EN | NL

Ouders en lob

Om leerlingen een goede plek in de samenleving te laten vinden, is het belangrijk dat leerlingen keuzes leren maken voor (vervolg-)opleiding en toekomstig beroep. Ouders hebben een grote invloed op de keuzes die leerlingen maken. De school kan ouders ondersteunen bij invullen van een positieve rol in de loopbaanondersteuning van hun kind.

Ouders en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) is een professionaliseringstraject voor vmbo- en primair onderwijs (po)-schoolteams. Gericht op het versterken van de rol van ouders bij het ondersteunen van de schoolloopbaanontwikkeling van hun kinderen.

“Niet verwacht dat zo’n thuisopdracht als voorbereiding op de ouderavond echt zou leiden tot een verbetering van de ouderavond. Wat een opkomst 97%!!”
docent vmbo

De begeleiding van Ouders en lob gaat uit van wat de school al doet op het gebied van loopbaanleren en oudercontacten. Het sluit aan bij de ambities en draagkracht van de school, waarbij wordt voortgebouwd met bevindingen uit praktijkonderzoek. Activiteiten waarbij leerlingen loopbaanervaringen op doen, worden in lijn gebracht. En er wordt bepaald wanneer en hoe de ouders hierbij betrokken worden. De school wordt gevolgd en ondersteund bij het uitvoeren van de nieuwe aanpak. Deze aanpak met observaties en evaluaties van de praktijkervaringen van de school leidt bijgestelde versies voor het volgende jaar.

De begeleiding van Ouders en lob maakt gebruik van:
- afstudeeronderzoek van studenten resulterend in beroepsproducten op maat voor een specifieke school
- de actuele begeleidingspraktijk waarin we met scholen op Zuid ontdekken wat werkzame elementen zijn om te komen tot loopbaangericht partnerschap en het versterken van de rol van de ouders thuis bij loopbaanondersteuning
- afgerond en lopend praktijkgericht (promotie-) onderzoek resulterend in theoretisch onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen.

In onderstaande publicaties en beschrijving onderzoeksplan is hierover meer informatie te vinden. 

Leerling, ouders en school samen voor de loopbaan 

Handreiking Ouders en lob voor het vmbo (ook te vinden in de Gereedschapskist)

Handreiking Ouders en lob voor het po

Onderzoeksplan Ouders en lob

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren