EN | NL

Portfolio

Studenten leren vakkundig te handelen en te werken aan integrale oplossingen voor complexe vraagstukken van Rotterdam Zuid. Krijg een indruk hoe deze praktijkvragen in verschillende samenwerkingsvormen door onze studenten zijn opgepakt en laat je inspireren door een greep uit de resultaten in onderstaand portfolio.

Zin om een vervolg te geven aan één van deze vraagstukken of heb je een wicked problem? Neem contact op met EMI.

Monument Van Waning, Feijenoord

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, NPRZ-EMI, Rijksvastgoedbedrijf

Studenten nemen de rol van onderzoeks- en adviesbureau aan voor het opstellen van een gebiedsontwikkelingvisie en ondersteunend herbestemmingstraject

Vraagstelling

In de eerste fase van de module Gebiedsontwikkeling staan 16 wijken uit Rotterdam Zuid centraal. Deze wijken worden onderzocht en beoordeeld op kenmerken en eigenschappen vanuit sociaal, cultureel, economisch en fysiek perspectief. Dit ter verbetering van het sociale en fysieke domein van de wijk. In de tweede fase is de opdracht om voor een leegstaand pand in de wijk een nieuwe multifunctionele bestemming te vinden dat aantoonbaar bijdraagt aan het hiervoor opgestelde beleidsadvies. Met de randvoorwaarde van financiële haalbaarheid. Een van de projecten was 'Feijenoord/Monument va Van Waning.

Aanpak

Na kwantitatief en kwalitatief onderzoek - ondersteund door gesprekken en interviews met stakeholders van de wijk - is een strategisch beleidsadvies ter verbetering van Feijenoord opgesteld. Daarna is onderzocht of het monument aan de Nijverheidstraat multifunctioneel herbestemd kon worden. Én tegelijkertijd zou bijdragen aan de verbetering van de wijk, zoals het beleidsadvies voorschrijft. Hierbij moest er een uitdagende brug geslagen worden tussen de huidige kwaliteit van Feijenoord, de gebiedsontwikkeling en multifunctionele herbestemming van het monument.

Resultaat

Het resultaat is een financieel haalbaar herbestemmingplan van het Rijksmonument voormalig kantoorgebouw Van Waning, Feijenoord. Een pluspunt aan het de herbestemming is dat een deel van de oude glorie van de Nijverheidstraat wordt teruggebracht. De meervoudige nieuwe bestemmingen van het plan dragen bij aan de verbetering van de wijk Feijenoord - conform het in de eerste fase opgestelde beleidsadvies. Project Feijenoord-monument Van Waning is een van de (beste) projecten van de module Gebiedsontwikkeling dat doorgepresenteerd is bij het Rijksvastgoedbedrijf (van het Ministerie) in Den Haag.

Opleiding(en)

  • Vastgoed en Makelaardij
  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie

Aan dit project werkten mee

D.Y. Baljeu, Rik Huijzer, Sana Nederpel, Youri Pauw, Nadieh van 't Spijker

Begeleider(s)

Niels Kropman, Arjen van Susteren

Type

Project

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee