EN | NL

NIVOZ symposium Stem van de leerling

20/11/2014

NIVOZ

 

Op donderdag 20 november 2014 vindt er in Rotterdam – op de RDM Campus – een nationaal onderwijssymposium plaats met als titel ‘Stem van de leerling’.

AANMELDEN >

 

Onderwijs vormt een van de fundamenten van de samenleving. Het NIVOZ en alle deelnemende partners achten het daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het perspectief dat leerlingen hebben op het onderwijs dat zij volgen.

Centraal staat de vraag:

Waarom en hoe kan de stem van de leerling(en) vergroot,
gehoord en gewaarborgd blijven?

Op dit symposium staan we daarom stil bij het wat, waarom en hoe van leerlingparticipatie. De school ben en maak je immers samen; de kinderen en jongeren samen met volwassenen.

Voor wie?
Welkom op deze dag zijn leraren, leerkrachten en docenten (al dan niet in opleiding) uit po, vo, sbo, mbo, hbo; maar ook welkom zijn studenten, teamleiders, schoolleiders, bestuurders, intern begeleiders, pedagogen, en verder iedereen die met kinderen en jongeren werkt in educatieve en pedagogische contexten.

Vragen
Vragen die wij onszelf en de bezoekers van het symposium stellen zijn: Geven we kinderen en jongeren wel echt een stem? Hoe zou het zijn als kinderen en jongeren konden meebeslissen over wat en hoe ze willen leren? Of als we hen ook over de organisatie en opbrengsten van het onderwijs zouden laten meedenken?

Kinderen en jongeren willen dat graag; meedenken, gehoord en gezien worden in de school. Ze hebben prachtige visies en ideeën over hun eigen rol, de rol van de leerkracht en de school. Zij willen graag deze ruimte en verantwoordelijkheid en kunnen deze ook aan. Laten we hen die ruimte geven en samen onderwijs gaan maken.

Rechten van het kind
‘De stem van de leerling’ gaat over leerlingparticipatie; het recht van kinderen en jongeren om – overeenkomstig capaciteiten – te participeren in de sociale contexten waarvan zij deel uitmaken. De Rechten van het Kind – in het bijzonder artikelen 12 (Participatie en hoorrecht) en 29 (Onderwijsdoelstelling) – stelt dan ook duidelijk dat onderwijs (geheel) in het belang van kinderen en jongeren moet staan en dat kinderen en jongeren bovendien recht hebben op een geïnformeerde inspraak in alle zaken die hen aangaan. In de eerste plaats betreft dit het onderwijs, omdat kinderen en jongeren daar het grootste gedeelte van hun tijd doorbrengen. (Ponte & Smit, 2013; Verbeek & Ponte, 2014)

Programma
Tijdens het eerste deel van de ochtend leggen we een theoretische basis als kader voor de dag. Dit gebeurt onder andere aan de hand van keynotes van Laurentien van Oranje (Missing Chapter Foundation), prof. Michael Fielding (University of London) en prof. dr. Micha de Winter (UU).

Vervolgens is er volop ruimte en aandacht voor good practices en werkwijzen aan de hand waarvan leerlingparticipatie in de praktijk gerealiseerd kan worden. Onze partners delen met u projecten, werkwijzen en ervaringen rondom het thema leerlingparticipatie in verschillende interactieve workshops. Zij gaan daarbij graag met u in gesprek over de vragen die u daarbij heeft en/of uitdagingen die u ervaart. In de aanloop naar het symposium stellen deze partners zich voor en geven zij een indruk van hetgeen zij in hun workshop behandelen. Zie ook Deelnemende partners.

Waarom
De stem van de leerling gaat niet over ‘het geven van een stem’ aan leerlingen als zodanig. Hoe zou dit überhaupt mogelijk zijn? Kinderen en jongeren hebben immers al een stem. Het gaat veel meer om het tot zijn recht laten komen van die stem; het kind of de jongere ondersteunen bij het ontwikkelen en delen van zijn of haar stem; die stem vervolgens proberen te horen en te verstaan, wat inhoud dat je jouw handelen als volwassene mogelijk moet herzien en aanpassen.

In termen van de SDT theorie (autonomie, competentie, relatie) betekent het de leerling ruimte geven voor autonomie ten aanzien van zijn eigen ontwikkeling of deelname aan de gezamenlijk gedeelde leefwereld; het betekent kunnen laten zien waar jij goed in bent, waar jouw unieke kwaliteiten liggen en daar uiting aan geven, de leerling de mogelijkheid geven zich competent te voelen; het betekent nader tot elkaar in relatie staan doordat er ruimte en oprechte interesse is voor het perspectief van de ander. Zodat de leerling zich kan manifesteren als de learner die hij van nature is.

 Lees meer >

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen