Hoe breng je digitale kennis van studenten over naar ouderen?

Contactpersoon: Klarina Soare-Breen (docent)

Onderwijs: Instituut voor Gezondheidszorg, (Ergotherapie, Fysiotherapie & Verpleegkunde)

Inhoud opdracht

Devoney, Erva, Nora, Phoebe, Rajelle, Romy en Tys  gaan als IvG studenten aan de slag om Rotterdamse ouderen te helpen. Zo gaan zij onderzoeken hoe de digitale kennis van studenten overgebracht kan worden naar ouderen toe. Wat is er al aanwezig aan digitale vaardigheden bij ouderen? Bij wat is er hulp nodig, en hoe zouden de studenten dit aanpakken?

Kick-off was op 9 februari Rochussenstraat 198.

Tussenoplevering: 30 maart op Hillevliet 90.

Oplevering: hiernaast komt de oplevering die de studenten gaan presenteren op vrijdag 24 juni.

Oplevering:

De hoofdvraag voor het onderzoek is: ‘’Hoe kunnen studenten van de Hogeschool Rotterdam ingezet worden om de digitale kloof te verkleinen en daarmee de zelfredzaamheid van niet-digitaal vaardige vijfenvijftigplussers, in de regio Rotterdam, te bevorderen?’’

Tegenwoordig gebeuren steeds meer zaken digitaal. Hierdoor is de manier van leven en de uitvoering van bepaalde activiteiten en taken sterk veranderd, dit is zichtbaar in vele huishoudens en werkplekken. Deze ontwikkelingen worden niet door iedereen even goed en even snel onderdeel van het leven. De bevolkingsgroep die hierdoor hard wordt geraakt zijn de vijfenvijftigplussers. Hierdoor ontstaat er een ‘digitale kloof’ tussen jong en oud. Deze vraag is beantwoord door kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat vijfenvijftigplussers regelmatig problemen hebben met het gebruik van digitale producten en baat hebben bij hulp. De Rijksoverheid heeft hiervoor het programma ‘Bibliotheek en basisvaardigheden’ ontwikkeld. Uit de interviews met vijfenvijftigplussers bleek dat de vijfenvijftigplussers enthousiast zijn om hulp van studenten te ontvangen. Daarnaast bleek uit de enquête dat de ondervraagde studenten graag de vijfenvijftigplussers zouden willen helpen, in ruil voor studiepunten of een financiële tegemoetkoming.

Het advies om verder te gaan:

Het maken van een keuzevakprogramma voor studenten om op deze manier studiepunten te verdienen is een aanbeveling van dit onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er bedrijven zijn die al studenten aan ouderen proberen te koppelen. Dit doen zij in ruil voor geld. Deze bedrijven, zoals ‘de Thuiszorg student’ en ‘Student aan huis’ kunnen, dit is eventueel een aanbeveling om studenten en ouderen te koppelen. Met een vervolgonderzoek kan er nog dieper gekeken worden naar het probleem en eventuele oplossingen voor een betere uitkomst en de gegeven aanbevelingen.

Wil je meer weten, heb je ideeën over een vervolg of wil je aansluiten bij dit project? Mail H.houwers@hr.nl en H.rosendal@hr.nl.

Recent nieuws van Vitaal op Zuid

Hier vind je ons meest recente nieuws.

Gezondheidsfestival

Digikoffer en techniek

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.