EN | NL

WTwaaier

Een waaier aan mogelijkheden voor W&T lessen in de klas

Wetenschap en Technologie (W&T) is een manier om grip te krijgen op de wereld waarbij vele talenten ervaren en ontdekt kunnen worden. W&T biedt een rijke context aan ervaringen die te verbinden zijn met toekomstbeelden en activiteiten in de beroepswereld. 

Klik op de afbeelding om de waaier door te bladeren.

Hieronder vindt u voorbeelden hoe u de lessen uit de W&T waaier eenvoudig kunt verbreden naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob).

Index lessen

De duurzame klas!
(kerndoel 39)

lob suggestie: 

In de opdracht hebben de leerlingen gekeken naar voorwerpen die ze in de klas tegenkomen, zoals verpakkingsmaterialen. Het kan in kader van lob interessant zijn om eens te exploreren hoe de producten tot stand komen en wie daar bij betrokken zijn.

Laat de leerlingen (klassikaal of in groepjes) bedenken hoe verpakkingsmaterialen (of een ander type voorwerp dat hun belangstelling had) tot stand komt. Bedenk bijvoorbeeld: waar wordt het van gemaakt, hoe wordt het gemaakt? waar wordt het gemaakt?, wie maken het? Zou je het leuk vinden om zoiets te bedenken, maken, verkopen, …..? …..?

-https://www.beroepeninbeeld.nl/beroep/milieu-onderzoeker
https://schooltv.nl/video/de-paprikakas-van-de-toekomst-duurzaam-en-efficient/#q=duurzaam 

De verstopte pissebed 
(kerndoel 40)

lob suggestie:

In de opdracht hebben de leerlingen pissebedden onderzocht. 'Onderzoeken' is een activiteit die veel vaardigheden en kwaliteiten vraagt en in diverse situaties en beroepen voor kunnen komen, in het kader van lob interessant om eens bij stil te staan bij onderzoeks- en eigen kwaliteiten.

Laat de leerlingen per tweetal opschrijven wat ze deden/ aan kwaliteiten nodig hadden bij het onderzoeken van de pissebed. Weten ze nog meer dingen die je allemaal doet/ nodig hebt om (goed) te onderzoeken. Hierna  kunnen ze per viertal hun bevindingen bespreken of maak klassikaal een totaallijst. Bedenkt per viertal of klassikaal, welke onderzoeksvaardigheden-/kwaliteiten ze zelf hebben dan wel zouden willen hebben.

https://www.roc.nl/default.php?fr=beroep&beroepsid=2990&subs=beroepen 
- https://www.nationaleberoepengids.nl/Sector_Dieren_Verzorging

Proeven met je neus 
(kerndoel 41)

lob suggestie: 

In de opdracht hebben de leerlingen onderzoek gedaan in het ‘proeven van smaak’ met hun zintuigen. In het kader van lob kan het interessant zijn om te bedenken waarnaar nog meer onderzoek gedaan kan worden, door wie en of dit hun belangstelling zou hebben.

Laat de leerlingen bedenken: welke onderwerpen kun je allemaal onderzoeken, wat zouden zij zelf wel eens willen onderzoeken? Wat lijkt hen wel/niet leuk aan 'onderzoeker' zijn? Bij welke beroepen moet je goed kunnen onderzoeken?

https://www.beroepeninbeeld.nl/beroep/apothekersassistent
https://www.roc.nl/default.php?fr=sector&sectorid=27&subs=beroepen

De parachute
(kerndoel 42)

lob suggestie:

In de opdracht hebben de leerlingen samen onderzoek gedaan naar het zweven van voorwerpen.

In het kader van lob kan je met de leerlingen bespreken dat je bij veel beroepen ook moet kunnen samenwerken. Laat ze bedenken en met elkaar opschrijven bij welke beroepen samenwerken beslist nodig is en waarom. Vervolgens schrijven ze op hoe ze in deze les hebben samengewerkt, hoe was de taakverdeling, hebben ze goed naar elkaar geluisterd, hebben ze ideeën met elkaar gedeeld. Wie was waar goed in? En ten slotte bedenkt ieder voor zich of een van de (samenwerkings-)beroepen die ze bedacht hebben bij henzelf en hun samenwerk kwaliteiten zou passen. (Inventariseer dit bijvoorbeeld een plenair rondje.)

- https://www.beroepeninbeeld.nl/beroep/instrumentmaker
https://www.beroepeninbeeld.nl/beroep/vormenmaker

Mooi of slecht weer? 
(kerndoel 43)

lob suggestie:

In de opdracht hebben de leerlingen met de klas een meetinstrument gemaakt en ervaren dat je hier het weer mee kunt voorspellen.

In het kader van lob kan je met de leerlingen (in groepjes  / klassikaal) bespreken  waarom het belangrijk kan zijn om te weten wat voor weer het gaat worden;  voor wie / voor welke bedrijven / voor welke beroepen is dat van belang? Wanneer en waarom is dat voor hen van belang? Zou je zelf het weer willen kunnen voorspellen of lijkt een van de beroepen je leuk om te doen? Als het je leuk lijkt, hoe kom je hier meer over te weten?

https://www.mijnzzp.nl/Beroep/1224-Klimatoloog/Informatie
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-dateren/#q=%22laboratorium%22

Een stevige toren van papier
(kerndoel 44)

lob suggestie:

In de opdracht hebben de leerlingen samen een stevige toren gebouwd van papier.  In het kader van lob kan je met de leerlingen naar buiten gaan om een gebouw/ huis goed te bekijken. Laat de leerlingen per tweetal opschrijven hoe het gebouw is opgebouwd, uit welke materialen het gebouw bestaat, welke eventuele constructies ze zien. Laat ze dan bedenken welke beroepen betrokken zijn bij het realiseren van een gebouw/ huis. (Geef zo nodig wat hints om niet alleen bij de fysieke bouw op locatie te blijven, ook de voorbereidingen die je niet ziet – architect – technisch tekenaar - projectleider -  veiligheidsinspecteur – vrachtwagenchauffeur die materiaal brengt-secretaresse die de afspraken regelt – planner die zorgt dat de materialen op tijd aangeleverd zijn – boekhouder voor de financiering etc.) En maak ter afsluiting een koppeling naar de leerling zelf, 'zijn er werkzaamheden – rollen – functies waar jij goed in zou (willen) zijn en die jou aantrekkelijk lijken?'

- https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-steigerbouw/#q=bouwen
https://www.roc.nl/default.php?fr=zoek -> type 'bouw' in voor meerdere beroepen die te maken hebben met de bouw.

Schooltafel van de toekomst
(kerndoel 45)

lob suggestie:

In de opdracht hebben de leerlingen samen een schooltafel ontworpen. Waarschijnlijk hebben ze hierbij nagedacht over de vorm van de tafel vanuit de functie die het heeft - leren en werken in school-  en de kenmerken en behoefte van de doelgroep gebruikers - de leerlingen- . Voor vele specifieke situaties en doelgroepen worden speciale meubels ontworpen. In het kader van lob kan je de leerlingen laten bedenken voor welke situaties en/of  voor welke mensen specifieke meubels nodig kunnen zijn; wanneer en waarom bepaalde meubels (tafels, stoelen, banken, bedden attributen) een speciale vorm nodig hebben. (Bijv. iemand die niet kan lopen, tandarts, tekenaar, gymzaal, peuterspeelzaal, ziekenhuisbed.) Vervolgens bedenken ze aan welke eisen het meubel moet voldoen qua vorm. En/ of kunnen bedenken welke beroepen erbij betrokken zijn om specifieke meubels te ontwerpen en te maken?

https://schooltv.nl/video/hoe-worden-schoolmeubels-gemaakt-tafels-en-stoelen-voor-in-de-klas/#q=
https://www.roc.nl/default.php?fr=zoek -> type 'meubelmaker' in voor voorbeelden van beroepen. 

De zichtbare kant van de maan
(kerndoel 46)

lob suggestie:

In de opdracht hebben de leerlingen gezien hoe de maan om de aarde draait, waardoor we steeds dezelfde kant van de maan zien. Ze hebben onder andere gezien dat de stand van de maan invloed heeft op licht/donker, dag/nacht. In het kader van lob kan je met de leerlingen bedenken wat het dag/ nacht ritme voor invloed heeft op hoe mensen leven en werken en welke mensen, welke beroepen, juist in de nacht (moeten) werken. Hoe lijkt het hun om ‘s nachts te werken, zo’n beroep te hebben?

https://www.uu.nl/bachelors/natuur-en-sterrenkunde/mogelijke-beroepen
https://www.gogeo.nl/studies/hbo/
 


 

Leverancier

Adresgegevens van leverancier materialen:
https://www.eurofysica.nl/

Alle materialen die niet bij eurofysica zijn te bestellen, hebben wij bij de Hema besteld.

 

Achtergrond

Deze W&T waaier is ontwikkeld voor basisscholen in Rotterdam Zuid die een curriculum willen bieden, waarin leerlingen zichzelf leren kennen en zich breed ontwikkelen in een grootstedelijke Nederlandse context. 

De W&T waaier maakt onderdeel uit van het 'Gaan voor een Baan' - BRIDGE-programma van het nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit programma beoogt leerlingen tijdens hun schoolcarrière extra ondersteuning te bieden bij het leren maken een bewuste en succesvolle schoolloopbaankeuzes en om leerkrachten (en ouders) te ondersteunen in hun begeleidingstaak hierbij. 

Hogeschool Rotterdam is met haar Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) partner van NPRZ en het BRIDGE -programma. Eén van de activiteiten van EMI in het kader van BRIDGE, is het bieden van een maatwerk begeleidingstraject voor basischolen om W&T een duurzame plek te geven in het curriculum in samenhang met lob.

Colofon

Adres 

EMI| Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Rochussenstraat 198, 3015 EK Rotterdam 

postbus 25035, 3001 HA Rotterdam 

EMI website:

www.emiopzuid.nl

Gaan voor een baan website:

www.gaanvooreenbaan.nu

Powered by


 

 

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems