Hogeschool Rotterdam bouwt samen met NPRZ aan een sterker Zuid

Het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid startte in 2012 om het opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit van Zuid binnen 20 jaar naar hetzelfde niveau te tillen als het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland. EMI-Hogeschool Rotterdam draagt daaraan bij met het programma Mentoren op Zuid. Momenteel coachen er 1.400 studenten van het Albeda, Hogeschool Rotterdam, Thomas More Hogeschool en Zadkine leerlingen van meer dan 50 basis- en middelbare scholen op Zuid voor betere schoolresultaten.

Vorig jaar lanceerde EMI –HR ook het programma Studenttutoren010 in samenwerking met gemeente Rotterdam. Studenten uit het hoger onderwijs van Rotterdam bieden twee keer per week een uur lang hulp bij taal en rekenen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Dat de gezamenlijke en langdurige aandacht op Zuid vruchten afwerpt blijkt zowel uit de midterm als uit de jaarlijkse voortgangsrapportages van het NPRZ. Zo is er 10 uur extra les op basisscholen, kiezen leerlingen vaker voor opleidingen in kansrijke sectoren, is de kwaliteit van woningen verbeterd en zijn er 2000 mensen minder met een uitkering sinds de start van het NPRZ in 2012 (terwijl er 30.000 meer inwoners wonen).

In het uitvoeringsplan 2023-2027 dat het NPRZ deze week presenteerde, namen ze ook aanbevelingen op uit de Midterm (p)Review ‘Tot hier en nu verder’. Dit onafhankelijke onderzoek staat onder leiding van Martin van Rijn en analyseert de eerste tien jaar NPRZ.

Het uitvoeringsplan mag gezien worden als het spoorboekje om Zuid de komende jaren verder te versterken en bewoners dezelfde kansen te geven als bewoners elders in ons land.

Samen met het NPRZ, alle onderwijspartners en partners bouwen wij mee aan de ambitie en koersvastheid voort op de sterke basis van het afgelopen tien jaar.

Het NPRZ Uitvoeringsplan 2023-2027 is te downloaden via de website www.nprz.nl

Foto pagina 44 van het uitvoeringsplan.

#MakeItHappen