Het Rotterdam-Zuid GezondheidsFestival

De eerste editie is een feit. Kenniscentrum Zorginnovatie en Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie organiseerden een festival, waarbij Bewoners, Bewegen, Leefomgeving, Leefstijl en Zorg & Welzijn centraal stonden. Het doel is behaald om onder meer belangrijke bewonersinzichten te verzamelen waarop we in de toekomst gaan handelen.

We kijken er met veel plezier terug en we bedanken wijkbewoners, studenten, workshopleiders en de gemeente voor hun actieve inbreng! Volgend jaar weer met nóg meer inbreng vanuit de wijken!
Maandag a.s. delen we de video- en beeldimpressies én de opbrengsten van gister die – in onze ogen – het festival zo waardevol maken.