EN | NL

Vitaal op Zuid

Uit recent onderzoek is gebleken dat de gezondheid van bewoners in Rotterdam slechter is in vergelijking met de rest van Nederland. En bínnen Rotterdam blijkt de gezondheid en levensverwachting van bewoners op Zuid nog weer slechter te zijn. Vooral in gebieden met een lagere sociaal-economische status, zijn de gezondheidsachterstanden groot. Gemeente Rotterdam maakt zich sterk om Rotterdammers te stimuleren om vitaler te leven en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Om deze redenen ontwikkelt EMI met Feyenoord en andere relevante partners op Zuid – waaronder projectorganisatie Stadionpark en gemeente Rotterdam – een stevig en integraal programma dat bijdraagt aan de sociaal-economische doelen van Feyenoord en gemeente Rotterdam. Feyenoord heeft hiertoe de hulp ingeroepen van vier grote onderwijsinstellingen. Het programma staat geheel in het kader van het vitaliseren van bewoners op Zuid.

 

 “Joh, die Kuip heeft toch gewoon die ‘wow’-factor! Ik krijg wéér kippenvel!”
Mitch, student

 

Begin januari 2020 bekrachtigen Feyenoord en Hogeschool Rotterdam hun samenwerking. Lees er alles over in dit nieuwsbericht.

Er zijn drie programmalijnen ontwikkeld: 

Stimuleren gezonde leefstijl

Een van de primaire doelstellingen van Feyehoord is het stimuleren van sportparticipatie. In alle projecten komt het stimuleren van een gezonde leefstijl naar voren. Beide partijen kijken op welke manier het stimuleren van een gezonde leefstijl het meest effect heeft op de bevolking van Rotterdam-Zuid. Daarbij wordt ook samenwerking gezocht met stakeholders op Zuid die ook deze doelstelling nastreven. 

Mensen bewegen naar werk

De groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is heel divers, wat een gedifferentieerde aanpak vereist. Feyenoord is in staat om mensen in beweging te krijgen en wil die energie ook gebruiken om mensen richting werk te bewegen. Feyenoord en EMI stellen hun expertise beschikbaar om te kijken welke innovaties mogelijk zijn voor deze doelgroepen. 

Programmalijn innovatief Social Work

Binnen deze programmalijn wordt onderzoek gedaan naar de profilering van het begrip 'community coach'. Feyenoord neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door sport in te zetten als middel om mensen te bereiken, te verbinden en in beweging te krijgen. Het zet haar expertise in om de connectie te maken tussen sport en sociaal werk. Darabij is het ontwikkelen van een nieuwe profilering - de community coach - het doel. De community coach zet sport in om het sociale welbevinden en de wijkparticipatie te vergroten. 

 

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI is inventief