EN | NL

Portfolio

In de recente samenwerking van de Willem de Kooning Academie en EMI staat de case study Resilient City (veerkrachtige stad) centraal. Integratie, sociale samenhang, flexibiliteit en krachtige mensen zijn belangrijke kenmerken van onze veerkrachtige stad en zijn toekomst. Maar ook het klimaat, infrastructuur en veiligheid zijn doelen die het leven van de burgers beïnvloeden. Binnen deze context, onderzoeken tweedejaarsstudenten Transformation Design van de Willem de Kooning Academie (on)bewust gedrag en behoeften van mensen op Zuid en van hun identiteit en waarden. Ze legden de resultaten vast in video's. Bekijk ze hieronder. 

 


Studenten leren vakkundig te handelen en te werken aan integrale oplossingen voor complexe vraagstukken van Rotterdam Zuid. Krijg een indruk hoe deze praktijkvragen in verschillende samenwerkingsvormen door onze studenten zijn opgepakt en laat je inspireren door een greep uit de resultaten in onderstaand portfolio.

Zin om een vervolg te geven aan één van deze vraagstukken of heb je een wicked problem? Neem contact op met EMI.

Hoe start je een bakkerij in de Afrikaanderwijk?

Opdrachtgever: Stichting Wij zijn Rotterdam

Hoe zorg je voor een commercieel rendabele onderneming met een zo groot mogelijk sociale impact op de toename van werkgelegenheid Afrikaanderwijk?

Vraagstelling

Het streven van de opdrachtgever is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Afrikaanderwijk. Door het opstarten van een Bakkerswerkplaats waarin werklozen uit de wijk worden opgeleid tot bakkers, krijgen zij - naast dat ze een ambacht leren - weer ritme in hun leven en daarnaast zicht op een nieuwe en betere toekomst. Maar hoe zorg je voor een commercieel rendabele onderneming met een zo groot mogelijk sociale impact op de toename van werkgelegenheid in de Afrikaanderwijk?

Aanpak

Om erachter te komen wat de beste manier is om zo'n speciale werkplaats op te zetten, worden interviews met sleutelfiguren uit de wijk afgenomen, wordt gebruik gemaakt van deze interviews om kansen te ontdekken, er wordt literatuuronderzoek gedaan en gebruik gemaakt van de theorie en alle lessen binnen de minor+ Meedoen op Zuid. Behoeftes in de Afrikaanderwijk worden in kaart gebracht en er wordt hard gewerkt een aan het vormgeven in tekst en beeld van een eenmalig magazine. Hierin staat centraal het proces van het beantwoorden van de onderzoeksvraag, tot aan de aanbevelingen en conclusies.

Resultaat

De studenten werken een Businessplan uit om een passend opleidingstraject aan te bieden dat voor participanten aantrekkelijk is om te volgen. Als eindproduct wordt een eenmalig magazine 'Deegelijk' opgeleverd. In Deegelijk presenteren de studenten interviews met prominente figuren uit de wijk, wordt een beeld geschetst van de wijk en de opdrachtgever, er wordt een virtuele bakkerij gepresenteerd met bijbehorende bedrijfsopzet en ten slotte concluderen of een bakkerswerkplaats de beste onderneming is om in te zetten als sociale werkplaats als antwoord op de hoofdvraag.

Opleiding(en)

  • Algemeen
  • Small Business and Retail Management
  • Bouwkunde
  • Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs & BVE
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Culture en Maatschappelijke Vorming

Aan dit project werkten mee

Hussain Aljaberi, Anand Baldew, Frank Dubbeldeman, Ebe Preesman, Justin Slabbekoorn

Begeleider(s)

Joop Berding, Kitt Bosman, Margriet Clement, Anne Kooiman, Atie Mol, Wouter Pols

Type

Afstuderen

Media

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems