De Kaai

Studenten gaan aan de slag met de toekomst van De Kaai

Stadsleven

Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk Rotterdam!

Actie op De Kaai: Stadmaken op een nieuw stuk Rotterdam!

Deze week start het project Stadmaken: maar liefst 90 studenten Ruimtelijke Ontwikkeling onderzoeken welke tijdelijke ingrepen kunnen bijdragen aan de verbinding tussen de wijk (Kop van) Feijnoord en het nieuwe woongebied De Kaai. Op vrijdag 9 juni brengen ze hun plannen in de praktijk, met een feestelijke middag met en voor de buurt!

De Kaai is een historisch stuk stad aan de Maas: op de Kop van Feijenoord aan het begin van de Nassaukade. Op deze plek werden tot kort geleden kuipjes margarine gevuld in de fabrieken van Uniliever en Upfield. Vastgoedontwikkelaars VORM en Amvest gaan op het terrein veranderen in een groene woonwijk met ruimte voor ondernemers en maatschappelijke voorzieningen (www.dekaairotterdam.nl).

De studenten leren & onderzoeken samen met de bewoners, scholen en ondernemers in de buurt. De vraag is namelijk: Hoe kunnen zowel de huidige als de nieuwe bewoners en ondernemers gebruik maken van het buitengebied op De Kaai?

 

Iedere klas studenten gaat vanuit deze vraagstelling aan de slag met een andere opgave:

  1. Ontmoetingsplekken
  2. Voorzieningen voor alle leeftijden
  3. Groene toegankelijke kade
  4. Identiteit van de plek

Het doel is de potentie van De Kaai te laten zien door interventies die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Dat kan een tijdelijke (ruimtelijke) ingreep, een kortstondige activiteit of een andere vorm van community building zijn. De oplossingen bieden meerwaarde voor de wijk en de bewoners, ondernemers en bezoekers. Samenwerking met de wijk, haalbaarheid en maatschappelijke relevantie zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Rob van Hasselt Gemeente Rotterdam
Azru Ayikgezmez

De toekomst van Rotterdam Zuid: van jongeren voor jongeren

De toekomst van Rotterdam Zuid:
van jongeren voor jongeren

Rotterdam Zuid is een bijzondere plek, het is een gebied waar veel jongeren wonen en het is belangrijk om hun stem te horen over de toekomst van deze plek. Met die uitdaging kwam de organisatie “Koers op Zuid 2040” van de Gemeente Rotterdam naar Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie EMI. Dat resulteerde in de organisatie van een hackathon voor jongeren & door jongeren, met studenten uit allerlei opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en MBO Albeda.

De hackathon had als doel om uit te zoeken wat de beste manier is om met jongeren in gesprek te gaan over de toekomst van Rotterdam Zuid. Het evenement draaide om zes belangrijke thema’s, namelijk wonen, werken, groen, ontmoeten, verkeer en sport & spel. In de ochtend gingen de deelnemers onder begeleiding van een coach aan de slag om een manier te ontwerpen om met jongeren in gesprek te gaan. De middag stond in het teken van het testen van deze instrumenten in de praktijk, door de straat op te gaan en in gesprek te gaan met jongeren.

De deelnemers gebruikten hun creativiteit tot het uiterste om de aandacht van de jongeren te trekken met kleurrijke creaties, zoals een groot stoplicht, een hartvormige kaart en zelfs een voetbalgoal. Deze originele ideeën trokken meteen de aandacht en vormden een aanleiding tot gesprek.

Aan het einde van de dag was er ‘The Battle‘, waarbij de groepen hun resultaten presenteerden aan een jury en er een prijs werd uitgereikt aan de beste groep. De opgehaalde resultaten geven inzicht in welke voorzieningen jongeren nog missen op Rotterdam Zuid en wat hen bezighoudt. Ook zijn er nieuwe tools ontwikkeld om jongeren beter te kunnen bereiken.

Dit evenement was niet alleen belangrijk voor de jongeren die deelnamen, maar ook voor de Gemeente Rotterdam. De uitkomsten van de hackathon worden opgenomen in de toekomstvisie ‘Koers op Zuid 2040‘, die komende zomer wordt gepresenteerd. Door jongeren een stem te geven, kunnen hun ideeën en wensen worden meegenomen in de plannen voor de toekomst van Rotterdam Zuid.

Al met al was de hackathon een geslaagd evenement dat jongeren de kans gaf om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de toekomst van hun wijk. En wie weet, misschien heeft de volgende generatie Rotterdamse bestuurders wel deelgenomen aan deze hackathon en is deze dag de start van een bloeiende politieke carrière.

Trage Ruimte 2022

Bezoek (binnentuin) Stulemeijer Complex II op Open Monumenten Dag

Op Open Monumentendag opent Stulemeijer II de poorten naar de
binnentuin.

Talkshow Trage Ruimte