor de derde fase van het onderzoek: “In Rotterdam Zuid is er een tekort aan leraren, daarom hebben we in de wijk Lombardijen gezocht naar mogelijke oplossingen daarvoor. Dat vond ik zo leuk bij EMI; de wijken in en mensen spreken.

 

Gido Noordhuis (Student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Derdejaarsstudent Gido Noordhuis wil een verschil maken in de wereld. Zijn stage bij EMI was een mooi begin; het onderzoek dat hij deed leverde hem een uitnodiging van burgemeester Aboutaleb op.  

 

Als student heb je een goede positie om mensen uit te nodigen om samen aan oplossingen te werken. 

Een flinke lijst met aanbevelingen

Gido ging in gesprek met schooldirecties, leraren en de gebiedsmanager. Hij vroeg aan hen hoe Lombardijen voor leraren een meer aantrekkelijke plek kan worden om te wonen. Het leverde een flinke lijst met aanbevelingen op, vertelt hij: “Een veilige omgeving waarin kinderen op kunnen groeien is echt een basisvoorwaarde. Maar goed openbaar vervoer is bijvoorbeeld ook heel belangrijk.” Als het op de financiële kant van de zaak aankomt kan Gido concreet zijn: “De inkomens van leraren zijn vastgelegd door de overheid. Daardoor weten we wat een leraar kan uitgeven aan huisvesting. Een gezin waarin beide ouders leraar zijn, kan een hypotheek tot 165.000 euro krijgen. Maar daar koop je in Rotterdam helaas geen huis voor een gezin voor. Een van de aanbevelingen is dan ook: bouw huizen die deze groep kan betalen en geef ze daar ook voorrang op.”  

Om echt duurzame veranderingen te bereiken, is het volgens Gido vooral belangrijk dat de gemeente, de corporaties en de andere grote partijen op Zuid met elkaar in gesprek blijven.

Het werk en het netwerk van EMI kunnen daarbij een zetje in de goede richting zijn. “Als student heb je een heel andere positie dan een gemeente of corporatie. Van daaruit kan je mensen uitnodigen om samen aan oplossingen te werken.”

Op bezoek bij de burgemeester

Omdat hij een bestuursfunctie bij een studentenvereniging had, was Gido vorig jaar aanwezig bij een bijeenkomst met de burgemeester. Daarin riep die de verenigingen op om zich in te zetten voor studentenhuisvestiging. Gido: “Naar aanleiding daarvan heb ik hem een mailtje gestuurd en uitgelegd waar ik me in mijn stage mee bezig heb gehouden.” De burgemeester was geïnteresseerd en Gido werd uitgenodigd om langs te komen. Gido: “Het was een persoonlijk gesprek, een-op-een in zijn werkkamer. Hij dacht echt mee en heeft me een onderzoeksvraag voor een vervolg aangereikt. Misschien blijf ik me dus nog wel even inzetten voor dit onderwerp.”

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente verhalen

Hier vind je onze meest recente verhalen.

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

In dit artikel wordt onderzocht waarom veel vaders, vooral jonge vaders met een migratieachtergrond, zich niet altijd betrokken voelen bij de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen. Verschillende obstakels, zoals een gebrek aan betrokkenheid van zorgverleners en culturele stigma's, worden aangekaart en oplossingen worden voorgesteld, zoals meer bewustwording en educatie, veilige ruimtes voor vaders om emoties te delen, flexibele werkuren en op maat gemaakte hulpmiddelen