EN | NL

Een goed begin is het halve werk; verloskunde in de kern van preventie

30/03/2017

Hogeschool Rotterdam

Op 30 maart 2017 viert de Verloskunde Academie Rotterdam haar tienjarig bestaan met een symposium over de organisatie van verloskundige zorg en grootstedelijke perinatale gezondheid. Tevens houdt Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg, haar openbare les. Zij presenteert het lectoraat en de unieke wijze waarop de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk wordt vormgegeven.

Symposium Verloskunde Academie Rotterdam
Tijdens dit symposium wordt teruggeblikt op tien jaar Verloskunde Academie Rotterdam (VAR), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. Ook vertellen diverse sprekers over de organisatie van de verloskundige zorg en grootstedelijke perinatale gezondheidszorg. Zo zal Anke Posthumus het shared care model presenteren en Hugo de Jonge vertellen over perinatale gezondheidszorg en de verbinding met de gemeente Rotterdam. Een panel van toekomstig professionals reflecteert in interactie met de zaal op deze thema’s in relatie tot de toekomst van hun vakgebied. Naast een interessant inhoudelijk programma, is er ook voldoende ruimte om te netwerken.

Openbare les Hanneke Torij
Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, zal haar openbare les 'Een goed begin is het halve werk; verloskunde in de kern van preventie' presenteren. Tijdens deze lectorale rede gaat zij in op het belang van een goede start van het leven en de meerwaarde van praktijkgericht onderzoek en onderwijs in dit kader. Hanneke licht, samen met studenten en diverse professionals, toe hoe het lectoraat anticipeert op ontwikkelingen in de praktijk. Aan bod komt ook Mama's Garden, waarover studenten van de WdkA die dit succesvolle concept ontwikkeld hebben samen met EMI programmaleider Wietske Willemse iets zullen vertellen.

Programma 30 maart

09:00 uur - 09:45 uur    Ontvangst 

09:45 uur - 13:15 uur    Symposium Verloskunde Academie Rotterdam 

13:15 uur - 14:00 uur    Lunch (inclusief)

14:15 uur - 15:00 uur    Inloop openbare les Hanneke Torij

15:00 uur - 17:00 uur    Openbare les

17:00 uur - 19:00 uur    Receptie

 

Helaas is aanmelden voor het symposium en openbare les niet meer mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail: opleiding-VAR@hr.nl. 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee