EN | NL

Urban Innovation

Het programma Urban Innovation kent twee werklijnen: Internationalisatie en Transitie op Zuid. Deze geven invulling aan de doelstelling werken aan een toekomstbestendig veerkrachtig Rotterdam Zuid, dat het binnen 20 jaar net zo goed doet als de andere drie grote steden in Nederland. Deze werklijnen zijn onderling verbonden door vier Communities of Practice (CoP’s). 

Mapping & Monitoring Resilience 

Deze CoP behelst het ontwikkelen en testen van methoden en technieken om op een eenvoudige wijze inzicht te geven in de resilience in de stad. Daarnaast worden de onderliggende verbindingen tussen steden uit het 100 Resilient Cities netwerk geïnventariseerd en vastgesteld hoe zij van elkaar kunnen leren. 

Transitie Reyeroord 

We maken van Reyeroord de voorbeeldwijk voor slim beheer. Daarbij kijken we naar de meerwaarde in de toekomstbestendige buitenruimte, met de bewoner centraal. Duurzaam– en leefbaarheid en het bestaande Wijkactieplan zijn de uitgangspunten van uitdagingen als sociale cohesie, energiebesparing en het optimaal managen van de publieke assets. 

Maashaven Dynamics 

De Maashaven is een van de havens op Zuid die in transitie is. Deze haven wordt momenteel gekenmerkt door industrieel gebouwen en het water wordt veelal gebruikt als “parkeerplaats” voor schepen. De ambitie vanuit onder meer de Provincie, het Waterschap en de gemeente is om de Maashaven te transformeren naar een gebied waar recreatie, water, educatie, spel en sport centraal staan. Het bevorderen van het bewustzijn van wat water in de stad doet en watereducatie zijn thema’s die op een speelse en recreatieve wijze in het gebied met de gebruikers gedeeld worden. 

Vastgoedtransformatie en Gebiedsontwikkeling 

Op verzoek van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, gemeente Rotterdam, EMI en het Rijksvastgoedbedrijf is Hogeschool Rotterdam gevraagd te kijken naar het project Gebiedsontwikkeling. De betrokken partijen zijn zeer benieuwd naar de mening van de jonge vastgoedprofessionals over de geselecteerde wijken in Rotterdam Zuid. Hoe staan de wijken ervoor en wat kan beter? Daarnaast houden Gebiedsontwikkeling en herbestemming meer in dan het verbeteren van de fysieke en sociale structuur of het eenvoudigweg vinden van een nieuwe bestemming voor leegstaand vastgoed. Herbestemmen vraagt om een “intelligentere” benadering, waarbij de wisselwerking tussen object en gebied centraal staat en er zo toegevoegde waarde voor het hele gebied wordt gerealiseerd. Dit alles vindt plaats binnen de context van sterke stedelijke ontwikkeling en groei van Rotterdam en de hiermee samenhangende beleidsdoelen zoals bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie, de handelingsperspectieven van NPRZ en het Resilience Programma van de gemeente.

Tijdens WERKplaats op Zuid werd de onderstaande videoregistratie gemaakt van de WERKplaats Urban Innovation. 

Ferhat Dogan bedacht tijdens zijn afstudeeropdracht een oplossing voor studentenhuisvesting.  

 

 

Contactinformatie
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie

Email: EMIopzuid@hr.nl
Telefoon: 010 794 5946

Quick links

Je kunt nooit minder leren