EN | NL

"Mijn kind krijgt vaak complimenten over zijn goede kwaliteiten, bijvoorbeeld ordelijk en zelfstandig zijn, maar nu zie ik dat hij nog meer goede kwaliteiten heeft ontwikkeld. De thuisopdracht heeft geholpen om het in te zien en erover te praten."
Ouder van kind op Zuid

BRIDGE

 

In Rotterdam Zuid is sprake van een mismatch tussen onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. De vraag naar technisch geschoold en 21th century skilled medewerkers is hoog en zal naar verwachting stijgen. Het programma BRIDGE – Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy – richt zich op kinderen vanaf het primair onderwijs (po). Omdat volgens BRIDGE de basis van motivatie en het gevoel van competent zijn voor technische richtingen en skills, ligt bij kinderen voor het tiende levensjaar. En nu is juist het primair onderwijs het kennismaken met dergelijke activiteiten en leerstrategieën in de praktijk wat op de achtergrond geraakt. Vandaar de ambitie om door professionalisering de curricula en didactiek van de scholen op Zuid op dit terrein te versterken.

Wetenschap & Technologie en loopbaanoriëntatie 

Het programma Wetenschap & Technologie en loopbaanoriëntatie (lob) is gericht op professionalisering van de leerkrachten. Het doel is om basisscholen te ondersteunen om Wetenschap en Technologie en de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) te verankeren in het curriculum. Naast maatwerkbegeleiding van de individuele scholen en W&T op Zuid werkbijeenkomsten worden materialen ontwikkeld zoals digitale lesbrieven en is een W&T-waaier ontwikkeld voor de deelnemers met eenvoudige lesjes die een leerkracht meteen in de klas kan uitvoeren. 

Ouders en loopbaanoriëntatie

Het programma Ouders en lob is een professionaliseringstraject voor de begeleiding van vmbo- en po- schoolteams in de samenwerking met ouders, gericht op lob en het versterken bij ouders van loopbaan ondersteunend gedrag. 

Er wordt gebruik gemaakt van ontwikkelde en geteste werkwijzen en materialen, zoals vastgelegd in de Handreiking Ouders en lob voor het vmbo en de Handreiking Ouders en lob voor het basisonderwijs. Hiermee wordt per deelnemende school op maat gemaakt samenhangend pakketten aan activiteiten ontwikkeld en ingevoerd. Succesvolle voorbeelden zijn rapportgesprekken die worden omgevormd tot loopbaangerichte driegesprekken, thuisopdrachten en interactieve ouderavonden.

Mentoren op Zuid en loopbaanoriëntatie

Vanuit Mentoren op Zuid ontvangen per schooljaar 1000 leerlingen van Zuid extra begeleiding door hbo-studentmentoren bij school, welzijn en lob. In het kader van BRIDGE werd lob prominenter in de methodiek van Mentoren op Zuid geïntegreerd en is nu een vast onderdeel van het programma. De studenmentorenapplicatie die studenten gebruiken om de bijeenkomsten voor te bereiden en te evalueren, levert data over de mate waarin lob onderdeel is van de mentoring.

Wout de Folter vertelt welke inzichten studenten kunnen geven in de loopbaankeuzes van leerlingen. 

Urban Innovative Actions maakte deze video over Mentoren op Zuid. 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI heeft een netwerk van knappe koppen