EN | NL

Wonen

Op Zuid is sprake van een zeer omvangrijke, kwetsbare woningvoorraad en de omvang en/of de kwaliteit van de buitenruimte laat op veel plaatsen te wensen over. De focuswijken scoren laag op de veiligheidsindex. In verschillende wijken wonen gezinnen in (te) kleine en verouderde woningen, met een gemiddelde oppervlakte van vaak minder dan 70m2. Op Zuid zijn er weinig mogelijkheden om wooncarrière te maken. Veel woningen kampen met (grootschalig) achterstallig onderhoud, voornamelijk in gebieden met weinig corporatiebezit. Particulieren zijn vaak nauwelijks financieel in staat en/of bereid om te investeren in onderhoud en renovatie. De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is laag. Waardecreatie van woningen is een belangrijke motor voor ontwikkeling van wijken en dat is op Zuid een probleem. Er zijn echter ook kansrijke ontwikkelingen in de aanpak van de particuliere woningvoorraad en de bouw van nieuwe woningen.Dit gebeurt in het programma Urban Innovation.

Rotterdam is een van de honderd steden in de wereld die bouwt aan een Resilience Strategie en zich voorbereidt op het overgrote deel van de kansen en uitdagingen die de toekomst met zich meebrengt. De strategie richt zich op een toekomstbestendige, veerkrachtige stad met een daadkrachtige samenleving die volledig in balans is. HR en EMI werken samen met partners in de stad aan deze resilience, ofwel een veerkrachtige toekomst van Rotterdam.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel