EN | NL

Portfolio

In de recente samenwerking van de Willem de Kooning Academie en EMI staat de case study Resilient City (veerkrachtige stad) centraal. Integratie, sociale samenhang, flexibiliteit en krachtige mensen zijn belangrijke kenmerken van onze veerkrachtige stad en zijn toekomst. Maar ook het klimaat, infrastructuur en veiligheid zijn doelen die het leven van de burgers beïnvloeden. Binnen deze context, onderzoeken tweedejaarsstudenten Transformation Design van de Willem de Kooning Academie (on)bewust gedrag en behoeften van mensen op Zuid en van hun identiteit en waarden. Ze legden de resultaten vast in video's. Bekijk ze hieronder. 

 


Studenten leren vakkundig te handelen en te werken aan integrale oplossingen voor complexe vraagstukken van Rotterdam Zuid. Krijg een indruk hoe deze praktijkvragen in verschillende samenwerkingsvormen door onze studenten zijn opgepakt en laat je inspireren door een greep uit de resultaten in onderstaand portfolio.

Zin om een vervolg te geven aan één van deze vraagstukken of heb je een wicked problem? Neem contact op met EMI.

charloisaanhetwater.nl

Opdrachtgever: EMI / Vitibuck Architects

Transformatie van een binnenstedelijk ondergewaardeerde locatie aan de Maashaven naar een semipublieke tuin voor wijkbewoners

Vraagstelling

Charlois aan het Water heeft het plan om een nieuwe semipublieke tuin aan de Maashaven aan te leggen. Deze tuin is bestemd voor de bewoners uit de Tarwewijk in Charlois. Het hoofddoel van deze tuin is om de sociale cohesive binnen de Tarwewijk en omstreken te stimuleren; een verbinding tussen haven en wijk. Hoe kan een transformatie worden gerealiseerd van de ruimte tussen het Stadslab en het aangrenzende appartementencomplex tot een tuin met betekenis voor de Tarwewijk? Hoe ziet een transformatie vanuit het belang van de bewoners eruit, waarbij de burger mede-eigenaar wordt van die plek?

Aanpak

Het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam pakt deze vraag op vanuit het programma City life; Urban Innovation. Een ontwerp- en een omgevingsgroep werken het ontwerp(traject) en de uitvoering ervan uit. Volgens het omgevingsonderzoek spelen huidige planningsprocessen te traag in op veranderende marksituaties die bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en verlammen door geluids- en stankcontouren van de nog aanwezige industriecomplexen. De studenten maken het ontwerp- en besluitvormingsproces interactief door bewoners, ondernemers en beleidsmakers te betrekken.

Resultaat

Het ideale ontwerp is een tuin geworden, die baten met zich meebrengt voor sociale cohesie, recreatiedoeleinden heeft en waardevermeerdering van omliggende woningen bewerkstelligt. Inmiddels is de tuin open en is een nieuwe culturele projectruimte aan de Maashaven gerealiseerd. … aan het Water is open voor presentaties, tentoonstellingen, ontmoetingen en sociale bijeenkomsten en richt zich op een breed publiek dat geïnteresseerd is om het beste dat Rotterdam Zuid te bieden heeft te delen en te beleven.

Duurzaam

Dit project is duurzaam.

Opleiding(en)

  • Vastgoed en Makelaardij
  • Logistics Management
  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie
  • Watermanagement

Aan dit project werkten mee

Alex Baartmans, Brian van Hooff, Arie-Dirk Roobol, Busra Tokyay

Begeleider(s)

Rob te Grotenhuis, Peter Volken Smidt, Arjen van Susteren

Type

Project

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee