EN | NL

Portfolio

In de recente samenwerking van de Willem de Kooning Academie en EMI staat de case study Resilient City (veerkrachtige stad) centraal. Integratie, sociale samenhang, flexibiliteit en krachtige mensen zijn belangrijke kenmerken van onze veerkrachtige stad en zijn toekomst. Maar ook het klimaat, infrastructuur en veiligheid zijn doelen die het leven van de burgers beïnvloeden. Binnen deze context, onderzoeken tweedejaarsstudenten Transformation Design van de Willem de Kooning Academie (on)bewust gedrag en behoeften van mensen op Zuid en van hun identiteit en waarden. Ze legden de resultaten vast in video's. Bekijk ze hieronder. 

 


Studenten leren vakkundig te handelen en te werken aan integrale oplossingen voor complexe vraagstukken van Rotterdam Zuid. Krijg een indruk hoe deze praktijkvragen in verschillende samenwerkingsvormen door onze studenten zijn opgepakt en laat je inspireren door een greep uit de resultaten in onderstaand portfolio.

Zin om een vervolg te geven aan één van deze vraagstukken of heb je een wicked problem? Neem contact op met EMI.

010010 – Computerwetenschap in het onderwijs

Opdrachtgever: Honoursprogramma Hogeschool Rotterdam

Oprichting stichting die onderwijs wil aanvullen met computerwetenschap om maatschappelijk bij te dragen aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid.

Vraagstelling

Wat hebben de oprichters van grote bedrijven als Apple, Microsoft, Linux, Dropbox, Twitter en Facebook gemeen? Programmeren! De mogelijkheden van programmeren (of coderen) zijn vrijwel eindeloos. Coderen kan worden gezien als een nieuw ambacht. Het kan worden ingezet als middel om kinderen een eerlijke kans te geven op een succesvolle toekomst. Hoe mooi is het om dit te doen in Rotterdam-Zuid waar kinderen onder het stedelijk en landelijk gemiddelde scoren op het gebied van wonen, werken en school? Hoe kan computerwetenschap het onderwijs aanvullen van juist deze kinderen?

Aanpak

De kansen en één optie in het bijzonder, het organiseren van bijeenkomsten, zijn onderzocht door naar bijeenkomsten te gaan, vakliteratuur te lezen, te experimenteren en met betrokkenen te praten. Deze kennis en ervaring is verwerkt in een inhoudelijk projectplan inclusief de oprichting van een stichting. Dit plan is ingebracht als aanvraag voor de “Overtref Jezelf Beurs”. Een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door HR om de realisatie van een kansrijk plan van een excellente student te ondersteunen. Door het benodigde startkapitaal te zorgen en duurzame samenwerking met HR te realiseren.

Resultaat

Een goed doordacht plan waaraan de beurs van €5000 is toegekend. Met het startkapitaal is Stichting 010010 opgericht. En wordt gewerkt aan bijeenkomsten in het weekend over computerwetenschap voor jongeren op de locatie van het Rotterdams Vakcollege De Hef. Dit kan een bijdrage leveren aan verbetering van omstandigheden van werk en school en daarmee aan lokale werkstukken voor de jeugd. Hopelijk leidt het promoten van computerwetenschap in het praktijkonderwijs tot het uitbouwen van een grote 010010 community met als ultieme doel: jongeren spelenderwijs bezig laten zijn met computerwetenschap.

Award

Dit project is een prijswinnaar.

Opleiding(en)

  • Algemeen
  • Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs & BVE

Aan dit project werkten mee

Bas Klein

Type

Afstuderen

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee