EN | NL

CMD afstudeerstage projectlandschap

Opdracht
Het ontwerpen van een intuïtieve website voor het projectlandschap waarbij gebruik moet worden gemaakt van de drie hieronder beschreven kernfilters.

In Rotterdam Zuid zijn relatief veel jongeren werkloos. Om hen weer aan een baan te helpen zijn er in Rotterdam heel veel projecten en trajecten waar deze jongeren aan deel kunnen nemen. We willen online een integraal overzicht van deze re-integratie trajecten, wat professionals in de stad kunnen gebruiken als instrument en waar ze makkelijk mee kunnen werken. Het platform moet toegankelijk zijn voor iedere professional, burger én beleidsmaker. Alleen zo kunnen professionals van binnen én buiten de organisatie verbindingen leggen die momenteel niet mogelijk zijn.

Gebruikersgemak staat op nummer één bij de ontwikkeling van het platform. Een professional moet binnen enkele klikken een selectie kunnen maken die goed aansluit op de re-integratie fase waarin de jongere zich bevindt en binnen het gebied. Om dit te bewerkstelligen willen we dat de zoekfunctie uit drie kernfilters bestaat:

1. Gebiedsniveau
Sommige projecten zijn alleen bedoeld voor jongeren die wonen binnen bepaalde postcode grenzen.

2. Participatieniveau
De grootte van afstand tot de arbeidsmarkt verschilt per jongere en de éne jongere heeft meer begeleiding nodig dan de ander.

3. Leefdomeinen Zelfredzaamheid-Matrix
De vele projecten in Rotterdam besteden elk aandacht aan verschillende leefdomeinen. Door projecten te ‘taggen’ op de leefgebieden waar zij aandacht aan besteden, wordt het voor jongerencoaches makkelijk om uit een bepaalde ZRM-score een relevante selectie aan trajecten raadplegen.

Met deze opdracht kun je echt een verschil maken voor jongeren van Rotterdam Zuid. Je draagt bij aan een maatschappelijk vraagstuk en tegelijk breid je je netwerk in Rotterdam fors uit. Je kunt rekenen op professionele begeleiding van de experts van EMI. 

Voor meer informatie of sollicitaties kun je mailen naar g.j.j.maas@hr.nl

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel