EN | NL

Ouders-top op Zuid

23/11/2014

Rotterdam Zuid kent relatief veel ouders die om welke reden dan ook een hoge drempel naar officiële instanties (zoals school) ervaren. Redenen kunnen zijn laaggeletterdheid,  een laag opleidingsniveau, maar ook anders-taligheid of een belaste thuissituatie. Bovendien is hun sociale netwerk vaak beperkt.
 
In opdracht van NPRZ gaat EMI wegen verkennen om netwerken te versterken waarbij ouders elkaar op vrijwillige basis elkaar (meer) ondersteunen bij alledaagse opvoedvragen. Een eerste stap is een ouders-top op zondag 23 november van 14.00 tot 17.00 uur in de Afrikaanderwijk. Dit gebeurt in overleg met de welzijnsinstelling DOCK en de reeds actieve vrijwilligersorganisaties op Zuid (De Katrol, Rosarium en de Kocatepe Moskee).
 
 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times