EN | NL

Workshop Sociaal Ondernemerschap

03/10/2016

 
Op 10 oktober staat IBK in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Derdejaars studenten voeren momenteel een MVO-opdracht uit op hun stageplek. Ze doen een 0-meting, kiezen vervolgens een MVO-thema waar de organisatie nog in kan ontwikkelen en schrijven een adviesrapport. 
 
De studenten kunnen kiezen uit verschillende themas en workshops, waaronder Sociaal Ondernemerschap Rotterdam Zuid. 
Het afgelopen jaar is door het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap en Expertisecentrum Maatschapppelijke Innovatie een groot onderzoek verricht naar Social Return (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) in Rotterdam Zuid. Stakeholders betrokken, zoals bedrijven, bewoners en overheid waren hierbij betrokkken. Er zijn verschillende cases opgetekend.
 
Na een korte presentatie over sociaal ondernemen en social return door Gert-Jan van der Maas, gaan studenten gaan deze dag aan de slag met de cases. Doel: inspireren om uiteindelijk te komen tot een eigen gekozen oplossing binnen hun eigen stage waarin zij werken aan een vraagtsuk MVO.
 
 
 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems