EN | NL

Better Together

12/10/2016

Vanuit Ouders op Zuid geven Mariëtte Lusse, Monique Strijk en Martine van der Pluijm een workshop tijdens Better Together: School and community partnership in urban context, een internationale conferentie over ouderbetrokkenheid.

Martine van der Pluijm geeft samen met Sanneke de la Rie (Kenniscentrum Talent Ontwikkeling) de workshop `Het stimuleren van thuisbetrokkenheid van ouders met jonge kinderen in achterstandssituaties: een inclusief perspectief`. De workshop bestaat uit drie onderdelen. Een eerste presentatie biedt inzicht in de succesfactoren en knelpunten bij de implementatie van VVE Thuis. Een tweede presentatie geeft inzicht in de werking van een handreiking voor leerkrachten om de taalstimulering van laaggeletterde ouders te versterken. Hierna wordt met deelnemers gezocht naar wat nodig is om de thuisbetrokkenheid van ouders te versterken, ongeacht de verschillen

Monique Strijk en Annette Diender geven samen de workshop `2 Partnerschap bij loopbaanbegeleiding`. Het doel van partnerschap tussen school en ouders is een optimaal toekomstperspectief voor het kind. Het ligt daarom voor de hand dat loopbaanorientatie en –begeleiding (LOB) een belangrijk thema is binnen dit partnerschap. In deze informatieve en interactieve workshop doet u inzichten op over, en krijgt u handvatten voor de concrete invulling van dit partnerschap.

Mariëtte Lusse en Jeroen Onstenk (Inholland) vertellen deze middag over `Beter samenwerken met ouders: hoe leer je dat?`. Deze workshop gaat over de vraag wat (aankomende) leraren nodig hebben om beter samen te kunnen werken met ouders, ook en juist waar de verschillen tussen school en thuis groot zijn. We beginnen met een inleiding over het bekwaamheidsprofiel en de competenties van leraren in grootstedelijke context. Vervolgens werken we in actieve sessies uit hoe leraren contact kunnen leren leggen met alle ouders en met hen kunnen samenwerken aan leren en opvoeden. We concluderen wat dit vraagt van het curriculum voor lerarenopleidingen en van de nascholing van beginnende en ervaren leraren.

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems