De Gezonde Wijk

Leuk is dat ze met hetzelfde onderwerp bezig zijn, voor een deel in dezelfde richting denken, maar ieder team vult dat steeds weer anders in. – Henk Rosendal, lector Hogeschool Rotterdam

CMI LAB

Studenten uit het CMI LAB – een combinatie van opleiding Communicatie (COM) en Creative Media and Game Technologies studenten (CMGT) – kregen de moeilijke opdracht om een thuis-monitoringstool voor mensen met obesitas te bedenken. De studenten doen onderzoek naar wat obesitas is, wie er last van heeft, en wat bedacht kan worden om obesitas te verminderen. De studenten hebben hun tussenpresentaties mooi vormgegeven en Dr Henk Rosendal die zich ook bezig houdt met dit onderwerp was onder de indruk! We kijken uit naar de eindpresentaties!

Podcast Monique en Rene

In het kader van de Gezonde Wijk gaan studenten van de opleiding COM en CMGT binnen het CMI LAB samen een ontwerp maken voor thuismonitoring voor mensen met obesitas. De studenten werken onder begeleiding van docenten Monique van der Ploeg en Rene Slootweg. Julia van Olffen is communicatiemedewerker bij EMI en interviewt Monique en Rene vanuit Vitaal op Zuid. Zij vertellen meer over het CMI LAB van het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI), de opdracht van de studenten, de samenwerking en ideeën voor in de toekomst met verschillende opleidingen, opdrachtgevers en Vitaal op Zuid.

Recent nieuws

Hier vind je ons meest recente nieuws.

De Gezonde Wijk

Start Impactmeting Do it!

Studenten MOS onderzoeken hoe sociale ondernemers op Rotterdam-Zuid hun waardepropositie kunnen vermarkten. Concrete plannen worden in mei 2021 gepresenteerd.

Extra steuntje én een leerzame praktijkervaring

Door de schoolsluitingen is het soms complex om de verbanden tussen de vaste partnerscholen en opleidingen van Mentoren op Zuid in traditionele live-vorm op school in te zetten.

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.