EN | NL

Onderwijs

De leerprestaties op Zuid blijven achter. De Citoscore is gemiddeld zeer laag en bijna een kwart van de kinderen op Zuid verlaat de middelbare school zonder startkwalificatie.  

Partners uit de leefwerelden thuis, school en buurt werken intensief samen om de leerprestaties op Zuid structureel te verbeteren. Zij doen dit in de programma's Mentoren op ZuidThuis in Taal, Wetenschap & Technologie en lobOuders en lobGereedschapskist en Ouders en huiswerk.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen