Welke E-Health behoefte hebben ouderen?

Contactpersoon: Klarina Soare-Breen (docent)

Onderwijs: Instituut voor Gezondheidszorg, (Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie & Verpleegkunde)

Inhoud opdracht

Bo, Jasmin, Lottie, Louise, Max, Safae en Tessa gaan als IvG studenten aan de slag om achter de e-Health behoefte te komen, van ouderen in Rotterdam. Denken ouderen er sowieso wel eens over dat zij langer thuis moeten blijven wonen? En wat zou hier voor nodig zijn?

Studenten gaan met ouderen in gesprek om zo ouderen de juiste oplossing te kunnen bieden, passend bij hun e-Health behoefte.

Kick-off was op 9 februari Rochussenstraat 198.

Tussenoplevering: 30 maart op Hillevliet 90.

Oplevering: hiernaast komt de oplevering die de studenten gaan presenteren op woensdag 22 juni.

Oplevering:

De hoofdvraag is “welke behoeften hebben ouderen (55+) in Rotterdam aan E-Health producten om langer thuis te blijven wonen?”.

Ouderen in Nederland worden steeds ouder. Nederland telde op 1 januari 2020 3.457.535 inwoners ouder dan 65 jaar. Dit is 19.8% van de gehele bevolking. Ten opzichte van 1990 waren dit 12.8% van de inwoners 65+ (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022). Dit is een stijging van 7% in 30 jaar tijd. Door deze vergijzing neemt de vraag naar woongelegenheden in verpleeghuizen toe. Echter is in Nederland het aanbod in verpleeghuizen kleiner dan de vraag die daarnaar is. Dit betekent dat ouderen langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Voor het onderzoek wordt er gebruikt gemaakt van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat veel ouderen behoefte hebben aan E-Health producten, als deze het dagelijkse leven gemakkelijker maken. Wel gaven meerdere ouderen aan dat er ook nadelen aan deze producten zitten. Zo hadden sommigen moeite met het begrijpen van de werking van het product. Ook dachten ze dat het gebruiken van een E-Health product eenzaamheid laat toenemen.
De producten waar de ouderen de meeste behoefte aan hadden, hadden te maken met het doen van het huishouden, zoals medicatie innemen en potten openen. Hiervoor zijn de robot stofzuiger, een automatische medicijndispenser en een automatische potopener producten die de ouderen zouden kunnen helpen. Toch bleek uit het onderzoek dat de doelgroep niet alle E-Health producten geschikt voor zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde apps voor op een telefoon.

Wil je meer weten, heb je ideeën over een vervolg of wil je aansluiten bij dit project? Mail H.houwers@hr.nl en H.rosendal@hr.nl.

Recent nieuws van Vitaal op Zuid

Hier vind je ons meest recente nieuws.

Gezondheidsfestival

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.