EN | NL

Gezond op Zuid

Vanuit het thema Gezonde Leefstijl, binnen het netwerk Samen één in Feijenoord, werken studenten aan integrale oplossingen rond gezondheidsvraagstukken, waarin zelfregie een belangrijk uitgangspunt is. Verschillende partijen vanuit het onderwijs en gezondheid werken samen met bewoners en jeugd aan het stimuleren en aanmeten van een gezonde leefstijl. De doelgroep wordt gevormd uit het behoefteonderzoek dat de studenten eerder uitvoerden. Wel zijn er al twee specifieke doelgroepen waar studenten zich op richten: de jongeren en ouderen in Rotterdam Zuid – met name rond het Afrikaanderplein. 

 

"EMI koppelde hen aan Samen één in Feijenoord, een actief netwerk in Feijenoord, waardoor de studenten in contact kwamen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, mbo-scholen, maar ook met ouders en kinderen op Zuid." 
Docent Pedagogiek

De levensverwachting van Rotterdammers neemt toe en vier op de vijf Rotterdammers voelt zich gezond en is hier tevreden over. Deze cijfers zijn echter laag in vergelijking tot het gemiddelde van Nederland. Ook zijn er aanzienlijke gezondheidsverschillen tussen en binnen de gebieden en wijken in Rotterdam. Vooral in gebieden met een lagere sociaaleconomische status zijn de gezondheidsachterstanden groot. De gemeente Rotterdam zal de komende jaren sterk inzetten om Rotterdammers meer te stimuleren om vitaler te leven en meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen gezondheid. Maar dit betekent dat er een gedragsverandering zal moeten plaatsvinden: waar het vroeger vanzelfsprekend was zorg te consumeren, wordt nu een beroep gedaan op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie over de gezondheid. De focus zal op het ontwikkelen van een gezonde leefstijl liggen.

Momenteel wordt onderzocht hoe het onderwerp Gezond op Zuid verder vormgegeven zal worden en welke keuzes daarbij gemaakt zullen worden.

In het verhaal van Jaap van Grinsven kun je lezen wat zijn studenten hebben gedaan binnen Gezond op Zuid.

  

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI weet raad met wicked problems