EN | NL

Expeditie Childrens Zone

25/04/2013

Children's Zone
In zeven wijken van Rotterdam-Zuid werken scholen en partners aan de Rotterdam Children's Zone. In de Children's Zone werkt iedereen aan dezelfde belofte aan de kinderen tussen 0 en 18 jaar die daar opgroeien: Wij stomen je klaar voor een succesvolle toekomst. Kinderen in de Rotterdam Children's Zone ontwikkelen hun talenten maximaal. Hoe? Dankzij een doortastende combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren.

Excursie
Op donderdag 25 april 2013 nodigen wij je van harte uit om kennis te maken met onderdelen van Children's Zone. Tijdens deze dag bezoeken we scholen (PO en VO) en gaan we in gesprek met partners van de Children's Zone. Doel is om een compleet beeld te krijgen wat Children's Zone inhoudt en welke consequenties dit heeft voor (aankomend) professionals die daar werken.

Programma
We verwelkomen je van harte vanaf 9.30 uur bij Villa Zebra. Om 10.00 uur start het programma met een opening door Gerard van Drielen (CvB) en bijdragen van Ruud Rakers (projectleider Children's Zone), Frans Spierings en Fred Feuerstake. Hierin wordt het concept Children's Zone gepresenteerd en laten we zien op welke manier Hogeschool Rotterdam bij dit programma is betrokken.

Het programma gaat verder op verschillende locaties 'op Zuid'. Per fiets gaan we uiteen in twee programma's: voor Pabo en Lero. 
Om 16.45 uur komen we terug bij Villa Zebra. We sluiten af met een borrel. 

Verslag

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel