Marco Fontijn (Verpleegkundig Specialist, Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond) over Daddy’s Place

Mildred Monpellier (onderzoeker Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg)

Verpleegkundige en medisch antropoloog Mildred Monpellier is docent aan de opleiding Verpleegkunde. Sinds maart 2020 doet ze daarnaast vanuit het Lectoraat Verloskunde & Geboortezorg, dat deel uitmaakt van het kenniscentrum Zorginnovatie, onderzoek bij het EMI-programma Mama’s Garden. 

Elseligia Livramento Monteiro (student Social Work)

Social work student Elseligia Livramento Monteiro heeft stage gelopen bij Mama’s Garden en organiseerde hier onderander bijenkomsten.