Vraagstuk De Digikoffer

Contactpersoon: EMI Vitaal op Zuid | De Gezonde Wijk i.s.m. Peter van Waart coördinator Smart & Social City en SOLnetwerk

Onderwijs: Instituut voor Gezondheidszorg (Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie & Verpleegkunde)

Inleiding: De aankomende jaren werken we interdisciplinair met verschillende studenten uit verschillende insituten aan de oplossing van het vraagstuk: “Hoe kunnen we door middel van technologie en digitalisering mensen langer thuis laten wonen?”

Vraagstuk: Inhoud DigiKoffer 

Aanleiding:
Samen met een focusgroep van ouderen hebben de Stadstrainers onderzocht welke producten iets toevoegen voor senioren, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Hier kwamen een aantal goed bruikbare producten uit, zoals de automatische blikopener en de tandpastadispenser.

Inmiddels is de koffer uitgebreid en bevat hij 12 producten, een tablet met filmpjes van deze producten en een aantal gratis apps die belangrijk of handig kunnen zijn voor ouderen.

Vraag:
– Welke producten, apps of websites kunnen een goede toevoeging zijn voor de senioren?
– Tegen welke (dagelijkse) problemen in hun woonomgeving lopen ouderen aan? Zijn er eHealth producten die dit probleem kunnen oplossen of verlichten?
– Voor welke problemen zijn nog geen producten ontwikkeld?
– Welke oplossingen kunnen hiervoor bedacht worden?
– Zijn deze producten of apps ondersteunend en makkelijk te ontwikkelen en in te zetten binnen dit project?

Vraagstuk: Huisbezoek, aanschaf producten, opvolging en borging

 Aanleiding:
SOL organiseert of sluit aan bij bijeenkomsten in heel Rotterdam om de DigiKoffer te presenteren aan de ouderen. Diverse organisaties  worden benaderd om ook daar de koffer te kunnen presenteren.

In eerste instantie hadden we gedacht bij de senioren op huisbezoek te gaan, daar de koffer te presenteren en een van de producten uit te lenen om te zien of het geschikt was om een probleem (deels) op te lossen. Sommige producten zijn vrij simpel te gebruiken, andere producten zijn niet geschikt voor de uitleen door de complexe installatie en de afhankelijkheid van hulp van bijvoorbeeld mantelzorgers aan het product.

Ouderen zouden wel ondersteuning kunnen gebruiken bij het zoeken van het juiste product voor een probleem thuis en het kopen van dit product via het internet.

Vraag:
– Welke stappen moeten we voorbereiden voor de bijeenkomsten om opvolging mogelijk te maken?
– Hoe maken we deze opvolging laagdrempelig voor de ouderen?
– Aan welke producten moeten we denken? Aan de producten uit de koffer, of kan er vanuit SOL samen met de oudere gekeken worden wat er daadwerkelijk nodig is om voor hem/haar het langer thuis wonen te vergemakkelijken?
– Welke barrières zijn er en hoe kunnen wij ondersteunen? (financieel, niet digitaal vaardig enz.)
– Willen en kunnen de ouderen zelf internetbankieren als er een product aangeschaft gaat worden? Kunnen wij hen hierin ondersteunen en hoe kunnen we hier veilig mee om gaan? Moeten we hiervoor de mantelzorgers betrekken?
– Moeten hier professionals bij betrokken worden? Of kunnen vrijwilligers of studenten hier iets in betekenen?
– Zijn er leveranciers in Rotterdam die hier iets aan bij kunnen dragen?
– Wie is er verantwoordelijk voor als klanten niet tevreden zijn over het geadviseerde product?
– Op welke wijze kan SOL na de bijeenkomsten toetsen of ouderen er daadwerkelijk iets mee hebben gedaan of gaan doen? Kunnen wij in gesprek blijven en hen na een maand of kwartaal nog eens benaderen?
– Kunnen de studenten binnen dit onderzoek nadenken over een gesprekleidraad of presentatie die een-op-een gegeven kan worden of aan groepen ouderen? Denk hierbij niet alleen aan de ouderen maar ook aan nieuwe vrijwilligers die dit op gaan pakken.

Vraagstuk: Samenwerking met andere partijen in Rotterdam (en daarbuiten)

Aanleiding:
De DigiKoffer is gepresenteerd op een aantal evenementen/bijeenkomsten en tijdens digitale workshops.

Het blijkt dat veel partijen in zorg en welzijn interesse hebben in deze koffer voor hun doelgroep.

Voorbeelden: Er is bijvoorbeeld een samenwerking met wmo radar aangegaan, zij hebben een comfortwoning in Delfshaven. Zij presenteren de DigiKoffer aan ouderen die geen mogelijkheid hebben om de comfortwoning te bekijken. Een andere partij is de bibliotheek Rotterdam die zich bezig houdt met de Digitale Inclusie van 55-plussers. Zij nemen de koffer mee in hun nieuwsbrieven aan ouderen en netwerkpartners.

Om dit project te borgen voor de toekomst zou het inzetten van de koffer door andere partijen een goede uitbreiding zijn en aanzienlijk meer ouderen te bereiken. Daarnaast kan dit inkomsten genereren voor SOL waardoor de voortgang van dit project zeker wordt gesteld.

Vraag: Hoe kan SOL de DigiKoffer onder de aandacht brengen bij potentiële partners?

Voordat de DigiKoffer onder de aandacht van potentiële partners gebracht wordt moet een aantal vragen beantwoord worden:

– Hoe kan dit prachtige project breed in de markt gezet worden?
– Hoe moet een compleet pakket van de DigiKoffer eruit zien? Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld voorlichting over de inzet van de koffer, promotie, website enz.
– Hoe benaderen wij deze doelgroep? (POH, huisarts, maatschappelijk werk enz.) Staan professionals open voor de mogelijkheid deze koffer in te zetten? Hoe kan de koffer hen helpen?
– Gaat SOL de koffer uitlenen, verhuren of verkopen?

Nog een heel praktische vraag: de DigiKoffer ziet er prachtig uit maar is erg zwaar geworden door alle producten. Zeker bij woningen zonder lift is het niet te doen om de koffer de trappen op te sjouwen. Hoe kunnen we deze ouderen toch de producten presenteren in hun eigen woonomgeving en behouden we een mooie spannende uitstraling?

Vraagstuk: Migrantenouderen

Aanleiding:
In Rotterdam gaat een steeds grotere groep senioren met een andere culturele achtergrond met pensioen. Het is nu al moeilijk om deze groep te bereiken en te betrekken bij activiteiten in bijvoorbeeld de Huizen van de Wijk. Er spelen taalproblemen mee en de vaak hechte gemeenschap stimuleert hun ouderen niet om hulp en activiteiten buiten de deur te zoeken. Vaak weten zij ook de weg niet.

Om de DigiKoffer ook onder de aandacht te brengen bij deze migrantenouderen hebben wij diverse vragen die eerst beantwoord moeten worden.

Vraag:
– Hoe komen we ‘achter de voordeur’ bij deze migrantenouderen? Staan zij open voor digitale producten?
– Welke partijen die met deze doelgroep werken en activiteiten voor hen organiseren kunnen we betrekken? Denk hierbij aan Spior, Noom en tips van sleutelfiguren in de wijken.
– Hoe overbruggen we taalproblemen? Niet iedere migrant beheerst de Nederlandse taal goed. Er zijn 168 nationaliteiten in Rotterdam, er is niet altijd de mogelijkheid om een tolk of de taalsprekende vrijwilliger te vinden.

Wil je meer weten, heb je ideeën over een vervolg of wil je aansluiten bij dit project? Mail H.houwers@hr.nl en H.rosendal@hr.nl.

Recent nieuws van Vitaal op Zuid

Hier vind je ons meest recente nieuws.

Gezondheidsfestival

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.