Afstudeerder Vitaal op Zuid – Ashley van Eijk

Vraagstelling: Vanaf het begin was er veel vrijheid bij het bedenken van een mogelijk vraagstuk. Afstuderen bij Vitaal op Zuid betekent dat het vraagstuk in ieder geval in deze context moet liggen. Persoonlijk wilde ik graag iets met sport doen in het Rondje Stadionpark, omdat ik tijdens mijn minor Citybranding daar ook al mee bezig ben geweest. Al snel kwam ik op onderwerpen zoals gezondheid, kwaliteit van leven en vitaliteit. Toch bleek dit niet heel ideaal, omdat het niet mogelijk was om in het bestaande tijdsbestek een impact te creëren op bovenstaande onderwerpen. Mijn afstudeerbegeleidster Jet Houwers, van Vitaal op Zuid, kwam met het idee om in gesprek te gaan met Buitenplaats Brienenoord. Ik ben het gesprek aangegaan met Jet en Maurice Specht om na te denken over een passend afstudeervraagstuk. Tijdens het gesprek kwam de Vierdaagse aan bod. Dit evenement wordt door Buitenplaats Brienenoord in september georganiseerd in het Rondje Stadionpark. Maurice kwam met het idee om alvast een invulling te bedenken voor dit evenement. Dit sloot goed aan bij mijn interesses en vanaf dat moment kon ik serieus aan mijn onderzoek beginnen. De onderzoeksvraag ziet er als volgt uit:

“Hoe kan Buitenplaats Brienenoord een leisure activiteit bedenken op het Rondje Stadionpark als onderdeel van een onconventionele Vierdaagse?”

De 010-athlon brengt bewoners van Feijenoord en IJsselmonde in beweging

De 010-athlon is een evenement die tijdens de Vierdaagse in september in het Rondje Stadionpark geïmplementeerd kan worden. In het Rondje Stadionpark kan men tien verschillende oefeningen uitvoeren die passen bij de identiteit van het gebied. Het is een laagdrempelig concept waarbij bewoners van Feijenoord en IJsselmonde in beweging komen. Daarnaast leren mensen op deze manier het Rondje Stadionpark in zijn geheel kennen en wordt de naamsbekendheid van het gebied vergroot.

Persoonlijk wilde ik graag iets met sport doen in het Rondje Stadionpark, omdat ik tijdens mijn minor Citybranding daar ook al mee bezig ben geweest. Al snel kwam ik op onderwerpen zoals gezondheid, kwaliteit van leven en vitaliteit. – Ashley van Eijk

Aanpak: Ik heb dit onderzoek uitgevoerd met behulp van de Design Thinking-methode. Deze methode bestaat uit vijf verschillende fases, namelijk: Empathize, Define, Ideate, Test en Deliver. Het is een iteratief proces waarbij ik tegelijkertijd in verschillende fases kon werken. Daarnaast is het een methode waarbij er vanuit de eindgebruiker op een oplossingsgerichte manier te werk wordt gegaan. De Empathize-fase staat in het teken van oriënteren. Ik heb voornamelijk gekeken naar de organisaties EMI en Buitenplaats Brienenoord, stakeholders, het gebied waar ik onderzoek voor doe en heb ik al een beetje kennis gemaakt met de doelgroep. Vervolgens ging ik naar de Define-fase waar ik erg veel moeite mee heb gehad. In deze fase bouw je de basis voor je onderzoek met literatuur en veldonderzoek. Uiteindelijk heb ik mijn vraagstuk onderbouwd met verschillende theorieën en heb ik de doelgroep in kaart gebracht. Vervolgens heb ik in de Ideate-fase met de organisatoren van de Vierdaagse een online brainstormsessie gehouden. Deze brainstormsessie heeft veel ideeën gegenereerd waar ik mee verder ben gegaan. Een van de organisatoren kwam met het idee van een tienathlon (een triathlon met tien verschillende elementen). Dit sprak mij heel erg aan en dit idee heb ik getest onder de wijkmanager en wijknetwerker van IJsselmonde. Beiden waren zeer enthousiast en zouden graag een uitvoering in het gebied zien. Het testen gebeurt aan de hand van preto- en prototypes. Dit zijn grove of gedetailleerde schetsen die getest kunnen worden. Hier worden ontwerpeisen bij bedacht zodat het preto- of prototype binnen de kaders valt. Vanaf dat moment ben ik de invulling gaan bedenken van de 010-athlon. Alle oefeningen zijn gebaseerd op de identiteit van de verschillende gebieden. Daarnaast is er gekeken naar bestaande (sport)objecten die tijdens het sporten gebruikt kunnen worden. De naam is veranderd naar 010-athlon, omdat het evenement in Rotterdam wordt georganiseerd en er tien verschillende elementen zijn. Ik heb een filmpje gemaakt waarin de hele 010-athlon wordt uitgevoerd en deze heb ik getest onder bewoners van Feijenoord en IJsselmonde tussen de 18 en 35 jaar. De twee verschillende tests behoren tot de Test-fase van Design Thinking. Er is feedback opgehaald en verwerkt in het uiteindelijke idee. De laatste fase staat in het teken van opleveren. Dit zal in het kopje resultaat worden beschreven.

Resultaat: De 010-athlon is de uitkomst van een iteratief proces waarbij ik vaak naar andere fases heb geschakeld. Uiteindelijk is er een implementatieplan opgeleverd waarbij de organisatoren van de Vierdaagse de 010-athlon direct kunnen implementeren. Daarnaast is het filmpje ook opgeleverd die ter sfeerimpressie kan dienen voor de organisatoren. Voor de organisatoren van de Vierdaagse is het heel fijn dat ik al vooronderzoek heb gedaan naar de Vierdaagse. Uit een enquête bleek al dat veel mensen de Vierdaagse zien zitten met verschillende onderdelen. Verder zorgt de 010-athlon voor een grotere naamsbekendheid van het Rondje Stadionpark en worden de activiteiten van Buitenplaats Brienenoord verbreed. De organisatoren hebben nu al een beeld wat de mensen graag willen zien tijdens de Vierdaagse en de 010-athlon is daar een van.

Ik heb heel veel geleerd van dit proces en voornamelijk dat iedereen een eigen proces heeft. Afstuderen gaat niet perfect en er zijn altijd ups en downs. In het begin had ik veel moeite dat mijn proces niet snel verliep, maar de eerste maanden van het afstuderen had ik nodig om tot dit eindproduct te komen. Ik vond het erg leuk om bij EMI af te studeren, wel vond ik het heel jammer dat ik niet op locatie kon werken. De communicatie verloopt dan toch een stuk makkelijker en je kan sneller een netwerk opbouwen. Uiteindelijk kon ik nog een paar keer op de Buitenplaats werken wat ook erg leerzaam was. Ik ben trots op wat ik heb opgeleverd en ik ben van mening dat dit zeker een toegevoegde waarde is voor EMI, Buitenplaats Brienenoord en het Rondje Stadionpark.

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recente publicaties

Hier vind je onze meest recente publicaties.

Minor Beyond Borders

Minor City Branding

Realisatie platform LymbiQ: Gezondheid in de Afrikaanderwijk

Studenten minor Get Connected bedachten campagnes om de gezondheid in de Afrikaanderwijk.