Artikelen door EMI medewerker

Special Issue – Sustainability

Sustainable Cities
and Regions

The Environment in the Lead: A Scorecard System to Assess
Adaptation Measures and Score Ecosystem Services at the
Street Level

EMI-Hogeschool Rotterdam viert 10-jarig jubileum

Enkele visionairs binnen Hogeschool Rotterdam en de Gemeente Rotterdam hadden tien jaar geleden het idee om hbo-studenten in te zetten voor de bloeiende stad. Dit initiatief had twee doelen: enerzijds bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad en anderzijds praktijkgericht onderwijs bieden aan de studenten. Een win-win-win situatie. Tien jaar geleden vond de officiële ondertekening […]

Hef in Eigen Hand: Samen Bouwen aan een Betere Toekomst

De Impact Incubator - Samen Bouwen aan een Betere Toekomst

Zie je het al voor je? Een broedplaats waar studenten en jongeren samen de toekomst vormgeven, midden in Rotterdam-Zuid. Welkom bij de Impact Incubator! Een levendige en bruisende plek waar studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Social Work en Human Resource & Business Studies (HRBS) samenwerken om uitdagingen met de stad aan te gaan.

Gedreven door de wens om een brug te slaan tussen theorie en praktijk, is de Impact Incubator geboren. Het is niet alleen een plek waar studenten hun kennis in actie omzetten, maar ook een plaats waar leren en de gemeenschap elkaar ontmoeten. En centraal in dit alles staat ‘Hef in Eigen Hand’, de naam van deze mooie incubator.

‘Hef in Eigen Hand’ is meer dan alleen een project. Het is een missie om een jongerenhub te bouwen in het hart van Rotterdam-Zuid. Een plek waar lokale jongeren kunnen leren, groeien en plezier hebben. Het is een bruisende plek, mede vormgegeven door studenten, die vol zit met educatieve programma’s en recreatieve activiteiten.

Dus welkom bij de Impact Incubator ‘Hef in Eigen Hand’, waar onderwijs ontmoet, leert en groeit met de gemeenschap. Dit is waar theorie en praktijk samenkomen om een betere stad te bouwen en een spannende nieuwe manier van leren tot leven te brengen. Dit is leren dat écht impact maakt!

Een plek om te groeien

De Impact Incubator is een creatieve broedplaats. Bijvoorbeeld, een student Social Work heeft een rollenspel ontwikkeld om jongeren weerbaarder te maken tegen criminaliteit. “We gebruiken situaties uit de wijk, zodat jongeren sociale vaardigheden kunnen leren. Dit helpt hen bijvoorbeeld om te gaan met groepsdruk”, legt de student uit.

Prakaash, een andere student van Social Work bij de Impact Incubator, bevestigt het belang van deze praktische benadering. “Het is leren door te doen, en dat maakt het verschil”, zegt Prakaash. “We bestuderen niet alleen de problemen, we werken aan oplossingen. We zijn erbij betrokken en maken de impact. Dat is iets dat je niet uit boeken kunt halen.”

Prakaash beschrijft ook hoe hij heeft moeten “levelen” met de bewoners. Hij moest echt begrijpen waar ze vandaan kwamen en wat hun ervaringen waren om een oplossing te vinden die voor hen werkte. Het hielp wel dat ik in dezelfde leeftijdscategorie zat.

 

“Werken in Rotterdam Zuid was een hele nieuwe ervaring voor mij.

Het werken in dit team heeft echt mijn blik verruimd”

 

Verschillende perspectieven

Jasper van HRBS, die ook deelnam aan het project, spreekt over hoe deze ervaring zijn perspectief heeft verbreed. “Ik kom zelf uit het Westland, dus werken in Rotterdam Zuid was een hele nieuwe ervaring voor mij. Het werken in dit team heeft echt mijn blik verruimd.”

Andree van de Erasmus Universiteit benadrukt het verschil met het normale studiewerk. “Normaal zit ik alleen achter een scherm met artikelen, maar nu werk ik echt in de praktijk”, zegt ze.

Samen met Vitaal op Zuid

Vitaal op Zuid ziet de waarde in de Impact Incubator en steunt dit initiatief. Ze geloven in de kracht van het samenbrengen van verschillende partijen om problemen aan te pakken. Samen met de studenten zorgen ze ervoor dat theorie omgezet wordt in praktijk en dat er betekenisvolle veranderingen plaatsvinden in de wijk.

Het belang voor studenten

Jerney van HRBS, die zich vooral op de marketing heeft gericht, benadrukt het belang van dit project voor studenten. “We hebben een verslag gemaakt dat alle belangen bevat, zodat het kan worden doorgegeven aan de volgende groep studenten. Het is belangrijk dat we niet alleen focussen op onze eigen opleiding, maar een breder beeld geven, wij hebben een gedeelde taal gecreëerd.”

Stef, een student van HRBS, vertelt over de impact van deelname aan dit project. “Er is iets heel krachtigs aan het voelen dat je een verschil maakt in het leven van mensen,” zegt Stef. “Ik ben er echt trots op om deel uit te maken van dit initiatief.”

Conclusie

De Impact Incubator is een plek waar studenten de kans krijgen om te groeien en bij te dragen aan een betere toekomst. Door te werken aan echte problemen, leren ze belangrijke vaardigheden en zien ze de impact van hun werk. Ze leren ook om samen te werken met verschillende partijen en krijgen de kans om hun perspectief te verbreden. Zo leveren ze een waardevolle bijdrage aan de gemeenschap.

 

Maurice Brockhus

Maurice Brockhus

Als afgestudeerd Communicatie Multimedia design expert heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren en gepassioneerde communicatieprofessional met een sterke visie op vaderschap en de rol van vaders in de samenleving.

@DADDYSPLACE010 | @VITAALOPZUID

Deel:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

KAAItrots

De Kaai

Maak kennis met KAAItrots!

We kijken graag terug op een fantastische middag vol plezier, energie en saamhorigheid tijdens KAAItrots! Het evenement werd georganiseerd door Stadsleven, in samenwerking met de eerstejaars studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van Hogeschool Rotterdam en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) op Zuid. Op 9 juni hebben we De Kaai, voorheen het terrein van Unilever in Feijenoord, omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplek aan de kade.

Het doel van KAAItrots

KAAItrots bood een geweldige gelegenheid voor stadsbewoners van alle leeftijden om samen te komen, te genieten en onze liefde voor Rotterdam te vieren. Het evenement was een inspirerend voorbeeld van waar Stadsleven voor staat: samenwerking, experimenteren en leren om de stad inclusiever, veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Previous slide
Next slide

Tijdens KAAItrots hebben we ideeën en inzichten verzameld van bewoners, lokale instellingen en oud-werknemers om toekomstige transformaties op De Kaai vorm te geven. Door samen te werken en naar elkaar te luisteren, hebben we een positieve impuls gegeven aan de buurt. We hebben nieuwe voorzieningen bedacht, ontmoetingsplekken gecreëerd, de omgeving vergroend en de eigen cultuur en identiteit van het gebied versterkt.

"Verandering begint bij de gemeenschap. KAAItrots toont de kracht van samenwerking voor een betere stad."

Het evenement

Het succes van KAAItrots was te danken aan de betrokkenheid van alle aanwezigen. We waren verheugd om te zien hoe stadsbewoners, oud-werknemers, studenten en lokale organisaties samenwerkten om dit evenement mogelijk te maken. De vreugde en het enthousiasme dat we tijdens deze middag hebben ervaren, bevestigen dat we door samenwerking een stad kunnen creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Aftermovie

“Leer, leef, geniet”

“KAAItrots: Bouwend aan een toekomst waarin iedereen meetelt.”

Dankwoord

Onze dank gaat uit naar VORM, Kickstad en de Gemeente Rotterdam voor hun steun bij het realiseren van KAAItrots. Zonder hen zou dit evenement niet mogelijk zijn geweest.

KAAItrots heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd om door te gaan met ons werk voor een inclusieve, veerkrachtige en duurzame toekomst voor Rotterdam. We kijken uit naar verdere transformaties op De Kaai en de voortdurende samenwerking met bewoners, studenten, lokale organisaties en beleidsmakers om onze visie werkelijkheid te maken.

Bedankt voor jullie support tijdens KAAItrots en we hopen jullie bij de volgende evenementen weer te zien!

Elma Oosthoek

0650204626

Henk Rosendal

0650204626

Lieneke Neele

0650204626

Samenscholing op Coole Pleinen

Samen-scholing op coole pleinen

Op 1 juni veranderde het Polderplein in Rotterdam in een levendige ontmoetingsplek vol onderwijs, spel en discussie. De Coole Pleinendag, een belangrijk onderdeel van het SIA-RAAK onderzoek “Samen-scholing op Coole Pleinen”, het is een samenwerking tussen hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool, waarbij wordt samenwerkt met de gemeenten Rotterdam, Groningen en Assen. Deze dag was georganiseerd door Stadsleven en het Kenniscentrum Zorginnovatie en bood een reeks waardevolle activiteiten en interacties.

"Samen bouwen we aan een groene en leefbare buurt, waar kinderen veilig kunnen spelen en buurtbewoners kunnen genieten van hun omgeving."

De Ochtend: Spel en Leren op het Plein

De dag begon met kinderen die zich op het plein verzamelden voor een serie activiteiten die hen hielpen leren over het klimaat, het belang van een schone buurt en wat een goed plein maakt. Pleinenbingo, was een hit, met de kinderen die fanatiek op zoek waren naar items op hun kaart, terwijl ze een nieuwe waardering voor hun omgeving ontwikkelden. Na een dag vol leren en spelen, werden de kinderen beloond met goodybags, vriendelijk verzorgd door de Stichting Sport Spullen Bank.

Previous slide
Next slide

De Middag: bewegen, spelen en ontmoeten.

In de middag lag de focus op de mogelijkheden voor bewegen, spelen en ontmoeten op de openbare pleinen. Bewoners, onderzoekers en partners wandelden over verschillende pleinen, en gingen met elkaar na op welke wijze het bewegen, spelen en ontmoeten op een goede manier kan worden bevorderd.  

Stadsleven Werkt Samen

Bij Stadsleven en het Kenniscentrum Zorginnovatie staan samenwerking en luisteren naar buurtbewoners centraal. De Coole Pleinendag was een prachtige weerspiegeling van deze waarden, met bewoners die invloed uitoefenden op hun wijk en samen plannen opstelden.

Previous slide
Next slide

Deze dag was slechts een van de vele initiatieven die we ondernemen om samen met de buurt te werken aan het verbeteren van onze openbare ruimtes. We kijken nu al uit naar de volgende Coole Pleinendag, waar we verder zullen gaan met het onderzoeken, plannen en samenwerken voor een betere en mooiere stad.

Bijdragen aan een mooiere wijk? Neem contact op.

Elma Oosthoek

Henk Rosendal

Lieneke Neele

Rick Heikoop


Boksworkshop

Een avond vol kracht en verbinding: Boksworkshop van Daddy's Place

Afgelopen week vond er een bijzondere boksworkshop plaats in Rotterdam Zuid, georganiseerd door Daddy’s Place. Een avond waar jonge vaders samenkwamen om te verbinden, kracht op te doen en te genieten van een gezellige en inspirerende avond. In dit blog delen we de hoogtepunten en hartverwarmende momenten van deze onvergetelijke avond.

Daddy’s Place

Een thuis voor jonge vaders Daddy’s Place is een groeiend platform gericht op jonge vaders die op zoek zijn naar antwoorden, begeleiding en vooral verbinding met anderen in dezelfde levensfase. Dit unieke initiatief biedt een veilige haven waar vaders hun ervaringen en kennis kunnen delen, op een toegankelijke en humoristische manier. Van boks- en graffitiworkshops tot inspirerende storytelling, Daddy’s Place organiseert regelmatig bijeenkomsten om vaders samen te brengen en hen te laten genieten van een gezellige tijd.

De boksworkshop

Kracht, verbinding en plezier. De boksworkshop in Rotterdam Zuid was een avond vol energie, enthousiasme en saamhorigheid. De deelnemende vaders werden aangemoedigd om hun kracht en uithoudingsvermogen te tonen, terwijl ze ook werkten aan hun communicatie en vertrouwen. Door samen te trainen, ontstonden er prachtige momenten van vriendschap en wederzijdse steun tussen de vaders.

Wat de avond echt bijzonder maakte, was de manier waarop de vaders elkaar aanmoedigden en hielpen. Er ontstond een gevoel van kameraadschap en verbondenheid, die verder ging dan alleen het boksen. Het delen van verhalen, het lachen om elkaars grappen en het samen doorbrengen van tijd zorgde voor een warme en uitnodigende sfeer.

De essentie van de boksworkshop

Deze boksworkshop was niet alleen bedoeld om de vaders fysiek uit te dagen, maar ook om hen te verbinden op een dieper niveau. De avond ging over het vinden van kracht in het vaderschap en het ondersteunen van elkaar tijdens deze belangrijke levensfase. Bij Daddy’s Place geloven we dat iedere vader het verdient om zich gesteund te voelen in het vaderschap, en deze workshop was daar een prachtig voorbeeld van.

De toekomst van Daddy’s Place

De boksworkshop was een groot succes en bewees dat er een sterke behoefte is aan evenementen zoals deze. Daddy’s Place blijft zich inzetten om jonge vaders te ondersteunen en te verbinden. Met een groeiend aantal activiteiten, zoals graffitiworkshops en inspirerende storytelling, is er voor iedere vader iets te vinden bij Daddy’s Place.

Sluit je aan bij de community! Ben je een jonge vader en wil je deel uitmaken van een ondersteunende en gezellige community? Sluit je dan aan bij Daddy’s Place! Onze bijeenkomsten zijn gratis voor alle vaders.

 


Terwijl ik deze reis aflegde, werd ik zelf ook getransformeerd. Mijn hart groeide met elke nieuwe vriendschap, elk gedeeld verdriet en elke overwonnen uitdaging. Ik leerde de kracht van empathie, van het luisteren zonder oordeel en van het omarmen van kwetsbaarheid.

Dankzij mijn onderzoek heb ik ontdekt dat we samen een verschil kunnen maken in het leven van de Pioniersvaders en hun kinderen. We kunnen hen helpen hun angsten te overwinnen en hen de steun en begeleiding bieden die ze nodig hebben om te groeien, te bloeien en de beste versie van zichzelf te worden. Deze reist komt van Daddy’s Place, een community voor jonge vaders.

Maurice Brockhus

Maurice Brockhus

Als afgestudeerd Communicatie Multimedia design expert heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren en gepassioneerde communicatieprofessional met een sterke visie op vaderschap en de rol van vaders in de samenleving.

@DADDYSPLACE010

Deel:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Stadmakers De Kaai

Samen bouwen aan de toekomst van De Kaai: Studenten betrekken bewoners bij hun plannen

De toekomst van stedelijke gebieden ontstaat vanuit de betrokkenheid en samenwerking met zowel huidige als nieuwe bewoners en ondernemers. Het recente project Stadmaken van studenten Ruimtelijke Ontwikkeling bij De Kaai, onderdeel van het EMI programma Stadsleven, laat zien hoe deze betrokkenheid essentieel is voor het succes van stadsontwikkeling. In deze blog delen we hun ervaringen, en nodigen we u uit om mee te denken over dit innovatieve project.

Tussenpresentaties: Het begin van een vruchtbare samenwerking

Na de kick-off van het project Stadmaken op De Kaai gingen de studenten, onder leiding van Arzu Ayikgezmez, aan de slag met analyses, netwerkonderzoek en het verkrijgen van waardevolle inzichten van externe gastprekers. Tijdens de tussenpresentaties deelden zij hun plannen voor De Kaai en ontvingen zij feedback van experts, zoals Bob van Hasselt, Wendy Poppelaars (VORM), Marloes de Herder (VORM), Vince de Jong (Kickstad), Roy de Zwart, Salko Hofman (SoftCity), Sander van der Aa, Shurdon Faneyte en Angela van der Heijden.

Inzicht in de wijk: Interviews en initiatievenkaarten

Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de actieve bewoners, initiatiefnemers, maatschappelijk-culturele instellingen en andere betrokkenen in het gebied, maakten de studenten initiatievenkaarten van de wijk. Daarnaast zijn zij op pad gegaan voor interviews om zo beter inzicht te krijgen in de drijfveren, wensen en ideeën van de wijkbewoners.

Innovatieve oplossingen: Verbinding en groeipotentie

De studenten vertaalden de verzamelde informatie naar innovatieve oplossingen voor de korte en lange termijn. Deze oplossingen zorgen voor verbinding tussen de verschillende groepen betrokkenen, zijn flexibel, hebben potentie om te groeien en bieden een antwoord op de opdracht van de partners. Docenten en partners reageerden enthousiast op de plannen, en complimenteerden de aandacht voor maatschappelijke relevantie en het innovatieve karakter.

Volgende stappen: Van idee naar stadmakersactiviteit

In de volgende fase werken de studenten hun ideeën verder uit tot een volwaardig projectvoorstel voor een stadmakersactiviteit (ruimtelijke ingreep/evenement) op locatie. Dit zal worden gepresenteerd op vrijdagmiddag 9 juni op De Kaai.

Doe mee en denk mee

Het betrekken van bewoners bij de plannen voor hun stad is een belangrijk aspect van het EMI programma Stadsleven. Wilt u ook meepraten en meedenken over de toekomst van De Kaai? Bezoek dan de contactpagina van Stadsleven en laat uw stem horen. Samen kunnen we zorgen voor een toekomstbestendige en levendige stad waarin iedereen zich thuis voelt.

Conclusie:

De betrokkenheid van huidige en toekomstige bewoners en ondernemers bij stadsontwikkelingsprojecten, zoals het project op De Kaai, is cruciaal voor het succes van dergelijke initiatieven. Het EMI programma Stadsleven leert studenten om te werken met stadsbewoners en hen een stem te geven bij de plannen voor hun stad. Vanuit deze verbinding van de geleefde en geplande stad komen studenten tot innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzame en inclusieve stedelijke toekomst.

 

Het project Stadmaken op De Kaai is een inspirerend voorbeeld van hoe studenten en bewoners samenwerken om een positieve impact te maken op hun omgeving. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit proces en de contactpagina van Stadsleven te bezoeken om uw ideeën en suggesties te delen.

Jeffrey Versluis

Jeffrey Versluis

Communicatie adviseur EMI-HR.
Met de focus op Stadsleven en Mama's Garden.


LinkedIn

Vaderschap 2.0: Van zonder vader naar superpapa in de stadsdynamiek

Vaderschap 2.0: Van Zonder Vader naar Superpapa in de Stadsdynamiek

Jonge vader liefdevol met zijn kind in een grootstedelijke omgeving

In de drukke wereld van vandaag is vaderbetrokkenheid belangrijker dan ooit, vooral voor jonge vaders die opgroeiden zonder vader en nu wonen in een grootstedelijke omgeving. 

De impact van opgroeien zonder vaderfiguur

Het opgroeien zonder een vaderfiguur kan een blijvende invloed hebben op jonge vaders. Zonder een rolmodel om te volgen, kunnen deze vaders zich onzeker voelen over hun vermogen om een liefhebbende en betrokken vader te zijn. Wetenschappelijke studies tonen aan dat kinderen die opgroeien zonder vader meer kans hebben op gedragsproblemen, slechtere schoolprestaties en een groter risico op armoede. Maar als we dit van de andere kant bekijken. Jonge vaders die dit hebben ervaren, kunnen vastbesloten zijn om deze cyclus te doorbreken en een betrokken ouder te zijn voor hun eigen kinderen, dit geeft hen juist kracht.

Het belang van vaderbetrokkenheid

Het combineren van werk, gezin en vaderschap kan een uitdaging zijn, vooral in een drukke stedelijke omgeving. Jonge vaders kunnen overweldigd raken door de eisen van het werk en de behoefte om tijd door te brengen met hun gezin. Enkele tips om dit evenwicht te vinden zijn onder meer het stellen van prioriteiten, het plannen van quality time met het gezin en het aanleren van effectieve time management vaardigheden. Het is ook essentieel om open en eerlijk te zijn met de partner over de uitdagingen die men tegenkomt en samen te werken om oplossingen te vinden.

Communicatie: de sleutel tot betrokkenheid

Een open communicatie met zorgverleners, de partner en het kind zelf is van vitaal belang voor een betrokken vader. Jonge vaders moeten niet bang zijn om hun emoties en zorgen te uiten en steun te zoeken bij vrienden, familie en zorgprofessionals. Communiceren met zorgverleners over de zwangerschap en de ontwikkeling van het kind kan helpen bij het verwerken van emoties en het krijgen van geruststelling. Actief luisteren naar de partner en het delen van gedachten en gevoelens kan bijdragen aan een gezonde relatie en een betere samenwerking in het ouderschap.

Zorgverleners kunnen op hun beurt ook bijdragen aan een betere betrokkenheid van de vader door aandacht te besteden aan de specifieke behoeften en zorgen van vaders die zijn opgegroeid zonder vaderfiguur. Dit kan bijvoorbeeld door vaders actief te betrekken bij gesprekken, hen aan te moedigen vragen te stellen en hen te wijzen op de beschikbare ondersteuningsbronnen. Door samen te werken met zorgverleners, kunnen jonge vaders die opgroeiden zonder vader, hun zelfvertrouwen en competentie als vader vergroten, en een sterke band opbouwen met hun kind en partner.

Hoewel zorgverleners vaak meer aandacht besteden aan de moeder, proberen sommigen de vader ook te betrekken bij gesprekken. Zoals een zorgverlener die ik tijdens mijn onderzoek sprak aangaf, blijkt humor een effectieve methode te zijn om vaders bij het gesprek te betrekken en een ontspannen sfeer te creëren.

Ondersteuningsnetwerken opbouwen

Een ondersteuningsnetwerk kan cruciaal zijn voor jonge vaders die opgroeiden zonder een vaderfiguur. Door verbinding te maken met andere vaders, zorgverleners en familieleden, kunnen jonge vaders leren van de ervaringen van anderen en hun eigen vaderschapsvaardigheden ontwikkelen. Dit kan worden bereikt door deel te nemen aan vadergroepen, online forums of lokale evenementen. Een sterk netwerk biedt niet alleen praktische tips en advies, maar ook emotionele steun en bevestiging. Daddy’s Place in Rotterdam-Zuid is precies zo’n community.

Zelfzorg en persoonlijke ontwikkeling

Om een betrokken vader te zijn, is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de eigen emotionele en fysieke welzijn. Jonge vaders moeten zorgen voor voldoende slaap, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging. Daarnaast kunnen ontspanningstechnieken, zoals meditatie of mindfulness, helpen om stress te verminderen en beter te reageren op de uitdagingen van het vaderschap. Zelfzorg kan ook het nastreven van persoonlijke interesses en passies omvatten, wat kan bijdragen aan een beter gevoel van eigenwaarde en geluk.

Overwinnen van uitdagingen en het vormgeven van betrokken vaderschap in de grootstedelijke context

De betrokken vader in de grootstedelijke context is een uitdaging, maar het is een die met vastberadenheid en inzet kan worden overwonnen. Door de impact van opgroeien zonder een vaderfiguur te erkennen en het belang van vaderbetrokkenheid te benadrukken, kunnen jonge vaders hun rol met vertrouwen en succes vervullen. Het balanceren van werk, gezin en vaderschap, het verbeteren van communicatie, het opbouwen van ondersteuningsnetwerken en het beoefenen van zelfzorg zijn allemaal essentiële stappen om een betrokken en liefhebbende vader te zijn. Samen kunnen we een verschil maken in de levens van jonge vaders en hun kinderen, en bijdragen aan een gezondere en gelukkigere samenleving.

 

Dankzij mijn onderzoek heb ik ontdekt dat we samen een verschil kunnen maken in het leven van de Pioniersvaders en hun kinderen. We kunnen hen helpen hun angsten te overwinnen en hen de steun en begeleiding bieden die ze nodig hebben om te groeien, te bloeien en de beste versie van zichzelf te worden. Deze reist komt van Daddy’s Place, een community voor jonge vaders. 

Maurice Brockhus

Maurice Brockhus

Als afgestudeerd Communicatie Multimedia design expert heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren en gepassioneerde communicatieprofessional met een sterke visie op vaderschap en de rol van vaders in de samenleving.

@DADDYSPLACE010

Deel:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

LivingLab: Fitter met Feyenoord

LivingLab: Fitter met Feyenoord

LivingLab: Fitter met Feyenoord

Share:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedInOn Key

Related Posts


Special Issue – Sustainability

Sustainable Cities and Regions The Environment in the Lead: A Scorecard System to AssessAdaptation Measures and Score Ecosystem Services at theStreet Level Lees de volledige

Hef in Eigen Hand


Hef in Eigen Hand: Samen Bouwen aan een Betere Toekomst

Welkom bij de Impact Incubator ‘Hef in Eigen Hand’, waar onderwijs ontmoet, leert en groeit met de gemeenschap. Dit is waar theorie en praktijk samenkomen om een betere stad te bouwen en een spannende nieuwe manier van leren tot leven te brengen. Dit is leren dat écht impact maakt!


KAAItrots

Maak kennis met KAAItrots! We kijken graag terug op een fantastische middag vol plezier, energie en saamhorigheid tijdens KAAItrots! Het evenement werd georganiseerd door Stadsleven,

Share:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedInOn Key

Related Posts


Special Issue – Sustainability

Sustainable Cities and Regions The Environment in the Lead: A Scorecard System to AssessAdaptation Measures and Score Ecosystem Services at theStreet Level Lees de volledige

Hef in Eigen Hand


Hef in Eigen Hand: Samen Bouwen aan een Betere Toekomst

Welkom bij de Impact Incubator ‘Hef in Eigen Hand’, waar onderwijs ontmoet, leert en groeit met de gemeenschap. Dit is waar theorie en praktijk samenkomen om een betere stad te bouwen en een spannende nieuwe manier van leren tot leven te brengen. Dit is leren dat écht impact maakt!


KAAItrots

Maak kennis met KAAItrots! We kijken graag terug op een fantastische middag vol plezier, energie en saamhorigheid tijdens KAAItrots! Het evenement werd georganiseerd door Stadsleven,