EN | NL

Ouders en huiswerk

De betrokkenheid van ouders thuis bij het leren van hun kind is van belang voor de onderwijskansen van kinderen. Ouders vinden het soms echter lastig om hun kind te begeleiden in de schoolloopbaan. Leraren op hun beurt vinden het lastig om (laagopgeleide) ouders concrete handvatten hiertoe te bieden. In de VS is een aanpak ontwikkeld waarbij leerlingen een opdracht van school krijgen die hen helpt om hun ouders op een toegankelijke manier te betrekken bij wat zij op school leren (leerlingen interviewen hun ouders of doen samen proefjes). Deze thuisopdrachten zijn effectief gebleken op de betrokkenheid van ouders en de schoolresultaten van kinderen. Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid heeft daarom een project geïnitieerd waarin leraren van vijftien scholen in Rotterdam (Zuid), Amsterdam, Almere en Groningen thuisopdrachten gaan ontwerpen, implementeren en testen. Het betreft zowel scholen voor basisonderwijs (groep 7 en 8) als scholen voor voortgezet onderwijs (klas 1 en 2). Het project levert een handreiking voor scholen op met ontwerpregels voor en voorbeeldsets van thuisopdrachten op en handvatten voor lerarenopleidingen.  

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

May you live in interesting times