Special Issue – Sustainability

Sustainable Cities and Regions

The Environment in the Lead: A Scorecard System to Assess
Adaptation Measures and Score Ecosystem Services at the
Street Level

EMI-Hogeschool Rotterdam viert 10-jarig jubileum

Enkele visionairs binnen Hogeschool Rotterdam en de Gemeente Rotterdam hadden tien jaar geleden het idee om hbo-studenten in te zetten voor de bloeiende stad. Dit initiatief had twee doelen: enerzijds bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de stad en anderzijds praktijkgericht onderwijs bieden aan de studenten. Een win-win-win situatie.

Tien jaar geleden vond de officiële ondertekening van de raamovereenkomst plaats tussen Hogeschool Rotterdam (vertegenwoordigd door Ron Bormans) en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (voormalig wethouder Hamit Karakus). Hiermee werd het Centre of Expertise Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam (EMI-HR) officieel gelanceerd.

Het eerste programma van EMI-HR was het programma Mentoren op Zuid, waarbij studentmentoren in samenwerking met het NPRZ, Stichting De Verre Bergen en onderwijspartners leerlingen op Zuid coachten. Het programma Mentoren op Zuid is inmiddels uitgegroeid tot 50 onderwijspartners en jaarlijks 1.400 matches. Gedurende de afgelopen tien jaar zijn er nieuwe programma’s toegevoegd, waaronder Stadsleven, Vitaal op Zuid, Sociaal Ondernemerschap, Mama’s Garden, Daddy’s Place en Studenttutoren010.

Met deze programma’s werken we vanuit de stad ‘bottom-up’ aan diverse maatschappelijke transitieopgaven. We ontwikkelen praktijkgerichte kennis en innovaties en samen met onze collega’s en partners leiden we studenten op tot professionals die deze transities willen en kunnen vormgeven.

In het schooljaar 2023-2024 zullen we ons jubileum vieren met verschillende activiteiten. Op naar de komende 10 jaar, waarin we in goede samenwerking onze stad nog sterker zullen maken!

Samenscholing op Coole Pleinen

Samen-scholing op coole pleinen

Op 1 juni veranderde het Polderplein in Rotterdam in een levendige ontmoetingsplek vol onderwijs, spel en discussie. De Coole Pleinendag, een belangrijk onderdeel van het SIA-RAAK onderzoek “Samen-scholing op Coole Pleinen”, het is een samenwerking tussen hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool, waarbij wordt samenwerkt met de gemeenten Rotterdam, Groningen en Assen. Deze dag was georganiseerd door Stadsleven en het Kenniscentrum Zorginnovatie en bood een reeks waardevolle activiteiten en interacties.

"Samen bouwen we aan een groene en leefbare buurt, waar kinderen veilig kunnen spelen en buurtbewoners kunnen genieten van hun omgeving."

De Ochtend: Spel en Leren op het Plein

De dag begon met kinderen die zich op het plein verzamelden voor een serie activiteiten die hen hielpen leren over het klimaat, het belang van een schone buurt en wat een goed plein maakt. Pleinenbingo, was een hit, met de kinderen die fanatiek op zoek waren naar items op hun kaart, terwijl ze een nieuwe waardering voor hun omgeving ontwikkelden. Na een dag vol leren en spelen, werden de kinderen beloond met goodybags, vriendelijk verzorgd door de Stichting Sport Spullen Bank.

Previous slide
Next slide

De Middag: bewegen, spelen en ontmoeten.

In de middag lag de focus op de mogelijkheden voor bewegen, spelen en ontmoeten op de openbare pleinen. Bewoners, onderzoekers en partners wandelden over verschillende pleinen, en gingen met elkaar na op welke wijze het bewegen, spelen en ontmoeten op een goede manier kan worden bevorderd.  

Stadsleven Werkt Samen

Bij Stadsleven en het Kenniscentrum Zorginnovatie staan samenwerking en luisteren naar buurtbewoners centraal. De Coole Pleinendag was een prachtige weerspiegeling van deze waarden, met bewoners die invloed uitoefenden op hun wijk en samen plannen opstelden.

Previous slide
Next slide

Deze dag was slechts een van de vele initiatieven die we ondernemen om samen met de buurt te werken aan het verbeteren van onze openbare ruimtes. We kijken nu al uit naar de volgende Coole Pleinendag, waar we verder zullen gaan met het onderzoeken, plannen en samenwerken voor een betere en mooiere stad.

Bijdragen aan een mooiere wijk? Neem contact op.

Elma Oosthoek

Henk Rosendal

Lieneke Neele

Rick Heikoop

Stadmakers De Kaai

Samen bouwen aan de toekomst van De Kaai: Studenten betrekken bewoners bij hun plannen

De toekomst van stedelijke gebieden ontstaat vanuit de betrokkenheid en samenwerking met zowel huidige als nieuwe bewoners en ondernemers. Het recente project Stadmaken van studenten Ruimtelijke Ontwikkeling bij De Kaai, onderdeel van het EMI programma Stadsleven, laat zien hoe deze betrokkenheid essentieel is voor het succes van stadsontwikkeling. In deze blog delen we hun ervaringen, en nodigen we u uit om mee te denken over dit innovatieve project.

Tussenpresentaties: Het begin van een vruchtbare samenwerking

Na de kick-off van het project Stadmaken op De Kaai gingen de studenten, onder leiding van Arzu Ayikgezmez, aan de slag met analyses, netwerkonderzoek en het verkrijgen van waardevolle inzichten van externe gastprekers. Tijdens de tussenpresentaties deelden zij hun plannen voor De Kaai en ontvingen zij feedback van experts, zoals Bob van Hasselt, Wendy Poppelaars (VORM), Marloes de Herder (VORM), Vince de Jong (Kickstad), Roy de Zwart, Salko Hofman (SoftCity), Sander van der Aa, Shurdon Faneyte en Angela van der Heijden.

Inzicht in de wijk: Interviews en initiatievenkaarten

Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de actieve bewoners, initiatiefnemers, maatschappelijk-culturele instellingen en andere betrokkenen in het gebied, maakten de studenten initiatievenkaarten van de wijk. Daarnaast zijn zij op pad gegaan voor interviews om zo beter inzicht te krijgen in de drijfveren, wensen en ideeën van de wijkbewoners.

Innovatieve oplossingen: Verbinding en groeipotentie

De studenten vertaalden de verzamelde informatie naar innovatieve oplossingen voor de korte en lange termijn. Deze oplossingen zorgen voor verbinding tussen de verschillende groepen betrokkenen, zijn flexibel, hebben potentie om te groeien en bieden een antwoord op de opdracht van de partners. Docenten en partners reageerden enthousiast op de plannen, en complimenteerden de aandacht voor maatschappelijke relevantie en het innovatieve karakter.

Volgende stappen: Van idee naar stadmakersactiviteit

In de volgende fase werken de studenten hun ideeën verder uit tot een volwaardig projectvoorstel voor een stadmakersactiviteit (ruimtelijke ingreep/evenement) op locatie. Dit zal worden gepresenteerd op vrijdagmiddag 9 juni op De Kaai.

Doe mee en denk mee

Het betrekken van bewoners bij de plannen voor hun stad is een belangrijk aspect van het EMI programma Stadsleven. Wilt u ook meepraten en meedenken over de toekomst van De Kaai? Bezoek dan de contactpagina van Stadsleven en laat uw stem horen. Samen kunnen we zorgen voor een toekomstbestendige en levendige stad waarin iedereen zich thuis voelt.

Conclusie:

De betrokkenheid van huidige en toekomstige bewoners en ondernemers bij stadsontwikkelingsprojecten, zoals het project op De Kaai, is cruciaal voor het succes van dergelijke initiatieven. Het EMI programma Stadsleven leert studenten om te werken met stadsbewoners en hen een stem te geven bij de plannen voor hun stad. Vanuit deze verbinding van de geleefde en geplande stad komen studenten tot innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzame en inclusieve stedelijke toekomst.

 

Het project Stadmaken op De Kaai is een inspirerend voorbeeld van hoe studenten en bewoners samenwerken om een positieve impact te maken op hun omgeving. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit proces en de contactpagina van Stadsleven te bezoeken om uw ideeën en suggesties te delen.

Jeffrey Versluis

Jeffrey Versluis

Communicatie adviseur EMI-HR.
Met de focus op Stadsleven en Mama's Garden.

LinkedIn

𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗸𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲 𝗼𝗽 𝗯𝗲𝘇𝗼𝗲𝗸 𝗯𝗶𝗷 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗭𝘂𝗶𝗱 𝘁𝗶𝗷𝗱𝗲𝗻𝘀 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗱𝗮𝗴

Speeltuin Hillesluis Groen Loket

NL-Doet speeltuin Hillesluis

Stadsleven

NL-Doet Speeltuin Hillesluis

Op 10 maart presenteerden ongeveer 50 studenten watermanagement van de module Klimaatadaptatie oplossingen tijdens een evenement in de Speeltuin Hillesluis. Deze 1e jaars studenten watermanagement zijn in februari rondgeleid door de bewoners. Nu was het tijd om iets terug te doen: handen uit de mouwen tijdens NL Doet Groen!

Het doel van het evenement was om de verschillende straten in de Riederbuurt beter bestand te maken tegen hete zomers of juist periodes met veel regenval. Dit evenement was gezamenlijk georganiseerd met de Speeltuin vereniging Hillesluis en was gericht op het vergroenen van de wijk en het verkoelen van de straten.

Tijdens het evenement hebben de studenten posters met maatregelen opgehangen en oplossingen gepresenteerd. Daarnaast hebben ze ook vuilgeprikt in de straten die zij hebben onderzocht, boomspiegels gepland en de speeltuin lenteklaar gemaakt. Ondanks hevige sneeuwval en harde regen, gaven de studenten niet op. De sfeer was fantastisch en de betrokkenheid van de studenten was erg inspirerend.

Het Groene Loket werd tijdens het evenement officieel geopend en het Weerstation werd onthuld. Het Weerstation zal binnenkort worden aangesloten. Het vervolg bestaat uit verder onderzoek door studenten van de Hogeschool Rotterdam naar hittemetingen, richtlijnen voor meer schaduw door bomen, koele routes en het verbeteren van de klimaatscorekaart voor straten.

Stadsleven Groen Loket

Elke dinsdag zal EMI stadleven in de Speeltuin Hillesluis aanwezig zijn om advies te geven aan bewoners en geïnteresseerden over hoe groene maatregelen in de wijk kunnen worden uitgevoerd en hoe hiervoor subsidie kan worden aangevraagd. Het is belangrijk om de bewoners van de Riederbuurt te informeren en te inspireren om groene maatregelen te nemen en zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

De Riederbuurt is een wijk die kwetsbaar is voor hitte tijdens warme zomers of periodes met hevige regenval. Met groene maatregelen kan de buurt steeds aantrekkelijker worden gemaakt en kunnen de straten beter bestand worden gemaakt tegen hevige regenval en hittegolven. Het onderzoeksatelier Urban Cool Island vanuit het EMI team Stadsleven werkt aan verschillende onderzoeken en praktische oplossingen voor de straten in de Riederbuurt om de straten te vergroenen en bestendig te maken.

Door dit evenement en de vervolgonderzoeken wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de wijk en het creëren van een leefbare omgeving voor de bewoners van de Riederbuurt. Wil jij ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Neem dan gerust contact op met EMI Stadleven voor meer informatie over hoe je groene maatregelen kunt nemen en subsidie kunt aanvragen.

Jeffrey Versluis

Jeffrey Versluis

Communicatie adviseur EMI-HR.
Met de focus op Stadsleven en Mama's Garden.

LinkedIn
De Kaai

Studenten gaan aan de slag met de toekomst van De Kaai

Stadsleven

Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk Rotterdam!

Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk Rotterdam!

Deze week start het project Stadmaken: maar liefst 90 studenten Ruimtelijke Ontwikkeling onderzoeken welke tijdelijke ingrepen kunnen bijdragen aan de verbinding tussen de wijk (Kop van) Feijnoord en het nieuwe woongebied De Kaai. Op vrijdag 9 juni brengen ze hun plannen in de praktijk, met een feestelijke middag met en voor de buurt!

De Kaai is een historisch stuk stad aan de Maas: op de Kop van Feijenoord aan het begin van de Nassaukade. Op deze plek werden tot kort geleden kuipjes margarine gevuld in de fabrieken van Uniliever en Upfield. Vastgoedontwikkelaars VORM en Amvest gaan op het terrein veranderen in een groene woonwijk met ruimte voor ondernemers en maatschappelijke voorzieningen (www.dekaairotterdam.nl).

De studenten leren & onderzoeken samen met de bewoners, scholen en ondernemers in de buurt. De vraag is namelijk: Hoe kunnen zowel de huidige als de nieuwe bewoners en ondernemers gebruik maken van het buitengebied op De Kaai?

 

Iedere klas studenten gaat vanuit deze vraagstelling aan de slag met een andere opgave:

  1. Ontmoetingsplekken
  2. Voorzieningen voor alle leeftijden
  3. Groene toegankelijke kade
  4. Identiteit van de plek

Het doel is de potentie van De Kaai te laten zien door interventies die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Dat kan een tijdelijke (ruimtelijke) ingreep, een kortstondige activiteit of een andere vorm van community building zijn. De oplossingen bieden meerwaarde voor de wijk en de bewoners, ondernemers en bezoekers. Samenwerking met de wijk, haalbaarheid en maatschappelijke relevantie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Rob van Hasselt Gemeente Rotterdam
Azru Ayikgezmez

De toekomst van Rotterdam Zuid: van jongeren voor jongeren

De toekomst van Rotterdam Zuid:
van jongeren voor jongeren

Rotterdam Zuid is een bijzondere plek, het is een gebied waar veel jongeren wonen en het is belangrijk om hun stem te horen over de toekomst van deze plek. Met die uitdaging kwam de organisatie “Koers op Zuid 2040” van de Gemeente Rotterdam naar Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie EMI. Dat resulteerde in de organisatie van een hackathon voor jongeren & door jongeren, met studenten uit allerlei opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en MBO Albeda.

De hackathon had als doel om uit te zoeken wat de beste manier is om met jongeren in gesprek te gaan over de toekomst van Rotterdam Zuid. Het evenement draaide om zes belangrijke thema’s, namelijk wonen, werken, groen, ontmoeten, verkeer en sport & spel. In de ochtend gingen de deelnemers onder begeleiding van een coach aan de slag om een manier te ontwerpen om met jongeren in gesprek te gaan. De middag stond in het teken van het testen van deze instrumenten in de praktijk, door de straat op te gaan en in gesprek te gaan met jongeren.

De deelnemers gebruikten hun creativiteit tot het uiterste om de aandacht van de jongeren te trekken met kleurrijke creaties, zoals een groot stoplicht, een hartvormige kaart en zelfs een voetbalgoal. Deze originele ideeën trokken meteen de aandacht en vormden een aanleiding tot gesprek.

Aan het einde van de dag was er ‘The Battle‘, waarbij de groepen hun resultaten presenteerden aan een jury en er een prijs werd uitgereikt aan de beste groep. De opgehaalde resultaten geven inzicht in welke voorzieningen jongeren nog missen op Rotterdam Zuid en wat hen bezighoudt. Ook zijn er nieuwe tools ontwikkeld om jongeren beter te kunnen bereiken.

Dit evenement was niet alleen belangrijk voor de jongeren die deelnamen, maar ook voor de Gemeente Rotterdam. De uitkomsten van de hackathon worden opgenomen in de toekomstvisie ‘Koers op Zuid 2040‘, die komende zomer wordt gepresenteerd. Door jongeren een stem te geven, kunnen hun ideeën en wensen worden meegenomen in de plannen voor de toekomst van Rotterdam Zuid.

Al met al was de hackathon een geslaagd evenement dat jongeren de kans gaf om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de toekomst van hun wijk. En wie weet, misschien heeft de volgende generatie Rotterdamse bestuurders wel deelgenomen aan deze hackathon en is deze dag de start van een bloeiende politieke carrière.

Het Rotterdam-Zuid GezondheidsFestival

De eerste editie is een feit. Kenniscentrum Zorginnovatie en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie organiseerden een festival, waarbij Bewoners, Bewegen, Leefomgeving, Leefstijl en Zorg & Welzijn centraal stonden. Het doel is behaald om onder meer belangrijke bewonersinzichten te verzamelen waarop we in de toekomst gaan handelen.

We kijken er met veel plezier terug en we bedanken wijkbewoners, studenten, workshopleiders en de gemeente voor hun actieve inbreng! Volgend jaar weer met nóg meer inbreng vanuit de wijken!
Maandag a.s. delen we de video- en beeldimpressies én de opbrengsten van gister die – in onze ogen – het festival zo waardevol maken.