EN | NL

Jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

06/04/2017

 

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen wordt in 2017 georganiseerd op donderdag 6 april in De Rijtuigenloods in Amersfoort.

Direct aanmelden

Opzet jaarcongres
De opzet van het jaarcongres blijft grotendeels gelijk aan die van voorgaande jaren, dat wil zeggen dat er aan het begin en het eind een plenair deel met sprekers zal zijn, met daartussen een drietal workshoprondes, de kern van ons congres. Deze workshops kunnen de vorm hebben van een (interactieve) workshop of een hoorcollege, al naar gelang het onderwerp. 

De dag staat deze keer helemaal in het teken van ‘onderwijs’. We richten ons op alle medewerkers van hogescholen: bestuurders, docenten, lectoren, middenmanagers, beleidsadviseurs, faculteitsdirecteuren, coördinatoren, studenten, kortom: op iedereen die binnen (en ook buiten) de hogescholen bij het hoger beroepsonderwijs betrokken is.

De dag is georganiseerd rond de volgende thema's: 

  1. Werken aan kwaliteit 
  2. Doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
  3. Hoger onderwijs tussen bestendiging en innovatie 
  4. De ideale docent, wie is dat?
  5. Wat mogen we eigenlijk vragen en verwachten van de student?

Daarnaast zal in een drietal samenhangende bijeenkomsten worden ingegaan op de opbrengsten van het project 'Vreemde ogen dwingen' tot nu toe. Ondermeer de stand van zaken rond BKE/SKE en het Protocol voor de beoordeling van eindwerkstukken komen daarbij aan de orde.

EMI vezorgt een workshop, samen met Saxion binnen Thema 3. 

De stad als krachtige leeromgeving

Presentatoren: Sandra Storm, Vereniging Hogescholen; Martje van Ankeren, Regieorgaan SIA

Studenten hebben behoefte aan een krachtige leeromgeving. De stad is zo’n omgeving en hogescholen faciliteren daar steeds vaker plekken waar onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar treffen. Maar hoe zorg je dat wat studenten leren relevant is voor hen én waardevol voor de stad? Samen met Saxion en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam gaat u op zoek naar antwoorden.

 
Meer informatie over het congres en een toelichting op de verschillende subthema's vindt u in dit document.  Er kunnen geen workshopvoorstellen meer worden ingediend. 

Kosten
De deelnemerskosten bedragen € 195,- bij aanmelding vóór 17 maart 2017 (inclusief koffie/thee/lunch/borrel). Daarna zijn de kosten € 225,-.  Studenten die meewerken aan een workshop of die zich aanmelden op uitnodiging van studentenbonden zijn gratis.

#hbocongres
Kijk regelmatig op deze pagina voor de laatste informatie over het congres, het programma, de sprekers, en de diverse subthema's, en volg het jaarcongres via twitter, #hbocongres.  

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief