EN | NL

Sociaal Ondernemerschap

Het programma Sociaal Ondernemerschap richt zich op het vinden van creatieve manieren om de werkloosheid aan te pakken en onbenutte talenten van bewoners te ontdekken en ontwikkelen. Binnen het programma werken partners, studenten en sociaal ondernemers samen.

 

“In mijn netwerk maak ik vaak mee dat er in hokjes wordt gedacht, maar de studenten dachten juist in mogelijkheden en kansen.”  
Sociaal ondernemer op Zuid

Sociaal Ondernemerschap zorgt voor samenwerkingen en verbindingen die anders niet zouden ontstaan bij de aanpak van arbeidsparticipatie van bewoners. Studenten en docenten komen in aanraking met sociaal ondernemerschap door in opdracht van praktijkpartners (beginnende) sociaal ondernemers van projecten uit Zuid te helpen met de uitwerking, uitvoering en onderbouwing van hun business case.

Het programma Sociaal Ondernemerschap bestaat uit een aantal programmaonderdelen waar studenten en docenten in participeren: Rotterdams Onderzoek naar Onbenutte Talenten, Maatschappelijke kosten- en batenanalyses en Civic crowdfunding. Tussen de verschillende programmaonderdelen worden verbindingen gelegd. 

Studenten van Hogeschool Rotterdam en partners van EMI gebruiken verschillende tools. 

Bij het aanpakken van complexe sociale vraagstukken speelt transdisciplinaire samenwerking tussen verschillende partijen een belangrijke rol. Deze infographic laat zien wat er van de samenwerkingspartijen verwacht wordt om het concept sociale innovatie vorm te geven en welke externe factoren hierbij gewenst zijn. Deze tool, ontwikkeld door Movisie, geeft inzicht in het belang van een krachtig ecosysteem.

De impactscan is ontwikkeld door CityLab010 om initiatiefnemers te ondersteunen met het meten van doelen en het meten van de impact. Deze impactscan helpt in het monitoren en bijhouden van resultaten. 

Rob den Exter en Robert Ruisaard werden door EMI benaderd om bij te dragen aan het programma Move2Social.

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel