EN | NL

Portfolio

Studenten leren vakkundig te handelen en te werken aan integrale oplossingen voor complexe vraagstukken van Rotterdam Zuid. Krijg een indruk hoe deze praktijkvragen in verschillende samenwerkingsvormen door onze studenten zijn opgepakt en laat je inspireren door een greep uit de resultaten in onderstaand portfolio.

Zin om een vervolg te geven aan één van deze vraagstukken of heb je een wicked problem? Neem contact op met EMI.

The Smart Walker

Opdrachtgever: EMI, programma Gezond op Zuid

Een slimme rollator met sensoren en GPS-module maakt ouderen langer zelfredzaam en mobieler. Dit kan de kans op eenzaamheid verkleinen.

Vraagstelling

De minor Urban Interaction Design leert je hoe mensen de stedelijke ruimte om zich heen, eigen maken. Hierbij onderzoek je ook de rol van digitale media. Er wordt kritisch gekeken naar het huidige leven in de stad, om nieuwe waardevolle verbindingen tussen mensen, dingen en plekken te ontwerpen. Voor de opdracht gaan studenten binnen het programma Gezond op Zuid aan de slag met de onderzoeksvraag: Hoe dragen gemedieerde interacties in Rotterdam Zuid bij aan de zelfredzaamheid van ouderen? Uit onderzoek blijkt namelijk dat mobiliteit een bepalende factor is voor vereenzaming bij ouderen.

Aanpak

Een knelpunt blijkt het in contact komen met de doelgroep. Na een verkenning en een quick scan in de wijk, wordt aansluiting gezocht bij het gemeenteprogramma Langer Thuis. Dit programma pakt eenzaamheid aan onder ouderen binnen de wijk Hillesluis. Een goede ingang waardoor de studenten direct met bewoners in contact komen, inzichten te verkrijgen en concepten kunnen testen. Design research, prototyping en iteraties leiden tot oplossingen/aanbevelingen, die uiteindelijk leiden tot o.a. de Smart Rollator.

Resultaat

Het resultaat is een innovatieve oplossing waarbij het inzetten van smarttechnologie een groot maatschappelijk probleem, zoals eenzaamheid, probeert terug te dringen. Door in het handvat van de rollator trilsensoren te implementeren, die verbonden zijn met een GPS-module, kunnen ouderen makkelijkere de weg (terug) vinden. Als het rechterhandvat gaat trillen, betekent dit dat de oudere naar rechts moet sturen met z’n rollator, idem bij links. Een ‘slimme’ rollator dus waarmee ouderen langer zelfredzaam en mobiel kunnen zijn. Hierdoor de kans op eenzaamheid wordt verkleind.

Award

Dit project is een prijswinnaar.

Opleiding(en)

  • Communication and Multimedia Design
  • Communication and Multimedia Design
  • Communicatie
  • Creative Media and Game Technologies
  • Industrieel Product Ontwerpen

Aan dit project werkten mee

Erik van der Bas, Suzanne Faber, Sander van Leengoed, Stijn Oude Lenferink, Joris Philipsen, Suzanne van Rossen, Martijn Verleg

Begeleider(s)

Justien Marseille, Manon Mostert-van der Sar, Joke Mulder, Inge Ploum, Leo Remijn, Nathalie Stembert, Eva Visser

Type

Onderzoek

Media

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee