Bob Janse (kwartiermaker Samen & Anders)

Samen & Anders is een onconventioneel woonconcept van woningcorporatie Laurens Wonen, met een pilot in Rotterdam-Zuid. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) is één van de partners en koppelt studenten van Hogeschool Rotterdam aan het project. Bob Janse, kwartiermaker van Samen & Anders:

De kritische vragen en onverwachte ideeën van jonge mensen zijn precies wat we nodig hebben in onze zoektocht.

In Rotterdam-Zuid is een groot verpleeghuis gedeeltelijk getransformeerd tot een wooncomplex, waar wordt samengewoond op een manier waarop je dat bijna nergens ziet: Samen & Anders. Hier wonen kwetsbare en minder kwetsbare mensen van alle leeftijden, die elkaar helpen. De huurprijs is laag. Daarnaast wordt van iedere bewoner verwacht dat hij of zij tien uur per maand energie in elkaar, het pand of aan de bewoners van het verpleeghuis steekt. Hogeschool Rotterdam is met EMI een van de partners die bij dit project betrokken is. Bob Janse, kwartiermaker van Samen & Anders, legt uit hoe het mes aan twee kanten snijdt: “Door met ons mee te denken en onderzoek te initiëren dat voor ons project relevant is, fungeert EMI als een soort katalysator voor Samen & Anders. Andersom bieden wij de studenten de kans om bij te dragen aan een innovatief project dat nog volop in ontwikkeling is.”

Nomadisch ontwikkelen 

“Binnen Laurens Wonen hebben we met elkaar afgesproken dat Samen & Anders een project is dat we nomadisch mogen ontwikkelen,” zegt Janse. “Op ons pad komen we zandstormen en struikrovers tegen, maar we zetten onverdroten door. De hulp van studenten helpt daarbij enorm. Het verse bloed van jonge mensen, hun onbevangen blik, hun kritische vragen en onverwachte ideeën zijn precies wat we nodig hebben in onze zoektocht.”  

De woningcorporatie heeft er bewust voor gekozen om niet alleen mooie opdrachten te formuleren voor studenten, maar een lange termijn-overeenkomst aan te gaan met meerdere lectoraten van Hogeschool Rotterdam. “Twee keer per schooljaar gaan wij onder anderen met Carolien (Dieleman, directeur van EMI, red.) om tafel om te kijken: wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat is er nodig om Samen & Anders verder te brengen en welke rol kunnen studenten daarin spelen?” 

De meerwaarde van studenten 

Om een indruk te geven van de waarde die studenten toevoegen aan Samen & Anders noemt Janse een paar voorbeelden. “Binnen ons wooncomplex is plaats voor een X-aantal bewoners, die ook nog eens aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Hierdoor moeten we veel mensen, die toch al vaak hun neus stoten, teleurstellen. Om dit voor te zijn, bedacht een student Communicatie en Multimedia Design een app die toetst of je geschikt bent om bij Samen & Anders te komen wonen. Helaas ontbreekt het ons nog aan financiële middelen om deze app te realiseren, maar het idee is ongelofelijk waardevol voor ons. Ook hebben studenten een verbeterplan gemaakt voor onze begane grond. Studenten van de Willem de Kooning Academie hebben een communicatieplan ontwikkeld om Samen & Anders bij een bredere doelgroep onder de aandacht te brengen. En er zijn studenten geweest die een buurtonderzoek hebben gedaan om erachter te komen hoe de bewoners om ons heen tegen Samen & Anders aankijken. Elk onderzoek leverde een schat aan informatie voor ons op.” 

Dames en grote rappers 

Dat er studenten rondlopen in het wooncomplex, draagt alleen maar bij aan het concept van gemixt samenleven. “Bij ons zie je oudere dames uit het verpleeghuis met grote rappers kletsen. En ja, er lopen ook studenten rond.” Laatst liep het even fout. “Twee studenten hadden een rode knop geplaatst bij de liften. Dat was onderdeel van een experimentje, maar sommige bewoners dachten dat het een bom was. Grote consternatie in het gebouw, haha. Zo gebeurt er altijd wel wat.” Eén student van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie heeft in samenwerking met Guido de Ruiter, een senior adviseur van de gemeente Rotterdam, en mij een onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van Samen & Anders. “De uitkomst is dat elke euro die we in het project steken, vier euro rendement oplevert. Dat komt onder meer doordat onze bewoners minder beroep doen op artsen, hulpverleners en zorgverzekeraars. Daar moeten we de overheid van zien te doordringen, dat projecten als deze weliswaar geld kosten, maar nog veel meer opleveren.” 

Samen & Anders op meer locaties 

Van een project naar een landelijk erkende woonvorm. Dat is het doel dat Janse voor ogen heeft met Samen & Anders, en waarbij hij de steun vanuit EMI en ook de inzet en frisse ideeën van studenten goed kan gebruiken. “Een concept als Samen & Anders kun je niet klakkeloos kopiëren naar een ander gebouw op een andere plek. Je kunt het wel tránsponeren. De lokale omstandigheden zijn allesbepalend voor het slagen van het concept. Daarom gaan we een toolbox maken die handvatten biedt voor andere locaties om het concept voort te zetten. Samen met Angela van der Heijden, programmaleider vanuit EMI, onderzoeken we hoe we dit de komende jaren kunnen uitbouwen. Ook werken we aan het idee om op elke gang van ons woongebouw een gangmaker aan te stellen als aanspreekpunt voor de andere bewoners, proberen we meer verbinding te zoeken met de buurt en de levendigheid in onze plint te vergoten. De inzet en de creativiteit van de studenten van Hogeschool Rotterdam kunnen we hierbij meer dan goed gebruiken.” 

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente verhalen

Hier vind je onze meest recente verhalen.

De Pioniers: Hoe we jonge vaders kunnen ondersteunen bij betrokkenheid in de zwangerschap en opvoeding

In dit artikel wordt onderzocht waarom veel vaders, vooral jonge vaders met een migratieachtergrond, zich niet altijd betrokken voelen bij de zwangerschap en opvoeding van hun kinderen. Verschillende obstakels, zoals een gebrek aan betrokkenheid van zorgverleners en culturele stigma's, worden aangekaart en oplossingen worden voorgesteld, zoals meer bewustwording en educatie, veilige ruimtes voor vaders om emoties te delen, flexibele werkuren en op maat gemaakte hulpmiddelen