EN | NL

Urban Innovation

Het programma Urban Innovation onderzoekt de verbinding en het samenspel tussen de fysiek-ruimtelijke omgeving, de sociaal-culturele samenhang en interactie, en de financieel-economische aspecten. Binnen drie programmalijnen werken studenten van diverse opleidingen en instituten samen in en aan opgaven van de stad:

 

Veerkrachtig Hillesluis 

Maatschappelijke veerkracht in de stad heeft een fysieke basis (gebouwen, straten en pleinen), maar is altijd verbonden met sociale en economische dimensies voor de bewoners. De complexe – meervoudige – problematiekin Hillesluis gaan over manieren om deze drie dimensies een menselijke stem te geven. Daarom zullen de vraagstukken voor de studenten zo dicht mogelijk bij de bewoners liggen. Zo kunnen we stap voor stap een proces ingaan van persoonlijke veerkracht naar een veerkrachtige wijk.

En samen leren doe je niet op afstand, vanachter je computer. Natuurlijk, studenten moeten onderzoeken en schrijven. Maar echt samen leren, doe je letterlijk en fysiek samen. De wijkstudio Ubuntu* in het Huis van de Wijk Hillevliet en de Speelgoedwinkel zijn prachtige locaties voor studenten en docenten, als levendige centrale ontmoetingsplek voor ‘samen leren’. Hier komen bewoners, organisaties en initiatieven samen in wederkerige leerresultaten.

* “Ubuntu” Ik ben, omdat wij zijn. Dit gedachtegoed uit Zuid-Afrika stelt dat we ten diepste gelijkwaardig met elkaar verbonden zijn. De kracht van Ubuntu hielp Nelson Mandela bij het afschaffen van de apartheid.

 

Wederkerig Wonen Wederkerig Wonen - Bijzondere woonconcepten voor Rotterdam-Zuid

  • Het Nieuwe Samen & Anders

In het grote woon-zorgcomplex S&A van woningcorporatie Laurens Wonen, wonen jong en oud, kwetsbare en minder kwetsbare mensen betaalbaar samen. Iedereen zet zich minstens tien uur per maand in voor elkaar. De maatschappelijke en financiële meerwaarde van het woonconcept staat inmiddels op de kaart. Daardoor gaat Samen & Anders een nieuwe fase in, waarbij de studentenopgaven gaan bijdragen aan de verbreding van het (nieuwe) woonconcept.

  • Afstudeerstudio bijzondere woonconcepten

In deze afstudeeromgeving bouwen studenten met praktijkpartners actief voort op de kennis over wederkerig wonen. Onze praktijkpartners zijn geïnteresseerd in kleinschalige woonoplossingen voor bijzondere doelgroepen in andere contexten, met name binnen bestaande woningbouw en in interactie tussen bewoners op wijkniveau. Bovendien ontstaan meerdere bijzondere woonconcepten in (en buiten) Rotterdam, zoals de Ouderenhubs.

 

Studeren, Starten, Stijgen 

De woningmarkt staat onder druk; studenten, starters en middeninkomens vinden lastig woonruimte. Het is essentieel om in te zien waar deze problemen vandaan komen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn, zodat kansen voor Rotterdam-Zuid worden benut. Doel is om bij te dragen aan de discussie over de stad die leefbaar blijft voor alle burgers en de bijbehorende diversiteit van de woningmarkt. Deze innovatielijn richt zich op het programma Opstapwijk Lombardijen van NPRZ en haar partners, waarbij de focus ligt op het lerarentekort en hoe leraren gehuisvest kunnen worden.

 

"De samenstelling van studenten, starters en gezinnen (stijgers) in een gebied is écht belangrijk." Marco Pastors, directeur NPRZ

 

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

EMI ziet het geheel