EN | NL

Workshop Ouderbetrokkenheid

25/05/2016

Op 25, 26 en 27 mei 2016 vinden in Rotterdam de Onderwijs Research Dagen plaats.
Locatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Het thema is  Koersen op Kennis.

In de scheepvaart is het uitzetten van een koers onderdeel van het navigeren. En dat willen we in het Rotterdamse onderwijs ook, navigeren op basis van een specifieke koers, een koers die is bepaald door kennis. De ORD2016 in Rotterdam wil een verzamelpunt zijn van goed onderzoek naar onderwijs met een duidelijke koers. Daarnaast krijgen de voor de grote stad kenmerkende diversiteit en de relatief grote hoeveelheid kwetsbare kinderen speciale aandacht tijdens deORD2016. 

Vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent  is het programma samengesteld. een van de workshops tijdens de eerste ronde is Ouderbetrokkenheid.

Het begin allemaal bij de ouder-kind interactie: samenwerken met laaggeletterde ouders en het versterken van de taalstimulering thuis.
door Martine van der Pluijm, onderzoeker en docent bij Hogeschool Rotterdam, Nicole Vinke, leerkracht Obs Bloemhof, Ellen Visser, leerkracht en medewerker ouderbetrokkenheid Pcb Willem van Oranje, Senem Tekin, projectmedewerker Thuis in Taal bij Hogeschool Rotterdam

Tijdens het eerste deel van deze workshop presenteren de onderzoeker en de leerkrachten de kennis en ervaringen die zij hebben opgedaan in de samenwerking met laaggeletterde ouders en het versterken van de taalstimulering thuis. De basis hiervoor is de handreiking met de naamThuis in Taal die door de onderzoeker samen met de scholen is ontwikkeld. Het tweede onderdeel is een interactief deel, waarin ervaringen worden uitgewisseld met de deelnemers en nagedacht wordt over hoe deze kennis gebruikt kan worden om de samenwerking tussen scholen en ouders verder te versterken. Hierbij gaan we dieper in op de problematiek van laaggeletterdheid en meertaligheid en de mogelijkheden van leerkrachten om een ondersteunende rol te vervullen.

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen