Highlights Sociaal Ondernemerschap

Het afgelopen collegejaar heeft het programma Sociaal Ondernemerschap vooral in het teken gestaan om Impact te maken: Impact voor de stad en impact voor studenten.

Hogeschool Rotterdam en Rabobank Rotterdam gaan gezamenlijk aan de slag met impact maken voor de stad. Dit gebeurt door maatschappelijke initiatieven met marketinggerelateerde vraagstukken, te koppelen aan studenten van de opleiding Marketing of Social Business (MOS). Tevens is een samenwerking met Voor Goed afgesloten rond het delen van de verhalen van sociaal ondernemers met de stad.

In de minor Risicomanagement en Gedrag bezochten studenten verschillende ondernemers in de Afrikaanderwijk. De studenten onderzochten in oktober 2020 welke kansen er liggen voor ondernemers in de coronatijd. Ontwikkelingen zien als een kans: om je aan te passen, iets nieuws te beginnen en om dingen te vernieuwen. De medewerkers van Koffiehandel Pretoria zien volop kansen voor de Afrikaanderwijk.  Onderdeel van deze minor was ook een webinar van Dave de Held van Rabobank Rotterdam over de toekomst van de retail in Rotterdam (Zuid).

De donatie van de Rabobank van 10.000 euro aan de Afrikaanderwijk Coöperatie is door studenten van de minor Risicomanagement van Hogeschool Rotterdam onderzocht op de meerwaarde hiervan voor Rotterdam-Zuid. Met deze donatie is met het ontwikkelen van een tasjes-project, het zwerfafval tegengegaan en is voorkomen dat een van de ondernemers failliet is gegaan. Uit literatuuronderzoek, interviews en het opstellen van een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse, kwamen de studenten tot een aantal aanbevelingen. Deze zijn gepresenteerd op 26 januari.

Daarnaast vond op 18 november een webinar plaats met als thema: Haal meer uit gemeentelijke applicaties. Een informatiemanager en een projectleider van Gemeente Rotterdam lieten zien hoe je datagericht kunt werken en je onderzoek een impuls kan geven.

Met de inzet van studenten Marketing of Social Business (MOS) werd in het project Do it! gewerkt aan vraagstukken die gericht zijn op vermarkten van waardepropositie van sociale ondernemers, zoals de uitwerking van sociale verdienmodellen, de registratie en de monitoring van de impact, het opzetten van crowdfunding en ‑sourcing campagnes, het ontwikkelen van een social marketingstrategie en -plan en het opstellen van storytelling en de verspreiding daarvan. Hiervoor kregen de studenten tools uitgereikt, o.a. het concept van een empathiemap en kregen speciale workshops door André Brasser van Spark Social Enterprise over een toolkit sociaal ondernemerschap en van Boudewijn Grievink van Katapult over marketing en communicatie. De studenten hebben op 10 mei hun conceptadvies gepitcht.

Tevens is in samenwerking met het EMI programma Vitaal op Zuid en Feyenoord N.V. gewerkt aan een programma “Mensen bewegen naar Werk”. De resultaten hiervan worden in september gepresenteerd.

Studenten van de minor Controlling van Hogeschool Rotterdam presenteerden op 11 mei een dashboard Rotterdampas op Rotterdam-Zuid in beeld over het gebruik in Rotterdam-Zuid in vergelijking met de rest van Rotterdam, de eigenschappen van de pashouder op Rotterdam-Zuid en de bestemmingen van deze pashouders.

Juliette van den Berg studeerde af op het thema impact maken voor de stad. En nu krijgt haar onderzoek een vervolg. In december 2020 studeerde Renee Meisters af bij Sociaal Ondernemerschap en presenteerde een tool waarmee sociaal ondernemers hun impact inzichtelijk kunnen maken. De afstudeerders Liselore Hamoen en Tim Verhoeven onderzoeken hoe sociaal ondernemers hun onderneming beter hun verhaal met de stad kunnen delen. De resultaten komen binnenkort beschikbaar.

Ook wordt gewerkt aan een impactrapportage. De impactrapportage levert inzicht in de impact van drie gemeentelijke instrumenten ter bevordering van burgerparticipatie. Dit betreft de instrumenten: (1) CityLab010, (2) Right to Challenge, en (3) Sterker door Ideeën.

Recent nieuws Sociaal Ondernemerschap

Hier vind je ons meest recente nieuws.

Rondje Next Level!

Start Impactmeting Do it!

Studenten MOS onderzoeken hoe sociale ondernemers op Rotterdam-Zuid hun waardepropositie kunnen vermarkten. Concrete plannen worden in mei 2021 gepresenteerd.

Maak een positief verschil!

Optekenen van verhalen – storytelling – als een systematische manier om data te verzamelen en gebruiken. Dat is het onderwerp van afstudeerder Tim Verhoeven.

Samen impact maken voor de stad

Hogeschool Rotterdam en Rabobank Rotterdam gaan samen impact maken voor de stad

Ondernemen in de Afrikaanderwijk

Samen met medewerkers van de Afrikaanderwijk Coöperatie en studenten van de minor Risicomanagement en Gedrag bezocht EMI verschillende ondernemers in de Afrikaanderwijk.

EMI op Zuid

Blijf op de hoogte blijven van al het nieuws via onze socials:

Ook onze programma’s zijn te volgen via social media.