Artikelen door EMI medewerker

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

Soms maken we in ons leven kennis met projecten die ons hart raken en ons begrip van de wereld veranderen. Mijn reis naar het hart van jonge vaders, de zogenaamde Pioniers, was zo’n project. Het heeft me niet alleen een dieper inzicht gegeven in de uitdagingen die deze vaders doormaken, maar het heeft me ook laten zien wat het betekent om empathie en begrip te tonen.

De uitdagingen

Tijdens mijn onderzoek ontmoette ik veel jonge vaders die het gevoel hadden dat zij niet actief betrokken werden in het proces van zwangerschap en opvoeding. Vooral de Pioniers, jonge vaders met een migratieachtergrond die zelf zijn opgegroeid zonder vaderfiguur, spraken hier veel over. Zij staan voor de uitdaging om een rol op zich te nemen waarin zij geen voorbeeld hebben gehad.

Hun verhalen zijn ontroerend en laten zien hoeveel veerkracht en liefde deze vaders hebben, ondanks de obstakels die zij tegenkomen. Ze willen niets liever dan een goede vader zijn voor hun kinderen, maar vaak weten ze niet waar ze moeten beginnen.

Een groot probleem is het gebrek aan betrokkenheid van vaders bij de zwangerschap. Prenatale zorg en opvoedingscursussen zijn vaak gericht op moeders, waardoor vaders zich buitengesloten en ongeïnformeerd voelen. Dit leidt tot onzekerheid, angst en een verminderde band met hun ongeboren kind.

Veel Pioniersvaders voelen zich onzeker en onbekwaam als het gaat om het ouderschap, omdat ze geen voorbeeld hebben gehad en geen ervaring hebben kunnen opdoen. Dit kan leiden tot een gebrek aan betrokkenheid bij de zwangerschap en het opvoeden van hun kinderen, waardoor ze de kans missen om een sterke band met hun kind op te bouwen.

Vaderbetrokkenheid vergroten

Foto: Tijdens een bijeenkomst van Daddy’s Place

 

Mannelijkheid en emoties

Een andere factor die de betrokkenheid van vaders bij de zwangerschap en opvoeding kan beïnvloeden, is de traditionele opvatting van mannelijkheid. Het kan voor deze mannen (Pioniers) moeilijk zijn om hun kwetsbaarheden te tonen en hun angsten en onzekerheden te uiten, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor het financiële welzijn van het gezin en daarnaast ook nog een ondersteunende rol willen vervullen voor hun partner tijdens de zwangerschap. Ze zien vaak geen tijd en ruimte om emoties die bij hen spelen gedurende het zwangerschapsproces te uiten.

Het is belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van de emoties van jonge vaders, inclusief de Pioniers. Door de mogelijkheid te bieden voor 1-op-1 gesprekken kunnen deze mannen een veilige ruimte vinden om hun emoties te uiten en ondersteuning te krijgen bij het omgaan met de uitdagingen die het vaderschap met zich meebrengt.

Zwangerschapsreis vader

Verloskundigen

De verloskundige speelt een cruciale rol in de zwangerschapservaring van zowel moeders als vaders. Maar uit mijn onderzoek ontdekte ik dat veel vaders zich niet welkom voelen tijdens een consult met de verloskundige.  Ze zitten er voor ‘spek en bonen’. Sommige vaders gaven aan dat de verloskundige hen behandelde als ‘een extra persoon in de kamer’, en dat hun aanwezigheid niet werd gewaardeerd. Zij voelen zich niet gehoord en worden niet aangekeken.

Dit kan leiden tot een gevoel van afstand en onzekerheid bij de vaders, waardoor ze zich minder betrokken voelen bij de zwangerschap en de opvoeding van hun kinderen.

Bovendien zijn er veel vaders die zich niet volledig op hun rol als ouder kunnen concentreren vanwege werkverplichtingen. Ze hebben geen tijd om de zwangerschap en opvoeding actief te ondersteunen omdat ze hun werk niet kunnen afstemmen op de behoeften van hun gezin.

vaderbetrokkenheid in verloskunde
Groen: betrokkenheid | Zwart: sleutelmomenten | Rood: emoties/houding

De 12 consulten
Tijdens het zwangerschapsproces zijn er gemiddeld twaalf consulten waarin zorgverleners de zwangerschap monitoren en de aanstaande ouders informeren over de bevalling en de verzorging van de baby.

In gesprekken met de vaders en Pioniers bleek dat zij zich vaak niet serieus genomen voelen en geen leidende rol krijgen in het gesprek met de zorgverleners. Zij gaven cijfers van 1 tot 10 voor hun gevoel van betrokkenheid bij de consulten, waarbij 10 staat voor zeer betrokken en 1 voor totaal niet betrokken. Uit deze cijfers blijkt dat het gevoel van betrokkenheid vanaf het 8e consult toeneemt, omdat de vader dan een rol krijgt toebedeeld, namelijk wanneer het bevalplan aan bod komt.

Verloskundigen geven aan dat zij de vaders soms al snel buiten het consult sluiten als zij geen interesse tonen, waardoor zij zich opnieuw buitengesloten voelen. Pas bij het opstellen van het bevalplan en tijdens de bevalling zelf komen vaders meer in de rol van ‘vader’ en durven zij zich meer uit te spreken. 

Dit is een gemiste kans, want juist in de eerste consulten kan een verloskundige bijdragen aan het vergroten van de vaderbetrokkenheid Het is dus belangrijk dat verloskundigen de rol van de vader erkennen en betrekken bij de consulten, zodat zij zich serieus genomen voelen en een actievere rol kunnen spelen in het zwangerschapsproces.

Het bevalplan is een document waarin aanstaande ouders hun wensen en voorkeuren voor de bevalling opschrijven. Het is bedoeld om de ouders meer controle en inspraak te geven tijdens de bevalling en om de zorgverleners te informeren over hun wensen en verwachtingen.

Ik zie kansen om het bevalplan eerder in te zetten gedurende de zwangerschap, zodat vaders al vanaf het begin een actievere rol kunnen spelen in het zwangerschapsproces en zich meer betrokken voelen bij de consulten.

 

Obstakels erkennen

Een ander obstakel is het stigma dat soms nog steeds heerst rondom het vaderschap. Vaders worden vaak gezien als minder belangrijk dan moeders als het gaat om de zorg voor het kind. Hierdoor voelen vaders zich niet serieus genomen en niet gewaardeerd. Daarnaast zijn er vaak culturele en sociale factoren die een rol spelen. Bij sommige culturen wordt van vaders verwacht dat ze vooral de kostwinner zijn en niet zozeer betrokken zijn bij de zorg voor het kind. Sociale factoren zoals werk, stress en vermoeidheid kunnen er ook voor zorgen dat vaders minder betrokken zijn bij het ouderschap.

Het is belangrijk om deze obstakels te erkennen en aan te pakken om ervoor te zorgen dat vaders de kans krijgen om betrokken te zijn bij de zwangerschap en het ouderschap.

Door hen de juiste ondersteuning, begeleiding en hulpmiddelen te bieden, kunnen we hen helpen hun volledige potentieel als vader en als mens te bereiken. Het is aan ons allemaal om deze vaders te omarmen, hen te steunen en hen te helpen de Pioniers te worden die zij willen zijn.

Laten we samenwerken om een wereld te creëren waarin elke jonge vader de kans krijgt om te groeien, te leren en een liefdevolle en betrokken ouder te zijn. Want als we deze vaders helpen, helpen we niet alleen hen, maar ook hun kinderen en toekomstige generaties om in een liefdevolle, ondersteunende en begripvolle omgeving op te groeien.

Aanbevelingen

 1. Introduceer het bevalplan eerder in het zwangerschapsproces, zodat vaders al vanaf het begin een actievere rol kunnen spelen in de consulten en zich meer betrokken voelen bij het gehele proces.
 2. Zorg voor meer diversiteit en inclusiviteit binnen de zorgverlening, zodat Pioniers en andere jonge vaders zich beter begrepen voelen en beter kunnen connecten met de zorgverlener.
 3. Betrek vaders actief bij de consulten en maak ruimte voor hun inbreng en vragen, zodat zij serieus genomen worden en een gelijkwaardige rol kunnen spelen in het zwangerschapsproces.
 4. Bied trainingen en educatie aan zorgverleners en professionals over de specifieke behoeften en uitdagingen van Pioniers en andere jonge vaders, zodat zij beter kunnen inspelen op hun situatie en behoeften.
 5. Stimuleer het delen van ervaringen en emoties tussen vaders onderling, bijvoorbeeld door het organiseren van groepsbijeenkomsten of het aanbieden van online platforms waar vaders elkaar kunnen vinden voor steun en advies.
 6. Ontwikkel op maat gemaakte hulpmiddelen, zoals apps en online platforms, om Pioniers en andere jonge vaders toegang te geven tot betrouwbare informatie, advies en ondersteuning op elk moment dat zij dit nodig hebben.
 7. Moedig werkgevers aan om flexibele werktijden en ouderschapsverlof aan te bieden, zodat vaders voldoende tijd kunnen besteden aan hun rol als ouder en partner tijdens het zwangerschapsproces en daarna.

Terwijl ik deze reis aflegde, werd ik zelf ook getransformeerd. Mijn hart groeide met elke nieuwe vriendschap, elk gedeeld verdriet en elke overwonnen uitdaging. Ik leerde de kracht van empathie, van het luisteren zonder oordeel en van het omarmen van kwetsbaarheid.

Dankzij mijn onderzoek heb ik ontdekt dat we samen een verschil kunnen maken in het leven van de Pioniersvaders en hun kinderen. We kunnen hen helpen hun angsten te overwinnen en hen de steun en begeleiding bieden die ze nodig hebben om te groeien, te bloeien en de beste versie van zichzelf te worden. Deze reist komt van Daddy’s Place, een community voor jonge vaders. 

 

Maurice Brockhus

Maurice Brockhus

Als afgestudeerd Communicatie Multimedia design expert heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren en gepassioneerde communicatieprofessional met een sterke visie op vaderschap en de rol van vaders in de samenleving.

@DADDYSPLACE010

Deel:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

NL-Doet speeltuin Hillesluis

Stadsleven

NL-Doet Speeltuin Hillesluis

Op 10 maart presenteerden ongeveer 50 studenten watermanagement van de module Klimaatadaptatie oplossingen tijdens een evenement in de Speeltuin Hillesluis. Deze 1e jaars studenten watermanagement zijn in februari rondgeleid door de bewoners. Nu was het tijd om iets terug te doen: handen uit de mouwen tijdens NL Doet Groen!

Het doel van het evenement was om de verschillende straten in de Riederbuurt beter bestand te maken tegen hete zomers of juist periodes met veel regenval. Dit evenement was gezamenlijk georganiseerd met de Speeltuin vereniging Hillesluis en was gericht op het vergroenen van de wijk en het verkoelen van de straten.

Tijdens het evenement hebben de studenten posters met maatregelen opgehangen en oplossingen gepresenteerd. Daarnaast hebben ze ook vuilgeprikt in de straten die zij hebben onderzocht, boomspiegels gepland en de speeltuin lenteklaar gemaakt. Ondanks hevige sneeuwval en harde regen, gaven de studenten niet op. De sfeer was fantastisch en de betrokkenheid van de studenten was erg inspirerend.

Het Groene Loket werd tijdens het evenement officieel geopend en het Weerstation werd onthuld. Het Weerstation zal binnenkort worden aangesloten. Het vervolg bestaat uit verder onderzoek door studenten van de Hogeschool Rotterdam naar hittemetingen, richtlijnen voor meer schaduw door bomen, koele routes en het verbeteren van de klimaatscorekaart voor straten.

Stadsleven Groen Loket

Elke dinsdag zal EMI stadleven in de Speeltuin Hillesluis aanwezig zijn om advies te geven aan bewoners en geïnteresseerden over hoe groene maatregelen in de wijk kunnen worden uitgevoerd en hoe hiervoor subsidie kan worden aangevraagd. Het is belangrijk om de bewoners van de Riederbuurt te informeren en te inspireren om groene maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

De Riederbuurt is een wijk die kwetsbaar is voor hitte tijdens warme zomers of periodes met hevige regenval. Met groene maatregelen kan de buurt steeds aantrekkelijker worden gemaakt en kunnen de straten beter bestand worden gemaakt tegen hevige regenval en hittegolven. Het onderzoeksatelier Urban Cool Island vanuit het EMI team Stadsleven werkt aan verschillende onderzoeken en praktische oplossingen voor de straten in de Riederbuurt om de straten te vergroenen en bestendig te maken.

Door dit evenement en de vervolgonderzoeken wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de wijk en het creëren van een leefbare omgeving voor de bewoners van de Riederbuurt. Wil jij ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Neem dan gerust contact op met EMI Stadleven voor meer informatie over hoe je groene maatregelen kunt nemen en subsidie kunt aanvragen.

Jeffrey Versluis

Jeffrey Versluis

Communicatie adviseur EMI-HR.
Met de focus op Stadsleven en Mama's Garden.


LinkedIn

Studenten gaan aan de slag met de toekomst van De Kaai

Stadsleven

Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk Rotterdam!

Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk Rotterdam!

Deze week start het project Stadmaken: maar liefst 90 studenten Ruimtelijke Ontwikkeling onderzoeken welke tijdelijke ingrepen kunnen bijdragen aan de verbinding tussen de wijk (Kop van) Feijnoord en het nieuwe woongebied De Kaai. Op vrijdag 9 juni brengen ze hun plannen in de praktijk, met een feestelijke middag met en voor de buurt!

De Kaai is een historisch stuk stad aan de Maas: op de Kop van Feijenoord aan het begin van de Nassaukade. Op deze plek werden tot kort geleden kuipjes margarine gevuld in de fabrieken van Uniliever en Upfield. Vastgoedontwikkelaars VORM en Amvest gaan op het terrein veranderen in een groene woonwijk met ruimte voor ondernemers en maatschappelijke voorzieningen (www.dekaairotterdam.nl).

De studenten leren & onderzoeken samen met de bewoners, scholen en ondernemers in de buurt. De vraag is namelijk: Hoe kunnen zowel de huidige als de nieuwe bewoners en ondernemers gebruik maken van het buitengebied op De Kaai?

 

Iedere klas studenten gaat vanuit deze vraagstelling aan de slag met een andere opgave:

 1. Ontmoetingsplekken
 2. Voorzieningen voor alle leeftijden
 3. Groene toegankelijke kade
 4. Identiteit van de plek

Het doel is de potentie van De Kaai te laten zien door interventies die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Dat kan een tijdelijke (ruimtelijke) ingreep, een kortstondige activiteit of een andere vorm van community building zijn. De oplossingen bieden meerwaarde voor de wijk en de bewoners, ondernemers en bezoekers. Samenwerking met de wijk, haalbaarheid en maatschappelijke relevantie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Rob van Hasselt Gemeente Rotterdam

Azru Ayikgezmez

De toekomst van Rotterdam Zuid: van jongeren voor jongeren

De toekomst van Rotterdam Zuid:
van jongeren voor jongeren

Rotterdam Zuid is een bijzondere plek, het is een gebied waar veel jongeren wonen en het is belangrijk om hun stem te horen over de toekomst van deze plek. Met die uitdaging kwam de organisatie “Koers op Zuid 2040” van de Gemeente Rotterdam naar Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie EMI. Dat resulteerde in de organisatie van een hackathon voor jongeren & door jongeren, met studenten uit allerlei opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en MBO Albeda.

De hackathon had als doel om uit te zoeken wat de beste manier is om met jongeren in gesprek te gaan over de toekomst van Rotterdam Zuid. Het evenement draaide om zes belangrijke thema’s, namelijk wonen, werken, groen, ontmoeten, verkeer en sport & spel. In de ochtend gingen de deelnemers onder begeleiding van een coach aan de slag om een manier te ontwerpen om met jongeren in gesprek te gaan. De middag stond in het teken van het testen van deze instrumenten in de praktijk, door de straat op te gaan en in gesprek te gaan met jongeren.

De deelnemers gebruikten hun creativiteit tot het uiterste om de aandacht van de jongeren te trekken met kleurrijke creaties, zoals een groot stoplicht, een hartvormige kaart en zelfs een voetbalgoal. Deze originele ideeën trokken meteen de aandacht en vormden een aanleiding tot gesprek.

Aan het einde van de dag was er ‘The Battle‘, waarbij de groepen hun resultaten presenteerden aan een jury en er een prijs werd uitgereikt aan de beste groep. De opgehaalde resultaten geven inzicht in welke voorzieningen jongeren nog missen op Rotterdam Zuid en wat hen bezighoudt. Ook zijn er nieuwe tools ontwikkeld om jongeren beter te kunnen bereiken.

Dit evenement was niet alleen belangrijk voor de jongeren die deelnamen, maar ook voor de Gemeente Rotterdam. De uitkomsten van de hackathon worden opgenomen in de toekomstvisie ‘Koers op Zuid 2040‘, die komende zomer wordt gepresenteerd. Door jongeren een stem te geven, kunnen hun ideeën en wensen worden meegenomen in de plannen voor de toekomst van Rotterdam Zuid.

Al met al was de hackathon een geslaagd evenement dat jongeren de kans gaf om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de toekomst van hun wijk. En wie weet, misschien heeft de volgende generatie Rotterdamse bestuurders wel deelgenomen aan deze hackathon en is deze dag de start van een bloeiende politieke carrière.

Het Rotterdam-Zuid GezondheidsFestival

De eerste editie is een feit. Kenniscentrum Zorginnovatie en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie organiseerden een festival, waarbij Bewoners, Bewegen, Leefomgeving, Leefstijl en Zorg & Welzijn centraal stonden. Het doel is behaald om onder meer belangrijke bewonersinzichten te verzamelen waarop we in de toekomst gaan handelen. We kijken er met veel plezier terug en we bedanken wijkbewoners, […]