EN | NL

Masterclass Democratische Vernieuwing - Responsieve Methodologie

24/05/2016

 

Stichting Lokaal en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) presenteren

op dinsdag 24 mei 2016, 12.30 – 14.30 uur

Masterclass Democratische Vernieuwing 
Responsieve Methodologie

door: prof. Tineke Abma
Hoogleraar participatie en diversiteit, co-auteur ‘Responsieve methodologie, interactief onderzoek in de praktijk’.

Hoe één van de belangrijkste beloften van de decentralisatie van het sociale domein, namelijk democratisering, waar te maken? Hoe overheidsmacht aan burgerkracht te koppelen? Hoe verbinden wij de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers? Is hiervoor meer nodig dan alleen goede beleidsvoornemens?

De invloed van de gemeente op het dagelijks leven van de burger neemt toe. Van burgers wordt in de zogenoemde participatiesamenleving verlangd dat zij hun beste beentje voorzetten en er wordt veel meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid van Rotterdammers. Dit alles gaat gepaard met een zoektocht naar een andere, meer horizontale rolverdeling tussen (semi)overheid, burgers en zorg- en welzijnsinstellingen.

Maar ondanks de grote beloften voor democratisering die de decentralisaties in zich dragen blijkt voor het succesvol koppelen van overheidsmacht aan burgerkracht, het verbinden van de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers meer nodig te zijn dan alleen goede beleidsvoornemens. Een responsieve benadering wordt gevraagd, waarin de nadruk niet zozeer ligt op beleidsvorming, maar op de toepassing ervan in de praktijk.  


Masterclass Democratische Vernieuwing 
Responsieve Methodologie

door: prof. Tineke Abma

dinsdag 24 mei 2016, 12.30 – 14.30 uur
Het Nieuwe Instituut, het auditorium

 

 
(Het aantal plaatsen is beperkt, aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst)
Deze masterclass wordt georganiseerd door:Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief