EN | NL

Psychologie van de stad

27/03/2015

Op vrijdag 27 maart signeert Marina Meeuwisse haar boek ‘Psychologie van de stad’ bij boekhandel Snoek.

Passie voor de stad
Het boek is eerst en vooral het resultaat van een passie: een passie voor de stad en haar inwoners. Iedere toerist of terrasbezoeker weet het: de stedelijke ruimte is een kijkspel, een galerij van geschiedkundige en actuele curiosa. De stad is een ruimtelijke verzameling van gebouwen, een collectie van vertalingen van maatschappelijke veronderstellingen over wonen, werken en verblijven. De psychologie van de stad laat, vanuit het perspectief van een stadswandeling, zien op welke manier het denkbeeld van de stad zich in ons hoofd nestelt. Hoe ‘werkt’ onze perceptie van de stad? Op welke manier slaan we ervaringen op in het geheugen? En welke betekenissen kennen we toe aan een stad? 

Makers en denkers over de stad
Dit boek is ook geschreven omdat het hard nodig is dat er een eind komt aan de spraakverwarring tussen makers (bouwkundigen, architecten, stedelijke planners) en denkers (sociaal wetenschappers) die onderzoek doen naar de stad. Omdat tussen beide terreinen amper interactie plaatsvindt, is in dit boek een verbinding gelegd tussen de inzichten uit beide disciplines. 

De maakbare stad
Rotterdam is een bijzondere stad. In Rotterdam maakt het vraagstuk van stedenbouw en stedelijke planning een andere ontwikkeling door, in vergelijking met de landelijke aanpak. De stad hanteert een laboratoriumaanpak, die is gebaseerd op de maakbaarheid van stad en stadscultuur U vindt in het boek een historisch overzicht –vanaf 1850 tot vandaag de dag - op welke manier politiek-bestuurlijke denkbeelden in de stad Rotterdam bepalend zijn geweest in stadsplanning en stedelijke ontwikkeling. Hoe is politiek-bestuurlijk geprobeerd de stad te verheffen? En is dat gelukt? 

Neuropsychologische revolutie
Dit boek gaat dieper in op de mentale processen die het denkbeeld van een stad bepalen. De gedragstechnologie van het brein leert dat onbewuste herinneringen vaak het beeld bepalen dat we van straten of buurten hebben. Het onbewuste zorgt er vaak voor dat menselijke keuzes niet gebaseerd zijn op rationeel, gecalculeerde inzichten. Het mag dus niet verbazen dat het ‘denkbeeld van de stad’ niet louter door ervaringen tijdens een stadswandeling tot stand komt, ook film, televisie, stripverhalen en ander visuele media spelen een belangrijke rol. Ook de stad Rotterdam hebben deze media deel uitgemaakt van het politiek bestuurlijke beleid en een bijdrage geleverd aan de inrichting van de stad.

Over de auteur
Marina Meeuwisse is geboren Rotterdammer en werkt bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Brussel op het ‘Onderzoek naar het denkbeeld van de stad Rotterdam: de stad die zich in ons hoofd heeft genesteld’. U vraagt zich misschien af: in Brussel promoveren op een onderzoek over Rotterdam? Tja, een combinatie van kunst, sociale wetenschap en de weerbarstige praktijk is geen alledaagse keuze voor een proefschrift. Zij is daarom, als een soort academische vluchteling, uitgeweken naar Brussel. Omdat haar onderzoek opvalt door de originaliteit, gedurfdheid en oorspronkelijkheid heeft zij haar onderzoek eerder gepresenteerd in Japan en op de jaarlijkse conferentie van psychologen in de Verenigde Staten van Amerika.

snoekHet boek te bestellen bij uitgeverij Garant en is verkrijgbaar bij boekhandel Snoek (Meent 126) in Rotterdam.

Op vrijdag 27 maart 
vanaf 16.00 uur signeert auteur dr. Marina Meeuwisse in boekhandel Snoek.

 

 

 

 

 


Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee