EN | NL

Sense of the City

Om een stad vooruit te laten komen is het van belang om mensen die het sociaal en economisch beter krijgen te behouden. Door het creëren van aantrekkelijke woonmilieus blijven mensen zich vestigen op Zuid. Hiervoor zijn forse investeringen nodig in de woningvoorraad en in de randvoorwaarden die de aantrekkelijkheid van het wonen bepalen. Tegelijkertijd leren burgers omgaan met de belangrijkste veranderingen in het publieke domein van de moderne stedelijke omgeving: de toegenomen culturele diversiteit in de stedelijke ruimte.

Het in kaart brengen van sociaal-culturele, linguïstische en economische patroontalen, die zowel in de stad, op straat in de wijken, als in de sociale media en in de collegebanken laat zien op welke manier er een samenhang is tussen de processen in de culturele kaders die inclusiviteit bevorderen. Praktijkgericht onderzoek, gerelateerd aan de strategische koers van Hogeschool Rotterdam en de toekomstverkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau 2050 leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren.

Het programma is in 2017 afgerond met de publicatie De straat als collegezaal, een praktische handleiding voor participatieve en niet-participerende observaties in de stad. 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI denkt actief mee