EN | NL

Sione Twilt

Docent IVG

"Onze studenten gaven voorlichting aan studenten die betrokken zijn bij Mama's Garden."

 

Als logopedist in het superdiverse Rotterdam, heb je een extra uitdaging: veel van je cliënten zijn meertalig. IVG-docent en minor-coördinator Sione Twilt bereidt haar studenten hierop voor. Onder meer door ze te koppelen aan projecten van EMI op Zuid.

"De minor Meer Taligheid, die ik coördineer, biedt onze studenten handvatten om meertalige cliënten met communicatieproblemen goed te diagnosticeren en te behandelen. Door onderzoeksprojecten uit te voeren vergaren de studenten zelf kennis over dit onderwerp. Zo hebben we studenten gekoppeld aan Mama’s Garden van EMI. Ze hebben onderzocht in hoeverre de studenten die de (aanstaande) moeders van Zuid begeleiden kennis hebben over meertalig opvoeden. Onze studenten hebben voorlichting gegeven aan die studenten én aan de moeders, waarvan sommige een vluchtelingachtergrond hebben. Zij waren erg gebaat bij de hulp van onze studenten.

Ook doen tweedejaarsstudenten van onze opleiding mee aan het project Mentoren op Zuid. Een heel semester lang begeleiden zij basisschoolleerlingen die extra aandacht kunnen gebruiken op het gebied van taal en spraak. Het mes snijdt aan twee kanten: onze studenten doen waardevolle ervaring op in het diagnosticeren en behandelen van 'echte' cliënten. En de kinderen die begeleiding krijgen worden door de extra ondersteuning empowered, waardoor hun plek in de maatschappij weer een beetje steviger wordt."

 

IVG-docent Saskia Klinkenberg ontwierp de minor Kansrijke Zorg die zich richt op de zorg voor kwetsbare moeders in Rotterdam en werkt ook samen met Mama’s Garden. Lees meer...

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen