Bob Janse (kwartiermaker Samen & Anders)

Bob Janse is kwartiermaker bij woongemeenschap Samen & Anders. Hij werkt samen met studenten van Hogeschool Rotterdam, onder andere om de impact van het wooncomplex inzichtelijk te maken. “De uitkomst is dat elke euro die we in het project steken, vier euro rendement oplevert.”

Tina Akkerhuis (student Social Work)

Claire Schiebroek (student Communicatie)

Claire Schiebroek is bij EMI afgestudeerd. Ze heeft hiervoor een corporate story geschreven en zo is zij erachter gekomen wat EMI drijft

Gaby de Boer (coördinator en docent Mentoren op Zuid – Thomas More Hogeschool )

Gaby de Boer Coördinator en docent Mentoren op Zuid – Thomas More Hogeschool 

Ellen Boslooper en Vince van Zeeland (docent en student minor Risicomanagement & Gedrag)

Voor de Afrikaanderwijk Coöperatie is de missie met name het verhogen van de arbeidsparticipatie in de wijk. Ellen Boslooper en Vince van Zeeland vertellen hierover.

Mildred Monpellier (onderzoeker Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg)

Verpleegkundige en medisch antropoloog Mildred Monpellier is docent aan de opleiding Verpleegkunde. Sinds maart 2020 doet ze daarnaast vanuit het Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg, dat deel uitmaakt van het kenniscentrum Zorginnovatie, onderzoek bij het EMI-programma Mama’s Garden. 

Gido Noordhuis (student Ruimtelijke Ordening en Planologie)

Gido Noordhuis heeft bij Urban Innovation stage gelopen. Hier deed hij onderzoek naar volkshuisvesting