EN | NL

Masterclass #3

17/01/2017

 

Masterclass #3: Socratic Design
Door: Humberto Schwab

Direct aanmelden >

Hoe één van de belangrijkste beloften van de decentralisatie van het sociale domein, namelijk democratisering, waar te maken? Hoe overheidsmacht aan burgerkracht te koppelen? Hoe verbinden wij de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers? Is hiervoor meer nodig dan alleen goede beleidsvoornemens?

Stichting Lokaal en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) presenteren:


Masterclass #3
Socratic Design
Door: Humberto Schwab

Dinsdag 17 januari 2017
12.30 – 14.30 uur

De invloed van de gemeente op het dagelijks leven van de burger neemt toe. Van burgers wordt in de zogenoemde participatiesamenleving verlangd dat zij hun beste beentje voorzetten en er wordt veel meer gevraagd van de eigen verantwoordelijkheid van Rotterdammers. Dit alles gaat gepaard met een zoektocht naar een andere, meer horizontale rolverdeling tussen (semi-)overheid, ondernemers, burgers en (zorg- en welzijns)instellingen.

Maar ondanks de grote beloften voor democratisering die de decentralisaties in zich dragen blijkt voor het succesvol koppelen van overheidsmacht aan burgerkracht, het verbinden van de systeemwereld van bestuur aan de leefwereld van Rotterdammers meer nodig te zijn dan alleen goede beleidsvoornemens. Cruciaal is dat beide werelden van elkaar leren, door samen (maatschappelijk) vraagstukken te analyseren, ermee te worstelen en uiteindelijk toe te passen.

Onder leiding van Humberto Schwab maken we in deze masterclass kennis met de Socratische dialoog en Schwabs methodiek van Socratic design. We onderzoeken daarbij hoe deze vorm van praktische wijsheid kan bijdragen aan de (kennis) emancipatie van burgers en bestuurders in Rotterdam. De Socratische dialoog is de gespreksvorm bij uitstek waarin de basis wordt gelegd voor zo’n gezamenlijk leerproces. Het is een gesprekstechniek waarin deelnemers in staat worden gesteld om collectieve kennis en wijsheid te genereren.

Graag tot ziens op 17 januari.

Hartelijke groet namens,

Liesbeth Levy, Stichting LOKAAL en
Carolien Dieleman, Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt, aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Deelnemen aan de masterclass is gratis. Echter, bij afwezigheid zonder tijdige afmelding zullen wij 25,00 in rekening brengen.  Heeft u een interessante casus of brandende vraag omtrent het onderwerp?

U kunt deze naar ons mailen. Humberto Schwab zal deze, afhankelijk van het aantal vragen, tijdens zijn masterclass behandelen.Over de methode: Socratic Design
Met de door Schwab ontwikkelde ‘Socratic design-methode’ transformeert hij personen, organisaties en bedrijven naar nieuwe paradigma’s en nieuwe strategieën. In Schwabs visie heeft de wereld van nu gezamenlijke praktische wijsheid nodig en dit is dan ook zijn grootste uitdaging.
Hij organiseert seminars en conferenties (zoals TEDx), trainingen, masterclasses en think-and-do-tanks. Leren luisteren is een sleutelbegrip in zijn werk.

Hij is hierbij sterk geïnspireerd door de filosoof Plato in wiens dialogen, waarin Socrates de hoofdrol speelt, alles draait om het onderzoeken van het goede, het ware en het schone. Niet in theorie maar in de praktijk van het gesprek, de dialoog waarin de rol tussen leerling en leermeester is omgedraaid en alles draait om het luisteren en vragen stellen. Het doel van dit alles is om wijsheid geboren te laten worden waarbij zelfkennis en ontvankelijkheid cruciaal zijn. Samen met stichting LOKAAL organiseert EMI een aantal masterclasses.

Een van de wegen naar kennis en kunde is de reeks masterclasses, gegeven door wijze mensen die ons inspireren. We zijn dan ook voornemens om met een zekere regelmaat mensen uit te nodigen ons toe te spreken en de dialoog met ons aan te gaan. Dat doen we graag in partnerschap met Lokaal. 


 

Heeft u een idee of suggestie voor een onderwerp of spreker voor een van de komende masterclasses? Mail het ons >  


 
LOKAAL organiseert cursussen, publieksdebatten en tal van andere activiteiten. Met als gemeenschappelijk doel: Rotterdammers meer bij hun stad betrekken – en andersom. Met ‘stad’ wordt niet alleen het politieke bestuur bedoeld, maar ook de eigen buurt, lokale belangengroepen en andere maatschappelijke organisaties waarin je als vrijwilliger actief kunt zijn.

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen