Hand-in-hand met Feyenoord

Studenten opleiden in een contextrijke leeromgeving door middel van de sociaal-economische projecten van Feyenoord. Dit is de reden dat Hogeschool Rotterdam ‚Äď samen met drie andere Rotterdamse onderwijsinstellingen – de samenwerking aangaat met Feyenoord. Op woensdagmiddag 8 januari werd dit bekrachtigd met een ondertekening van een driejarige overeenkomst.

Feyenoord en de gemeente Rotterdam hebben ambitieuze sociaal-economische doelen op Zuid. Feyenoord heeft hiertoe de hulp ingeroepen van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Albeda College en Zadkine College. Samen gaan we voor een brede en opleiding overstijgende aanpak.

Studenten zijn bij uitstek geschikte en gemotiveerde ambassadeurs om de #KrachtvanFeyenoord over te brengen op de samenleving                                                                                               Ton Strooband, Manager Maatschappelijke Zaken Feyenoord

Het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) van Hogeschool Rotterdam heeft al jaren een ‚ÄėHand in Hand‚Äô-samenwerking met de maatschappelijke afdeling van Feyenoord. Studenten in een leerwerkgemeenschap (LWG) worden gekoppeld aan uitvoerende projecten en afstudeeropgaven, zoals Street League en School Sport Plus. Deze aanpak heeft direct effect op de jeugd en jongeren op Zuid. Ook met andere opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding SportMarketing & Management, wordt al samengewerkt.

Vanuit Hogeschool Rotterdam werkt het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) aan maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam-Zuid. EMI verbindt onderwijs, onderzoek en praktijk in een stevig en integraal programma op Zuid. Dit omvat programma’s op het gebied van werken, onderwijs, wonen, zorg en cultuur. In het kader van zorg, welzijn en sport hebben EMI en Feyenoord voorlopig drie programmalijnen ontwikkeld om samen met bewoners en partners in de wijken aan te werken.

Innovatief Social Work

Binnen deze programmalijn is het ontwikkelen van een nieuwe profilering van het begrip community coach het doel. De community coach zet sport in om het sociale welbevinden en de wijkparticipatie te vergroten. We onderzoeken wat nodig is om deze innovatie te implementeren in het onderwijs.

Stimuleren gezonde leefstijl

Wat heeft het meeste effect op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de bevolking van Rotterdam-Zuid? En welke opleidingen sluiten hier het best op aan en hoe kunnen we vanuit verschillende vakdisciplines werken aan een gezonde leefstijl en hogere kwaliteit van leven? We zoeken samenwerking met partners binnen sport, zorg, werk en welzijn op Zuid die ook deze doelstelling nastreven.

Mensen bewegen naar werk

De groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is heel divers, wat een gedifferentieerde aanpak vereist. Feyenoord en EMI stellen hun expertise beschikbaar om te kijken welke innovaties mogelijk zijn voor deze doelgroepen.

Vanuit EMI worden de drie programmalijnen geco√∂rdineerd. Heb je idee√ęn en mogelijkheden om samen te werken neem dan contact op met programmaleider Jet Houwers via h.houwers@hr.nl.

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.

Recent nieuws

Hier vind je ons meest recente nieuws.

Bezoek (binnentuin) Stulemeijer Complex II op Open Monumenten Dag

Op Open Monumentendag opent Stulemeijer II de poorten naar de binnentuin.

Rondje Next Level!