EN | NL

De Zuiderling trapt af

03/09/2013

Op 3 september wordt de Zuiderling in Rotterdam Zuid officieel in gebruik genomen. Deze lokale ruilmunt kunnen bewoners gebruiken om diensten aan elkaar te leveren. Studenten van Hogeschool Rotterdam zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en introductie van dit alternatieve betalingsmiddel. Zo'n 450 nieuwe studenten van de financiële opleidingen gaan in hun introductieweek de wijk in om kennis te maken met de munt, de wijk en de ruilmethode.

Een Zuiderling staat gelijk aan ongeveer een half uur gewerkte tijd. Bewoners maar ook ondernemers kunnen Zuiderlingen verdienen door iets voor een ander te doen. Dit geldt voor iedereen; met of zonder baan, jong en oud. Zij kunnen de verdiende Zuiderlingen vervolgens uitgeven aan iets waar zij weer behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld een warme maaltijd of het schilderen van een tuinhek. Over de hele wereld blijken gemeenschapsmunten een uitermate geschikte manier om sociale, ecologische en economische doeleinden te verwezenlijken. Het verhoogt welvaart én geluk voor de bewoners en het versterkt en verduurzaamt community-initiatieven.

Studenten van Business IT & Management waren betrokken bij de ontwikkeling van de Zuiderling en hoe deze zo succesvol mogelijk gelanceerd kan worden. Op 3 september gaan studenten van de opleidingen Accountancy, Fiscaal Recht en Economie en Financial Services Management tijdens het 2Start-Event hiermee verder. Studenten gaan met bewoners en ondernemers van de wijk in gesprek en onderzoeken hoe kennis van hun opleiding kan bijdragen aan een groter succes van dit initiatief. De studenten denken bijvoorbeeld na over welke risico's op verzekeringsvlak er aan dit initiatief kunnen kleven. Aan het einde van de middag presenteren ze per groepje vijf ideeën om de initiatieven te versterken. De studenten maken zo niet alleen kennis met hun studie en klasgenoten, maar leren ook wat ze tijdens (en na) hun opleiding voor de stad Rotterdam en specifiek Zuid kunnen betekenen. Hogeschool Rotterdam geeft hiermee invulling aan haar strategische keuze om bij te dragen aan de ontwikkeling van Rotterdam Zuid.

De opening van het evenement vindt plaats in Ahoy en wordt verzorgd door wethouder Florijn en de voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, Ron Bormans. Een aantal organisaties in Rotterdam zoals Ahoy, Bakker Klootwijk en IKZITOPZUID werken (vrijwel) kosteloos mee aan dit event gezien het bijzondere maatschappelijke karakter ervan.

Kijk voor meer informatie op dezuiderling.hr

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen