EN | NL

Portfolio

Studenten leren vakkundig te handelen en te werken aan integrale oplossingen voor complexe vraagstukken van Rotterdam Zuid. Krijg een indruk hoe deze praktijkvragen in verschillende samenwerkingsvormen door onze studenten zijn opgepakt en laat je inspireren door een greep uit de resultaten in onderstaand portfolio.

Zin om een vervolg te geven aan één van deze vraagstukken of heb je een wicked problem? Neem contact op met EMI.

Bordspel 'Katendrecht in Beeld'

Opdrachtgever: Openbare Basisschool De Schalm

Minor+studenten Talentscout ontwikkelen een bordspel en een lessenserie om de woordenschat te versterken van basisschoolleerlingen in Katendrecht.

Vraagstelling

Bij veel kinderen die instromen op basisschool De Schalm is het Nederlands de tweede taal. De ervaring van de school leert dat deze kinderen vaker te maken hebben met een achterstand op het gebied van woordenschat en taal. De vraag van de opdrachtgever ligt binnen dit gebied. Om deze woordenschat op het gemiddelde streefniveau te krijgen, is een inhaalprocedure nodig. OBS De Schalm wil nagaan op welke manier het bestaande cultuureducatieprogramma verbonden kan worden aan de woordenschatontwikkeling van leerlingen in de groepen 1 en 2.

Aanpak

Het aanleren van nieuwe woorden is lastiger dan men denkt. Na analyse van de probleemstelling, is ‘Katendrecht in Beeld’ (KIB) ontwikkeld. Een functionele lessenserie voor 4 tot 6-jarigen om de woordenschat te vergroten. KIB omvat een bordspel en een lessenserie. Het bordspel is een educatief spel waar het hedendaagse leven in de trend van kunst en cultuur uit de wijk, wordt gekoppeld aan de woordenschatleerstof die er binnen de school wordt aangeboden. Op deze wijze maakt KIB het mogelijk de leerdoelen van woordenschat met de leefomgeving van het kind te verbinden.

Resultaat

Door het bordspel en de lessenserie leren kinderen zich te oriënteren. Ondanks dat dit losstaat van woordenschat, is het voor de differentiatie en het tegemoetkomen aan de kerndoelen (rekenen/wiskunde) toch een positief aspect dat Katendrecht in Beeld met zich meebrengt. Zowel het bordspel als de lessenserie verbetert dus de woordenschat én speelt in op de kerndoelen van rekenen/wiskunde. Het bordspel kan direct toegepast worden in de praktijk. Er is nog geen effectmeting uitgevoerd, maar wij hopen dat een volgende groep ons project kan voortzetten.

Opleiding(en)

  • Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)
  • Logopedie
  • Pedagogiek
  • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Aan dit project werkten mee

Jimmursia Eenhoorn-Wezer, Daphne van de Kar, Naomi Mills, Nicky Schraven, Kelly Spreen

Begeleider(s)

Joop Berding, Margriet Clement, Anne Kooiman, Wouter Pols, Irene Prins

Type

Project

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen